Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen måste visa handlingskraft för ny lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Idag går en bred grupp samhällsaktörer ut med en uppmaning till regeringen om en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet. Bakom kravet på lagstiftning står företag, fackförbund och civilsamhällesorganisationer.

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter. Kampanjen uppmanar regeringen att aktivt bidra till processen med att ta fram ett gemensamt regelverk på EU-nivå. 14 civilsamhällesorganisationer är initiativtagare till kampanjen som stödjs av en rad små och stora svenska företag, däribland Arvid Nordquist, Coop, H&M, IKEA, Scania och Systembolaget. Även åtta stora fackliga organisationer stödjer kampanjen, bland dem TCO, Finansförbundet och Unionen.

Många svenska och europeiska företag har idag egen verksamhet, leverantörer eller affärsrelationer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och där det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Trots att Sverige ofta ses som ett föregångsland för mänskliga rättigheter och hållbart företagande finns det idag ingen lag som kan hålla företag ansvariga för om människor eller miljö far illa på grund av deras produktion.

- Utan en lagstiftning kan svenska företags verksamhet ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter i länder där våra varor produceras utan att de som drabbas kan ställa företag till svars för det. Men med en ny lagstiftning får de drabbade ett rättsligt skydd. Det innebär också att vi konsumenter kan känna oss trygga i att inte bidra till att människor far illa i produktionen av det vi handlar, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

I dag finns det en stor risk att företags verksamhet bidrar till tvångsförflyttningar av lokalbefolkning, vattenföroreningar, eller användning av tvångs- och barnarbete. Med en lagstiftning med krav på så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD) måste företag göra konsekvensanalyser ur ett människorättsperspektiv. En sådan lag innebär även att företag ska kunna ställas till ansvar för negativ påverkan och att individer som drabbats ska kunna söka gottgörelse.

Frivillighet räcker inte
Flera företag arbetar redan kontinuerligt med dessa utmaningar och stödjer kravet på lagstiftning. Det arbete som sker från företagens sida bygger idag på egna, frivilliga initiativ. Men frivillighet räcker inte. I Amnesty och Fair Actions senaste granskning av svenska företags hållbarhetsrapporter är det tydligt att mänskliga rättigheter redan prioriteras lågt i hållbarhetsarbetet. Andra granskningar visar att företagen är svagast på att redovisa arbetet med mänskliga rättigheter, jämfört med miljö, anti-korruption och arbetsrättsliga frågor.

- Vi ser att nuvarande svensk lag om hållbarhetsredovisning uppenbart inte är tillräcklig för att få företagen att förbättra sitt arbete med att respektera mänskliga rättigheter i praktiken. Regeringen måste därför vara drivande för att få en ny och effektiv lagstiftning på plats som inkluderar en obligatorisk HRDD. Ett första steg är att starta en inkluderande konsultationsprocess för att lyssna in vad olika samhällsaktörer menar att en sådan lag ska innehålla säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

Sverige måste visa handlingskraft
Vissa europeiska länder, som Frankrike och Nederländerna, har redan antagit lagstiftning på området. På EU-nivå tas nu viktiga steg mot ett gemensamt regelverk, men Sveriges regering har än så länge varken varit aktiva i den processen, en fråga som andra medlemsstater driver aktivt, eller utrett en svensk lagstiftning, trots rekommendationer från Statskontoret och Agenda 2030-delegationen.

- Min förhoppning är att mänskliga rättigheter ska få sin rättmätiga plats inom företagens hållbarhetsarbete. Den plats de är värda och ska ha för att vi på riktigt ska kunna säga att vi har ett hållbart företagande, med ett pågående arbete med policyer, regelbundna konsekvensanalyser, uppföljning och rapportering och där de drabbade får ett rättsligt skydd. För att det ska se måste Sveriges regering ta sitt ansvar och driva på för en gemensam och effektiv lagstiftning, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företagsansvar och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

Mer om kampanjen: www.visahandlingskraft.nu

De 14 initiativtagarna till kampanjen genom CONCORDE är:
Amnesty Sverige
Act Svenska kyrkan
Afrikagrupperna
Diakonia
Fair Action
Fairtrade Sverige
ForumCiv
Naturskyddsföreningen
Oxfa
Rädda Barnen
Swedwatch
Unicef Sverige
Union to Union
We Effect

Företag som ställt sig bakom kampanjen:
Alva
Another Textile Company
Arvid Nordquist
Blomsterlandet
Coop
DEDICATED
Delicato
Eguale
Electrolux
Gina Tricot
GPH Healthcare
H&M
HSB
IKEA Sverige
Löfbergs
Nordic Sugar AB
READ THE LABEL
Riksbyggen
Scania
Systembolaget
Tekompaniet
Tony´s Chocolonely
Viva Wine Group

Fackförbund som ställt sig bakom kampanjen:
Vårdförbundet
Finansförbundet
Lärarförbundet
Akademikerförbundet SSR
TCO
Unionen
ST
Vision 

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll