Gå direkt till innehåll
	© Amnesty International
© Amnesty International

Pressmeddelande -

​Qatar - migrantarbetare som arbetar med Al Bayt-stadion har varit utan lön i månader

Migrantarbetare som är anställda för att färdigställa ett bygge inför herrarnas fotbolls-VM i Qatar har arbetat i upp till sju månader utan lön. Det avslöjar Amnesty International i en ny kartläggning. Runt 100 personer anställda av Qatar Meta Coats (QMC), ett design- och byggbolag som har ett underleverantörsuppdrag för att utföra fasadjobb på Al Bayt-stadion väntar fortfarande på att få sina pengar.

Den här veckan, efter det att Amnesty tagit upp frågan med myndigheterna i Qatar, med FIFA och med the Supreme Committee for Delivery and Legacy, som är den instans som organiserar världsmästerskapet i Qatar, har några anställda börjat att få ut delar av sin lön. Men stora summor fattas fortfarande.

- Migrantarbetare berättade för oss om hur svårt det har varit för dem att i månader arbeta obetalt på Al Bayt-stadion. De är oroliga för sina familjer, som är beroende av pengarna som de skickar hem  för att betala sådant som skolavgifter och mediciner. Det här visar hur lätt det går att fortfarande utnyttja arbetstagare i Qatar - även när de jobbar med att färdigställa en av VM:s “kronjuveler”. Vi har i flera år uppmanat Qatar att reformera sitt system men förändringarna har alldeles uppenbart inte skett snabbt nog, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty.

- Även om de betalningar som nyligen gjorts är en välkommen lättnad för arbetarna så har arrangörerna av Qatars VM berättat för oss att de har varit medvetna om förseningarna av löner sedan juli 2019. Det här väcker frågan om varför Qatar har tillåtit arbetare att fortsätta jobba i månader utan lön. Det ska inte krävas en Amnetsyutredning för att de ska få sin lön.

I Amnestys utredning framgår det också att QMC inte har förnyat anställdas uppehållstillstånd - vilket utsätter dem för risken att sättas i förvar eller deporteras. De flesta väntar just nu på att “nedstängningen” på grund av covid-19 ska lyftas, och de befinner sig i trånga boenden i Doha där QMC fortfarande förser dem med mat.

Amnesty fortsätter att stå på QMCs anställdas sida och kräver att Qatar och alla dess VM-partners ska betala dem vad de är skyldiga. De måste också se till att de har giltiga och lagliga dokument och att de ersätts för eventuella avgifter de har betalat för att säkra sina jobb i QMC. Alla dessa aktörer måste agera snabbt för att stoppa övergrepp när de avslöjas och se till att ersättning betalas ut omgående.

Tomma löften
Amnesty intervjuade nuvarande och tidigare anställda på QMC och granskade domstolsprotokoll och kontrakt. Arbetarna berättade att förseningar av löner återkom hos alla anställda som arbetar på AI Bayt, och uppskattade att det handlade om ungefär 100 migrantarbetare från bland annat Ghana, Kenya, Nepal och Filippinerna.

Uppehållstillstånd som inte förnyats
Arbetarnas situation förvärras av det faktum att de flestas uppehållstillstånd nu har löpt ut eftersom QMC inte har förnyat dem, trots att det gått flera månader.

Enligt Qatars kafala-system måste migrantarbetare helt och hållet förlita sig på att arbetsgivaren sköter det som har med deras lagliga närvaro i landet att göra. Arbetsgivaren har ett ansvar att förse dem med giltiga uppehållstillstånd, eftersom de inte kan arbeta lagligt i landet utan dessa - de kan få böter och hamna i förvar eller bli deporterade. De kan inte heller byta jobb utan tillstånd från sin arbetsgivare.

Rekryteringsavgifter
Som många migrantarbetare som kommer till Gulfstaterna betalade QMC-arbetare höga avgifter för att få ett jobb i Qatar, något som är förbjudet enligt Qatars arbetsrätt.

De som intervjuades av Amnestys utredare berättade att de betalat mellan 900 och 2000 amerikanska dollar till rekryteringsagenter i sina hemländer. Många var tvungna att ta lån för att kunna betala avgifterna och befinner sig nu i en situation där de kämpar med att kunna försörja sina familjer.

Svar från QMC och FIFA
I skriftliga svar till Amnesty har QMC bekräftat att de varit sena med utbetalningarna på grund av ekonomiska svårigheter, men att de försöker lösa det.

The Supreme Committee berättade för Amnesty att de först fick veta om QMCs betalningsproblem i juli 2019 under intervjuer med arbetare och att de sedan dess har vidtagit olika åtgärder för att rätta till problemet, inklusive att träffa företagets ledning, svartlista det från framtida kontrakt och informera arbetsmarknadsdepartementet.

FIFA berättade att de kontaktat Supreme Committee när de efter Amnestys utredning blev medvetna om vad som hänt, och att de nu arbetar med sina partners i Qatar för att säkerställa att alla obetalda löner ska betalas ut omgående. Det är dock fortfarande oklart hur FIFA inte kunde vara medvetna om vad som försiggick på Al Bayt-stadion förrän i maj 2020.

Amnesty International har också skrivit till arbetsmarkanddepartementet i Qatar men har ännu inte fått något svar.

FIFA måste öka sina ansträningar - rejält
The Supreme Committee’s Workers’ Welfare standards, som kräver att företag inom VM-projekt säkerställer att alla arbetares rättigheter respekteras och att missförhållanden åtgärdas, verkar visserligen ha gjort det möjligt för kommitten att upptäcka problemen på QMC snabbt. Men de kunde däremot inte se till att QMC-arbetarna sedan fick ut sin lön, vilket indikerar att de här standarderna fortfarande inte är tillräckliga för stoppa missförhållanden och tillhandahålla kompensation när företag väljer att inte betala eller inte kan betala.

Samtidigt visar det faktum att FIFA inte varit medvetna om arbetarnas svårigheter på en av sina VM-arenor under en så pass lång tid att de fortfarande inte tar människorättskränkningar kopplade till herrarnas fotbolls VM 2022 på allvar.

- Om FIFA under de senaste tio åren hade ställt sina VM-partners till svars och använt sitt inflytande för att pusha Qatar till att reformera sina system fullt ut så skulle vi inte behöva höra samma återkommande berättelser om vad arbetarna utsätts för - med bara två och ett halvt år kvar till kick-off, säger Steve Cockburn. 

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Rapporten finns bifogad som pdf.

Här kan du läsa mer om kafala-systemet och migrantarbetare i Qatar: https://www.amnesty.se/aktuellt/qatar-hur-ar-laget-migrantarbetarna-infor-vm-i-herrfotboll-2022/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll