Gå direkt till innehåll
Qatar: Fifa borde satsa minst 4,4 miljarder kronor, lika mycket som prispengarna i fotbolls-VM, för att gottgöra migrantarbetare

Pressmeddelande -

Qatar: Fifa borde satsa minst 4,4 miljarder kronor, lika mycket som prispengarna i fotbolls-VM, för att gottgöra migrantarbetare

Fifa borde öronmärka åtminstone 4,4 miljarder kronor för att gottgöra de hundratusentals migrantarbetare som lidit av människorättsövergrepp i Qatar under förberedelserna för fotbolls-VM 2022, säger Amnesty International i en ny rapport idag, sex månader före turneringens öppningsmatch.

Samtidigt som rapporten publiceras skickar Amnesty, tillsammans med en samling människorättsorganisationer och supporterklubbar, ett öppet brev till Fifas president Gianni Infantino, där han uppmanas samarbeta med Qatar för att skapa ett omfattande gottgörelsesprogram. Utöver att erbjuda ersättning för alla arbetsrättsliga övergrepp med koppling till VM i Qatar bör de säkerställa att övergreppen inte upprepas i vare sig Qatar eller framtida turneringar.

När Fifa 2010 tilldelade Qatar fotbolls-VM gjordes det utan krav på förbättringar i skyddet för arbetare. För att gottgöra den långa rad av övergrepp som skett sedan 2010 uppmanar organisationerna Fifa att åtminstone matcha de 4,4 miljarder kronor som betalas ut i prispengar under VM-turneringen.

— Med tanke på landets historia av människorättskränkningar borde Fifa insett vilka uppenbara risker det fanns för arbetare när man tilldelade Qatar turneringen. Trots detta nämndes arbetare eller mänskliga rättigheter inte en enda gång i utvärderingen av Qatars ansökan, och inga villkor ställdes för skydd av arbetare. Fifa har sedan dess gjort alldeles för lite för att förhindra eller mildra dessa risker, säger Agnès Callamard, Amnesty Internationals generalsekreterare.

— Genom att blunda för människorättsövergrepp som gick att förutse, och misslyckas med att sätta stopp för dem, har Fifa obestridligen bidragit till de utbredda övergreppen på migrantarbetare i VM-relaterade projekt i Qatar, långt bortom arenor och officiella hotell.

Amnesty uppskattar att 4,4 miljarder kronor skulle vara det minsta som krävs för att täcka en uppsjö av kostnader för gottgörelse och stöd till initiativ för att skydda arbetares rättigheter i framtiden. Däremot kan den totala summan för ersättning av obetalda löner, orimliga rekryteringsavgifter som hundratusentals arbetare betalat, samt kompensation för skador och dödsfall, visa sig vara högre, och bör fastställas genom en process där fackföreningar, civilsamhälle, Internationella arbetsorganisationen (ILO) och andra är delaktiga i.

— Även om det är för sent att göra något åt lidandet från de övergrepp som redan skett så kan och bör Fifa och Qatar agera för att erbjuda gottgörelse och förhindra att fler övergrepp sker. Att kompensera de arbetare som gett så mycket för att turneringen ska kunna bli av, och vidta åtgärder för att säkerställa att sådana övergrepp aldrig inträffar igen, skulle vara en viktig vändpunkt i Fifas engagemang för mänskliga rättigheter, säger Agnès Callamard.

Ouppfyllda åtaganden och förpliktelser
Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som också erkänns i Fifas styrdokument, har Fifa ett ansvar att gottgöra människorättskränkningar som man själv bidragit till. Det här ansvaret gäller inte bara arbetare på byggen med specifik koppling till VM, såsom arenor, träningsplaner, Fifa-ackrediterade hotell eller tv-stationer, utan även inom de tjänster som behövs för att hålla igång dessa anläggningar. Det bör också omfatta de arbetare som bygger och servar de transporter, boenden och annan infrastruktur som behövs för att ta emot över en miljon besökare som väntas besöka Qatar för att titta på turneringen.

På samma vis är Qatar skyldigt att vidta åtgärder mot alla övergrepp som sker inom dess territorium, oavsett om det är kopplat till fotbolls-VM eller inte. Vissa framsteg har skett – både genom initiativen från den statliga kommitté som ansvarar för VM, den så kallade “Supreme Committee for Delivery & Legacy”, och Qatars reformer av arbetsrätten – men deras begränsade omfattning respektive svaga efterlevnad har inneburit att allvarliga människorättsövergrepp fortgår samtidigt som migrantarbetare haft begränsade möjligheter till upprättelse. I slutändan har det senaste decenniets övergrepp på arbetare, inom alla projekt som behövts för att anordna VM, mestadels lämnats utan åtgärder.

— Lidandet hos dem som gjort detta VM möjligt har i åratal sopats under mattan. Det är hög tid att Fifa och Qatar tillsammans utarbetar ett omfattande åtgärdsprogram som sätter arbetare i centrum och säkerställer att inga skador förblir utan åtgärd, säger Agnès Callamard.

— Enligt folkrätten såväl som Fifas egen regelbok har både Qatar och Fifa skyldigheter och ansvar att förebygga människorättskränkningar och erbjuda hjälp till dem som drabbats. Med tanke på övergreppens omfattning är den gottgörelsesfond som Amnesty och andra nu efterfrågar är fullständigt berättigad, och utgör bara en liten del av de sex miljarder dollar i vinster som Fifa kommer att göra på turneringen.

Amnesty uppmanar Fifa och Qatar att upprätta ett system med fullt deltagande från arbetare, fackföreningar, Internationella arbetsorganisationen ILO och civilsamhället. De måste också lära av erfarenheter från liknande insatser, såsom det upplägg som togs fram efter Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh 2013, när över 1300 arbetare omkom.

Amnesty uppmanar också Fifa att, bortom detta fotbolls-VM, garantera att människorättsövergrepp på migrantarbetare inte upprepas, och att säkerställa att man i fördelningen av alla framtida turneringar gör en rigorös bedömning av eventuella risker för mänskliga rättigheter, och tar fram tydliga handlingsplaner för att förhindra och åtgärda övergrepp. I ansökningsprocessen för 2026 års fotbolls-VM fanns nya människorättskriterier, men de tycks inte ha funnits med i besluten att tilldela 2021 års VM för klubblag först till Kina och sedan Förenade arabemiraten.

Bakgrund
Sedan 2010 har hundratusentals migrantarbetare utsatts för människorättsövergrepp när de arbetat med byggandet av arenor, hotell, vägar och annan infrastruktur som behövs för att Qatar ska kunna stå värd för fotbolls-VM 2022. Den breda majoriteten migrantarbetare i Qatar har till exempel i genomsnitt betalat olagliga rekryteringsavgifter om 1300 dollar per arbetare för att få sina jobb. Före 2020 begränsades alla migrantarbetares möjligheter att byta jobb eller lämna landet.

Här kan du läsa mer
om de människorättsövergrepp som skett mot migrantarbetare i Qatar.

Sedan 2018 har Qatar infört en rad viktiga reformer av arbetsrätten i syfte att förbättra arbetares rättigheter, men bristen på efterlevnad innebär att övergrepp fortgår. Förbättringar för arbetare på officiella Fifa-projekt, såsom arenor, infördes 2014 genom den statliga kommitté som ansvarar för VM, men de följs inte överallt och omfattar bara en minoritet av de hundratusentals arbetare som jobbar på VM-relaterade projekt. Ett positivt initiativ som sjösattes av kommittén 2018 var ett avtal med byggherrar för officiella VM-projekt som innebär en ersättning till 48 000 arbetare för de rekryteringsavgifter de betalat, men återigen rör detta endast en minoritet av alla arbetare som jobbat på projekt som är viktiga för att VM ska genomföras.

Fifas svar på Amnesty Internationals rapport finns tillgängligt här.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll