Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Qatar: Migrantarbetare drabbade av flera månaders utebliven lön

  • Företaget Mercury MENA är skyldiga dussintals tidigare anställda flera tusentals dollar i utebliven lön.
  • Amnesty International uppmanar till kompensation och arbetsreformer.

En ny utredning av Amnesty International avslöjar hur ett ingenjörsföretag som var delaktig i uppbyggnaden av infrastrukturen inför herrarnas fotbolls-VM 2022, har använt sig av Qatars ökända “sponsorsystem” som exploaterar migrantarbetare. Företaget Mercury MENA har  underlåtit att betala ut tusentals dollar i lön och anställningsförmåner, vilket har resulterat i att migrantarbetarna är strandade och utan pengar i Qatar.

Amnesty uppmanar den qatariska regeringen att garantera de tidigare anställda hos Mercury MENA att de ska få de pengar de är berättigade till, samt att regeringen grundligt reformerar det så kallade kafala-systemet som har gjort det möjligt för många företag att utnyttja migrantarbetare, något Amnesty och andra visat i tidigare rapporter sedan 2013. 

- 2017 fick den qatariska regeringen beröm efter att de meddelat att de skulle påbörja arbetsreformer. Men samtidigt som avtalet tecknades, befann sig flera Mercury MENA-anställda strandsatta med utebliven lön och i undermåliga boendeförhållanden, utan vetskap om var de skulle kunna få mat och om de någonsin skulle kunna återvända hem till sina familjer igen, säger Steve Cockburn, chef för globala frågor på Amnesty International.

- Många Mercury MENA-anställda offrade mycket för att kunna arbeta i Qatar och tog stora lån. De arbetade i flera månader med utebliven lön och blev svikna av ett system som misslyckats med att skydda dem. Genom att garantera migrantarbetarna deras lön kan Qatar hjälpa dem att återuppbygga sina liv och visa att de menar allvar med att förbättra arbetsvillkoren.

Mellan oktober 2017 och april 2018 intervjuade Amnesty 78 tidigare anställda hos Mercury MENA från Indien, Nepal och Filippinerna - några av dem som företaget är skyldiga stora summor pengar till. I Nepal, där mer än en tredjedel av befolkningen lever på mindre än 2 dollar per dag, intervjuade Amnesty 34 människor som företaget är skyldiga i genomsnitt 2035 dollar var.

Mercury MENA, tidigare känt som Mercury Middle East, spelade en viktig roll i uppbyggnaden av den “showcasemodell” av stadium som var betydelsefull i den vinnande presentationen till FIFA i december 2010. Sedan dess har migrantarbetare som varit anställda hos företaget arbetat med uppbyggnaden av några av Qatars mest prestigefyllda projekt, till exempel “Future City of Lusail” som kommer att vara stadion för öppnings- och avslutningsmatcherna i VM, och migrantarbetarnas boendekomplex Barwa Al Baraha, en byggnad som ironiskt nog visas upp som ett exempel på förbättrade arbetsvillkor för migrantarbetarna.

Kompensation
Trots löftet om stora reformer 2017 och att utresetillstånden avskaffades tidigare denna månad för de flesta migrantarbetare, uppfyller inte Qatars arbetslagar internationella villkor. Arbetsgivare kan fortfarande förhindra arbetstagare från att byta jobb i Qatar, ibland ända upp till fem år. Arbetstagare som byter jobb utan tillstånd från sina arbetsgivare anklagas för att “avvika”, en straffbar handling som kan leda till häktning och utvisning. I framtiden väntas utlovade reformer när det gäller att skapa en fond för utsatta arbetare, samt att sätta en ny gräns för minimilön.

Både Nepal och Qatar har ett ansvar för att reparera den skada som de tidigare Mercury MENA-anställda har utsatts för, och se till att denna typ av exploatering inte sker igen. Nepal och Qatar är skyldiga att skydda migrantarbetare från missförhållanden enligt en rad internationella konventioner som de har ratificerat, inklusive ILO:s konvention angående avskaffande av tvångsarbete samt att kompensera för utebliven lön.

Amnesty uppmanar Nepal och Qatars regeringar att stötta de tidigare Mercury MENA-anställda i deras krav på rättvisa och att få sina löner utbetalda, samt att förhindra att det här händer igen.

Mercury MENA:s svar
I november 2017 förde Amnesty International en dialog med VD:n för Mercury MENA som erkände försenade löneutbetalningar men nekade till att utnyttja arbetare. Han sa att Mercury MENA hade varit offer för skrupelfria affärspartners, något som resulterade i "kassaflödesproblem" och ett antal tvister om utbetalningar med entreprenörer och kunder.

Dokumenterad kommunikation mellan Mercury MENA och dess anställda visar att företagets ledning var fullt medvetna om problemen med utbetalningar av löner men att de trots det fortsatte att ge löften om utbetalningar som inte hölls.

Amnesty skickade ytterligare mail till Mercury MENA:s VD i december 2017 och i januari 2018 och begärde uppgifter om hur situationen såg ut och vilka åtgärder som vidtagits, samt skrev ett brev i juli 2018 som sammanfattade i huvudpunkterna i utredningen. Hittills har Amnesty inte fått något svar. 

Länk till det engelska pressmeddelandet:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/qatar-migrant-workers-unpaid-for-months-of-work-by-company-linked-to-world-cup/

Länk tlll del 1 av utredningen - Qatar:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/09/mercury-mena-abuses-qatar/

Länk till del 2 av utredningen - Nepal
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/09/mercury-mena-abuses-nepal/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll