Gå direkt till innehåll
Qatar - två år till herrarnas VM och migrantarbetare fortsätter att utnyttjas

Pressmeddelande -

Qatar - två år till herrarnas VM och migrantarbetare fortsätter att utnyttjas

Om Qatar menar allvar med att skydda migrantarbetares rättigheter måste landet se till att de beslutade reformerna också implementeras fullt ut och att arbetsgivare som begått övergrepp ställs inför rätta. Det konstaterar Amnesty International i samband med att organisationen publicerar en sammanfattning av hur det ser ut gällande migrantarbetares rättigheter i Qatar. Över 20 nationella fotbollsförbund, bland dem Svenska Fotbollförbundet, kommer också kontaktas av Amnesty med en uppmaning om att utöva påtryckningar mot Qatar.

Ända sedan Qatar tilldelades 2022 års herrfotbolls-VM — FIFA World Cup — har landet blivit granskat och kritiserat för bristerna som finns när det gäller att tillgodose migrantarbetares rättigheter. Det är nu två år kvar tills herrarnas fotbolls-VM går av stapeln i Qatar och i samband med det har Amnesty sammanställt en ny analys av hur det går för Qatar när det gäller förändring av villkoren på arbetsmarknaden.

Amnesty har välkomnat de reformer som gjorts, men organisationen har samtidigt varnat för att verkligheten kommer att vara fortsatt svår för många migrantarbetare om inte flera steg tas för att garantera löner och säkerställa tillgången till ansvarsutkrävande, så att rättvisa kan skipas, samt se till att personer som arbetar i människors hem skyddas mot övergrepp och utnyttjande.

—Qatar har infört en rad viktiga reformer de senaste åren, till exempel när det gäller att ändra lagstiftningen så att arbetstagare nu har mer rörelsefrihet. De ska nu både kunna åka till sitt hemland och byta arbetsgivare utan att behöva be om lov hos arbetsgivaren. Reformerna handlar också om bättre löner och om att övergrepp ska utredas. Men det är fortfarande väldigt många migrantarbetare som inte kunnat ta del av detta. Så innan reformerna verkligen är fullt ut implementerade kommer många migrantarbetare fortsätta att utnyttjas, säger Ami Hedenborg, talesperson för Amnesty Sverige.

Positiva reformer i Qatar har ofta underminerats av både svag implementering och en ovilja att ställa arbetsgivare som begått övergrepp till svars. De system som finns för att upptäcka övergrepp är otillräckliga, och det är fortfarande en stor utmaning för arbetstagare att lämna in klagomål utan att riskera sin inkomst och sin legala status — det vill säga deras rätt att befinna sig lagligt i landet och rätten att arbeta.

—Qatar behöver göra mycket mer för att se till att lagstiftningen verkligen har en påtaglig påverkan på människors liv, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

Fifas ansvar
Som arrangör av VM har Fifa (Fédération Internationale de Football Association, Internationella fotbollsförbundet) även ett ansvar för att säkerställa att mänskliga rättigheter är respekterade, både när det handlar om att förbereda för och anordna själva turneringen. I detta ingår en skyldighet att ställa sina VM-partners till svars för sina handlingar och att använda sitt inflytande för att utöva påtryckningar på Qatar att fullt ut reformera villkoren på arbetsmarknaden.

Med anledning av detta har också Amnestysektioner i över 20 länder skrivit till sina nationella fotbollsförbund och uppmanat dem att spela en än mer aktiv roll när det gäller att säkerställa rättigheterna för migrantarbetare.

—Fotbollsförbunden bör uppmana Fifa att använda sin röst vid alla tillfällen som ges till att uppmana Qatar att uppfylla sitt reformprogram fullt ut för alla migrantarbetare — och detta innan VM drar igång, säger Ami Hedenborg.

Reformer får inte stanna “på pappret”
Sedan 2017 har Qatars regering infört flera reformer som ska göra migrantarbetarnas situation bättre. En lag har införts som reglerar arbetstiden för personer som bor i hushållen där de arbetar, det har införts särskilda “arbetsdomstolar” som ska underlätta att rättvisa skipas, det finns en fond som ska kunna betala ut löner som inte betalats ut av arbetsgivaren och det har införts en minimilön.

Qatar har också avskaffat lagar som krävde att migrantarbetare måste ha sin arbetsgivares tillstånd för att byta jobb eller för att lämna landet, och landet har också ratificerat två bärande internationella människorättskonventioner (konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) — om än utan att erkänna rätten att gå med i en fackförening.

Om de här reformerna skulle tillämpas fullt ut och på ett korrekt sätt, skulle de kunna hjälpa till med att få ett slut på de mest problematiska aspekterna av kafala-sponsorsystemet och möjliggöra för migrantarbetare att kunna lämna arbetsgivare när de utsatts för övergrepp och/eller usla arbetsförhållanden och även söka gottgörelse och upprättelse för det de varit utsatta för.

Men tusentals arbetare fortsätter att utsättas för övergrepp.

Nyligen publicerade till exempel Amnesty en rapport om hur kvinnor som arbetar i människors hushåll i Qatar fortsätter att arbeta i snitt 16 timmar per dag utan att vara lediga, detta trots att det nu finns en lag som föreskriver en maxgräns på tio timmars arbetsdag och att en dag i veckan ska vara ledig. Kvinnor som intervjuades i rapporten beskrev också hur de utsatts för verbala och fysiska övergrepp, och ingen hade varit med om att deras arbetsgivare hade ställts till svars för vad de gjort.

I en annan utredning från Amnesty som gjordes i juni i år dokumenteras hur runt 100 migrantarbetare, som var anställda vid ett byggprojekt som skulle färdigställas inför VM (Al Bayt-stadion) hade arbetat upp till sju månader utan lön, trots att myndigheterna varit medvetna om hur det låg till. Även om de flesta arbetarna nu har fått sin lön, efter att utredningen publicerats, visar det hur Qatar och Fifa fortfarande inte helt levt upp till sina förpliktelser.

För att på riktigt ta itu med den bestående maktobalans som finns mellan arbetsgivare och migrantarbetare, och komma närmare att uppfylla det de utlovat, måste Qatar implementera de nuvarande reformerna mycket bättre och även introducera nya. Qatar måste stärka olika kontroll- och övervakningsmekanismer för att snabbt kunna både upptäcka och stoppa övergrepp och arbetstagares möjlighet att nå rättvisa och gottgörelse måste också förbättras. Kulturen av straffrihet för våldsamma eller utnyttjande arbetsgivare måste också upphöra. Dessutom måste migrantarbetare ha rätt att bilda fackföreningar. Landet måste även säkerställa att ett särskilt fokus riktas mot hushållsarbetare, som hittills har hamnat på efterkälken när det gäller många reformer.

—Att hålla förövare ansvariga är av yttersta vikt för att få ett slut på de återkommande övergreppen. Genom att övervaka att arbetsgivare följer lagen och straffa de som inte gör det så måste Qatar visa arbetsgivare som kränker mänskliga rättigheter att deras agerande får konsekvenser. Det är hög tid för Qatar att skicka en tydlig signal om att övergrepp mot arbetare inte tolereras, säger Steve Cockburn.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll