Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Peru — giftiga metaller har orsakat en hälsokris i Espinar

Människor som tillhör urfolket K'ana i Espinarprovinsen i Peru har höga halter av metaller och giftiga ämnen i sina kroppar, och den peruanska staten har inte levt upp till sin skyldighet att skydda deras rätt till hälsa. Det konstaterar Amnesty International i dag i en ny rapport: Failed state of health: Health emergency in Indigenous Peoples of Espinar, Peru.

— Vetenskapliga och oberoende bevis visar att samhällena i Espinar står inför en hälsokris som kräver ett omedelbart och robust agerande från regeringen. Myndigheterna måste agera för att garantera rätten till hälsa för sin befolkning och se till att Espinar inte längre är ett exempel på staten Perus misslyckande när det gäller hälso- och sjukvård, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen.

Utredningen gjordes i samarbete med organisationen Derechos Humanos Sin Fronteras och miljöhälsoexperten Fernando Serrano från Saint Louis University, Missouri, mellan 2018 och 2020. Den granskade hur 11 urfolkssamhällen i området påverkats specifikt av gruvprojektet Antapaccay Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco, som ägs av brittisk-schweiziska Glencore PLC. Men gruvverksamhet i Espinar är inget nytt: gruvor började först etableras där för över 100 år sedan. Utvinning av metaller i området har expanderat sedan 2012, då Tintaya-Antapaccay startade sin exploatering. Så föroreningen av mark och vatten i området har pågått under en längre tid.

Researchgruppen samlade in blod- och urinprover från 150 frivilliga i samhällena. Av dessa hade 78 procent (117 personer) högre nivåer av metaller och giftiga substanser än referensvärdet, vilket utgör en risk för deras hälsa.

Det finns vetenskapliga belägg för hur exponering för bly, arsenik, kadmium, kvicksilver och mangan kan skada hälsan. Med undantag från mangan, som är en nödvändig komponent i människokroppen i mycket små mängder, spelar inga andra av metallerna eller de giftiga substanserna någon viktig funktion i människokroppen. Tvärtom är bly, kadmium och kvicksilver giftiga även vid låga nivåer i kroppen och arsenik, särskilt oorganisk arsenik, är väldigt giftigt. 

Amnestys rapport dokumenterar också andra förhållanden som samhällena utsatts för, som brist på rent dricksvatten, miljöförstöring och brist på tillgång till adekvat bostad.

— När människor befinner sig i en utsatt situation, förhindrade från att utkräva sina rättigheter, blir den negativa påverkan av att exponeras för metaller och giftiga substanser ännu större. Sådan är situationen för människorna i Espinar. Riskerna ökar när exponeringen sker under en längre tid, och läget har blivit extra kritiskt nu under covid-19-pandemin. Befolkningen i Espinar befinner sig nu i en extremt sårbar och riskfylld situation och myndigheterna måste agera omgående, säger Johanna Westeson, sakkunnig gällande urfolksrättigheter på Amnesty Sverige.

— Myndigheterna måste visa ledarskap och lösa den allvarliga hälsokrisen i Espinar, i synnerhet genom att säkerställa att “nödstrategin” som beslutades om i december 2020 implementeras. Att människor lever med metaller och giftiga substanser i sina kroppar ska inte normaliseras. Det här är en situation som måste lösas skyndsamt och med garantier om att den inte kommer upprepa sig, säger Marina Navarro, chef för Amnesty Peru.

Bakgrund: Espinar och covid-19
Espinar är i dag dubbelt utsatt, både på grund av pandemin och föroreningarna.

Den 3 maj 2021 hade det peruanska hälsoministeriet (MINSA) rapporterat 1 814 127 bekräftade fall av covid-19 och 62 375 dödsfall kopplat till sjukdomen totalt i Peru. Den 1 maj 2021 hade Canas Canchis Espinar Health Network of the Cusco Regional Health Directorate rapporterat totalt 3 828 bekräftade fall i enbart Espinar sedan början av pandemin, och 27 dödsfall kopplade till covid-19 mellan den 25 april och 1 maj 2021.

Samtidigt har MINSA konstaterat att under 2020 var över 31 procent av den peruanska befolkningen (10 162 380 personer) utsatta för risken att exponeras för tungmetaller och andra kemiska substanser, över 20 procent (6 812 575 personer) riskerade att utsättas för halvmetaller som arsenik och över 6 procent (1 997 797 personer) för kolväten.

I många år har urfolkssamhällen i Espinar larmat om sjukdomar, miljöföroreningar och metaller och giftiga substanser hos befolkningen samt bristen på adekvat miljöövervakning, rent vatten och specialistvård. Men hittills har engagemanget från de peruanska myndigheterna varit långsamt och otillräckligt.

Den 20 april 2021 skickade Amnesty resultaten från rapporten till Perus premiärminister och till MINSA för att ge dem möjlighet att kommentera rapporten. Hittills har Amnesty inte fått något svar.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet, med mer detaljerad information om vad Amnestys utredning visat finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen

Taggar


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material

Relaterade nyheter