Gå direkt till innehåll
© Amnesty International
© Amnesty International

Pressmeddelande -

Qatar: Mycket återstår när det gäller att förbättra de arbetsrättsliga villkoren för migrantarbetare

Det är mindre än fyra år kvar till VM i fotboll för herrar 2022 och de qatariska myndigheterna riskerar att inte uppfylla det de lovat - att ta itu med den omfattande exploateringen av tusentals migrantarbetare. Det konstaterar Amnesty International i en ny sammanfattande rapport.

I rapporten, "Reality Check: The state of migrant workers' rights with less than four years to go until the Qatar 2022 World Cup", utreder Amnesty den reformprocess som pågått i Qatar när det gäller migrantarbetares rättigheter. Rapporten visar hur mycket som fortfarande återstår för att rättigheterna för de omkring två miljoner migrantarbetare som finns i landet ska skyddas och respekteras fullt ut.

- Tiden börjar rinna ut för de qatariska myndigheterna att leverera något vi alla kan stå bakom, det vill säga arbetsrättsliga villkor som helt sätter stopp för de övergrepp och den misär så många migrantarbetare utsätts för varje dag, säger Stephen Cockburn, chef för globala frågor på Amnesty International.

Amnesty uppmanar Qatar att helt och hållet avskaffa det så kallade kafala-systemet som, trots vissa förändringar, fortfarande är i bruk och som till exempel kan tvinga arbetstagare att arbeta kvar hos arbetsgivare i upp till fem år.

- Myndigheterna i Qatar har tagit några viktiga steg när det gäller att skydda migrantarbetarnas rättigheter men det är fortfarande mycket mer som behöver göras. Det finns bland annat stora brister i de reformer som gjorts som innebär att många arbetare fortfarande befinner sig i svåra förhållanden och därmed riskerar att bli utnyttjade och utsatta för övergrepp, samtidigt som människor också återvänder hem tomhänta, utan ersättning eller rättvisa, säger Stephen Cockburn, chef för globala frågor på Amnesty International.

I november 2017 tecknade Qatar ett avtal med FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) om att revidera sina lagar i enlighet med internationella arbetsnormer. Sedan dess har myndigheterna godkänt flera lagar som syftar till att förbättra situationen för migrantarbetare, bland annat införandet av en tillfällig minimilön, införandet av en lag för hushållsarbetare, inrättandet av nya utskott för att ta itu med arbetskonflikter och inrättandet av en arbetsskydds- och försäkringsfond för arbetare.

Myndigheterna tog även bort kraven, för de flesta arbetstagare, att skaffa sig ett utresetillstånd - det vill säga att arbetsgivaren måste ge sitt tillstånd för att personen ska kunna lämna landet. Men på grund av olika begränsningar i några av de reformer som hittills har genomförts är det många migrantarbetare i Qatar som fortfarande riskerar att utsättas för människorättskränkningar i form av tvångsarbete, bristande rörelsefrihet och andra former av övergrepp.

Hushållsarbetare, som ofta är kvinnor, behöver till exempel fortfarande ett utresetillstånd från sin arbetsgivare för att kunna lämna landet, och en otillräcklig arbetslagstiftning för hushållsarbetare som infördes 2017 innebär att många av dem fortfarande riskerar att utsatta för övergrepp.

Under kafala-systemet kan arbetstagare fortfarande heller inte byta jobb utan arbetsgivarens tillstånd. Om de ändå gör det riskerar de fängelsestraff för att ha "avvikit" och att få sina pass konfiskerade.

Den tillfälliga minimilönen ligger på dryga 200 dollar per månad, och de nya arbetsdomstolar som är till för att ta itu med fall av övergrepp, inklusive uteblivna löner, är överbelamrade av ärenden och hundratals arbetare har återvänt hem utan att ha fått sin lön.

FAKTA
Kafala-systemet finns i alla gulfstaterna, plus i Jordanien och Libanon. Systemet binder utländska arbetare till sin arbetsgivare - som agerar som deras officiella “sponsor” från det att de anländer till landet och under hela den tid de är anställda. För att komma in i landet och för att få möjlighet att arbeta måste migrantarbetare få arbetsgivaren att “sponsra” deras visum samt utfärda och förnya deras uppehållstillstånd. Mer om Kafala-systemet finns att läsa i rapporten. 

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll