Gå direkt till innehåll
	 Khalifa-stadion, Qatar.  Foto: ©privat
Khalifa-stadion, Qatar. Foto: ©privat

Pressmeddelande -

​Qatar: Migrantarbetare fortsatt utsatta trots ny lag

-Ny lag skrapar bara på ytan när det gäller exploateringen av migrantarbetare

-Arbetsgivare kan fortfarande hålla kvar arbetare i landet

-FIFA måste verka för en förändring

De förändringar i arbetsrätten som nu gjorts i Qatar skrapar bara på ytan. Den nya lagen, som träder i kraft i morgon, kommer fortfarande innebära att migrantarbetare, bland annat de som bygger idrottsarenor och infrastruktur inför fotbolls-VM, fortsätter att vara utlämnade till exploaterande arbetsledare och riskera att utsättas för tvångsarbete, det säger Amnesty International i en ny rapport.

New name, old system? Qatar’s new employment law and abuse of migrant workers, beskriver Qatars otillräckliga reformer när det gäller arbetsrätten. Regeringen har sagt att de här förändringarna radikalt skulle förändra huvuddelarna i landets så kallade sponsorsystem ("kafala"). Men rapporten varnar för att risken för tvångsarbete och för andra övergrepp är fortsatt hög för migrantarbetare.

- Den här nya lagen kanske tar bort ordet "sponsorsystem"men det lämnar grundsystemet intakt. Det är bra att Qatar har accepterat att deras lagstiftning drev på övergrepp, men de här ofullständiga förändringarna kommer kommer inte förändra att arbetarna är fortsatt utlämnade till exploaterande chefer. De huvudproblem som driver på övergrepp finns kvar. I praktiken kan arbetsgivare fortfarande stoppa migrantarbetare från att lämna landet. Genom att göra det lättare för arbetsgivare att konfiskera arbetstagarnas pass kan den nya lagen till och med göra situationen värre för en del arbetare. Det tragiska är att många tror att den här nya lagen nu kommer stoppa det de är med om, säger James Lynch, biträdande chef för internationella frågor vid Amnesty International.

-FIFA, deras sponsorer och regeringar i länder som vill ha affärsrelationer med Qatar kan, och får inte, använda den här reformen för att hävda att problemen när det gäller migrantarbete i Qatar har blivit lösta. Om reformerna tar slut i och med detta kommer arbetare över hela landet - oavsett om de arbetar med infrastruktur, på hotell eller med att bygga idrottsarenor, det vill säga allt det som alla spelare och alla fans kommer nyttja, löpa en stor risk utsättas för människorättskränkingar.

Den nya lagen skrapar bara på ytan
I mars 2017 kommer ILO, Internationella arbetsorganisationen som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor besluta huruvida Qatar gör tillräckligt för att förhindra tvångsarbete. Amnesty Internationals rapport varnar för att den nya lag som träder i kraft den 13 december ((Law No. 21 on the Entry, Exit and Residency of Foreign Nationals) inte förändrar den exploaterande relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare tillräckligt mycket.

Den nya lagen ersätter Qatars ökända "sponsorlag"från 2009, av många identifierad som den drivande kraften i kränkningarna av migrantarbetarnas rättigheter. Men det är tre bestämmelser i den som innebär att arbetare fortfarande riskerar att utsättas för exploatering, som till exempel tvångsarbete:

- Arbetstagare måste fortfarande har sin arbetsgivares tillåtelse för att byta jobb, om de inte har det tillståndet riskerar de att åtalas för att "ha avvikit" om de byter jobb under en kontraktsperiod - och en kontraktsperiod kan uppgå till fem år.

- Arbetstagare måste fortfarande ha utresetillstånd för att lämna landet, vilket fortfarande kan blockeras av arbetsgivaren. Det är en regeringskommitté som avgör överklaganden från arbetstagare som blivit blockerade från att lämna landet.

- Arbetsgivare som behåller arbetstagarnas pass, vilket var olagligt tidigare, kan nu göra det lagligt på grund av ett kryphål i lagen som kränkande arbetsgivare lätt kan utnyttja.

Den nya lagen gör heller inget för att förändra situationen för de tusentals av migrantarbetare, ofta kvinnor ,som arbetar i hushållen. De är idag exkluderade från viktigt arbetsrättsligt skydd enligt Qatars lagstiftning.

Amnesty International uppmanar Qatar att genomföra en systematisk förändring av sina arbetsrättsliga lagar och därmed

- avskaffa utresetillstånd

- förbjuda möjligheten att beslagta pass

- befria arbetstagare från skyldigheten att få sin arbetsgivares tillåtelse för att byta jobb.

Ansvaret hos FIFA och fotbollsvärlden
Arbetet som har med VM att göra kommer förmodligen nå sin peak inom de närmsta två åren när minst åtta idrottsarenor tillsammans med hotell och annan infrastruktur ska byggas.

Den 30 mars 2016 fann en rapport från Amnesty International att över 230 arbetare som var inblandade i bygget av Khalifa-stadion och områdena runt arenan Aspire Zone hade utsatts för övergrepp i arbetet, i en del fall handlade det om tvångsarbete.

I FIFA:s senaste strategiska vision som lanserades av Gianni Infantino i Oktober 2016 sa detta fotbollens styrande organatt den måste använda sitt inflytande för att ta upp risker kring mänskliga rättigheter på samma bestämda sätt som den tar upp dess kommersiella intressen.

- Halvvägs in i förberedelserna inför VM 2022 har inte Qatars myndigheter gjort tillräckligt för att ta tag i uppenbart dokumenterade människorättskränkningar. Övergrepp kommer fortsätta att fläcka FIFAS rykte och deras VM om de inte driver på för strukturella förändringar i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger James Lynch..

- De stora klubbar som tränar och spelar i Qatar och som hjälper till att etablera landet som ett centrum för världsfotboll på elitnivå ska inte heller titta bort. Giganter som Barcelona, som spelar i Doha idag, borde tydliggöra inför sina värdar sin önskan att spela i en miljö som respekterar mänskliga rättigheter. Spelare och klubbar kan inte leva i en bubbla.

Läs det engelska pressmeddelandet här. Rapporten finns bifogad som PDF.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll