Gå direkt till innehåll
Representanter från FUDIE (Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar) som har protesterat mot mot ett gruvprojekt (Tintaya- Antapacay) i Espinar, Cusco i Peru © Amnesty International, Nataniel Furgang
Representanter från FUDIE (Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar) som har protesterat mot mot ett gruvprojekt (Tintaya- Antapacay) i Espinar, Cusco i Peru © Amnesty International, Nataniel Furgang

Pressmeddelande -

Peru och Paraguay: Aktivister trakasseras för sin miljöaktivism

En ny rapport från Amnesty International vittnar om hur myndigheterna i Peru och Paraguay smutskastar, skrämmer och hotar miljö- och markrättsaktivister som kämpar för sina land- eller vattentillgångar.

Rapporten “A Recipe for Criminalization: Defenders of the Environment, Territory and Land in Peru and Paraguay”visar på tre metoder som myndigheterna använder:

  • Tvångsförflyttningar
  • Rättsprocesser utan någon egentlig juridisk grund
  • Omfattande smutskastningskampanjer

Det här är ett sätt att avskräcka människor från att delta i icke-våldsamt människorättsarbete och från att höja rösten om orättvisor.

-De som modigt vågar stå upp för sin sina markrättigheter och för miljöfrågor blir ofta måltavlor på grund av sitt arbete. De här påhoppen har en förödande effekt på deras, och deras anhörigas, fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande och även för deras samhällen, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen.

Istället för att för att försvåra aktivisternas arbete borde staterna försvara och skydda det.

-Myndigheterna i Peru och Paraguay måste omedelbart upphöra med att missbruka rättssystemen för att förfölja människorättsförsvarare, förhindra deras arbete eller skrämma dem till tystnad. Istället för att kriminalisera människor som försvarar sin mark och tillhörande naturresurser måste båda staterna omgående vidta effektiva åtgärder för att skydda dessa aktivister.

Majoriteten av hoten och attackerna som Amnesty har dokumenterat mot människorättsförsvarare i Latinamerika de senaste åren har riktats mot samhällen eller organisationer som engagerat sig i markrättsliga eller miljörättsliga frågor.

Rapporten visar hur myndigheterna i Paraguay utsätter samhällsledare/byledare för smutskastningskampanjer, tvångsvräkningar och juridiska processer som saknar grund, detta för att hindra dem från att utföra sitt fredliga människorättsarbete och för att få andra att avstå från att agera mot orättvisor.

Den visar också hur peruanska myndigheter stigmatiserar människorättsförsvarare samt dokumenterar också hur polisen vid ett flertal tillfällen använt sig av övervåld mot dem som har deltagit i protester mot exempelvis gruvprojekt.

Amnestys krav och rekommendationer:
Amnesty kräver att myndigheterna i Peru och Paraguay:

  • Erkänner att människorättsförsvarares arbete med markrätts- och miljöfrågor är legitimt och skyddsvärt
  • Upphör med att missbruka rättssystemet för att trakassera och smutskasta människorättsförsvarare
  • Identifierar och släpper alla ogrundade rättsprocesser riktade mot dem
  • Att de ansvariga för våld och trakasserier mot aktivister ställs inför rätta

Båda staterna måste också se till att bakomliggande strukturella faktorer som etnicitet och genus finns med i framtida policies för att skydda människorättsförsvarare, samt vidta åtgärder för att komma till rätta med sådant som diskriminering, straffrihet och stigmatisering.

Rapporten bygger på två researchresor till Peru och en till Paraguay, samt intervjuer med 10 rättighetsorganisationer i Peru och medlemmar av 14 organisationer och samfund i Paraguay. Rapporten baseras även på den generella MR-situationen i länderna, utvärdering av fyra tvångsförflyttningar i Paraguay samt en genomgång av fyra rättsprocesser i Peru och en i Paraguay.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll