Gå direkt till innehåll
Illustration: Tova Jerfelt/Amnesty International
Illustration: Tova Jerfelt/Amnesty International

Pressmeddelande -

Saudiarabien: “Antiterror-domstol” används för att tysta kritiker

Trots de saudiska myndigheternas löften om reformer kan Amnesty International i sin nya rapport avslöja hur myndigheterna använder domstolen SCC, avsedd för terrorbekämpning, som ett verktyg för att tysta kritiker. I samband med rapporten kräver Amnesty att Saudiarabien omedelbart och villkorslöst släpper alla fängslade människorättsförsvarare.

I sin rapport  Muzzling critical voices: Politicized trials before Saudi Arabia’s Specialized Criminal Court, har Amnesty dokumenterat den enorma påverkan som SCC-domstolen, under förespegling av att bekämpa terror och cyberbrott, haft på landets människorättsförsvarare, författare, ekonomer, journalister, religiösa företrädare, reformister och politiska aktivister. Även Saudiarabiens shiamuslimska minoritet har utsatts för orättvisa rättegångar och hårda straff, inklusive dödsstraff.

Förutom en omfattande granskning av domstolsdokument, lagstiftning och uttalanden gjorda av saudiska regeringsföreträdare, har Amnesty intervjuat aktivister, advokater och närstående till fängslade individer.

Den 12 december 2019 skrev Amnesty till de saudiska myndigheterna och fick svar från landets officiella kommission för mänskliga rättigheter. Svaret innehöll en sammanställning av relevanta lagar och förfaranden, men undvek att direkt adressera de fall som Amnesty tar upp i sin rapport.

- Den saudiarabiska regeringen utnyttjar SCC genom att på falska grunder legitimera sitt missbruk av terrorlagstiftningen för att på så vis tysta sina kritiker. Varje steg i SCC: s rättsliga process är kantad av kränkningar av mänskliga rättigheter, alltifrån att inte få tillgång till en advokat och användandet av isolering - till att så kallade “bekännelser” med hjälp av tortyr används som bevis, säger Heba Morayef, chef för Amnestys avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

Kronprins Mohammed bin Salman, KÄLLA: wikimedia

Den saudiska regeringens retorik kring reformer i samhället, som ökade i och med utnämningen av kronprins Mohammed bin Salman, står i skarp kontrast till den verkliga situationen för mänskliga rättigheter i landet. Samtidigt som man införde flera positiva reformer kring kvinnors rättigheter, slog myndigheterna till mot några av landets mest profilerade kvinnliga människorättskämpar som i åratal hade kämpat för att få till stånd just dessa reformer.

SCC inrättades i oktober 2008 för att pröva terrorbrott. Sedan 2011 har domstolen på ett systematiskt vis använts för att åtala individer på vaga grunder. Det har bland annat inneburit att fredlig politisk verksamhet istället har terrorstämplats av regeringen. Antiterrorlagen i sig innehåller alltför breda och vaga definitioner av terrorism och inkluderar även att åsikter, även när de uttrycks fredligt, anses som kriminella.

I Amnestys rapport har 95 individers fall, varav majoriteten är män, under åren 2011-2019 dokumenterats. Det handlar om fall som antingen prövats i SCC-domstolen eller där den rättsliga processen fortfarande pågår. Av de 95 personerna har 52 dömts till att avtjäna fängelsestraff på mellan fem och 30 år.

Flera saudiska shiamuslimer, däribland unga män som prövats för “brott” som de ska ha begått innan de fyllt 18 år, löper en överhängande risk att avrättas. Sedan 2016 har åtminstone 28 saudier från den shiamuslimska minoriteten avrättats, varav ett flertal dömdes till döden av SCC enbart baserat på “bekännelser” som framkommit efter att de utsatts för tortyrliknande förhörsmetoder.

Orättvisa rättsliga prövningar
I samtliga 95 individers fall som granskats drar Amnesty slutsatsen att prövningarna inte levt upp till de internationella kraven på en rättssäker rättegång. I många fall dömdes till exempel de åtalade till döden enbart för fredlig opposition - som av myndigheterna ansågs utgöra en kriminell handling

De vanligast förekommande åtalen handlar om ”olydnad mot härskaren”; ”ifrågasättande av tjänstemäns och rättssystemets integritet”; ”uppmuntrande till tumult genom att uppmana till demonstrationer” och ”bildandet av en organisation utan tillstånd”. Alla dessa handlingar är i sig skyddade genom rätten till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet.

I samtliga fall som granskats av Amnesty har personerna nekats tillgång till en advokat - från det att de gripits och under alla följande förhör. Överklagande av SCC-domar har genomförs bakom stängda dörrar, utan närvaro av varken de åtalade eller deras juridiska ombud.

Munkavel på fredliga röster
Sedan 2011 har praktiskt taget samtliga oberoende röster i Saudiarabien tystats, bland dem många människorättsförsvarare, författare och religiösa företrädare. De har antingen fängslats eller så är de åtalade i pågående rättegångar med anklagelser som har att göra med deras fredliga aktivism eller för uttalanden som de gjort.

Bland de som åtalats av SCC finns bland annat grundare av oberoende mänskliga rättighetsgrupper som myndigheterna stängde ned 2013. Till exempel har samtliga 11 grundare av rättighetsgruppen för civila och politiska rättigheter (ACPRA) under de senaste åren dömts för sitt människorättsarbete. Vidare har människorättsförsvarare som Mohammad al-Otaibi, en grundande medlem i Unionen för mänskliga rättigheter, dömts till 14 års fängelse med anklagelser relaterade till hans arbete med att bilda en oberoende organisation för mänskliga rättigheter. En annan person, vars rättsprocess i SCC fortfarande pågår, är Salman al-Awda, en reformistisk religiös företrädare som greps i september 2017. Han riskerar dödsstraff för sitt fredliga utövande av sin yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Brådskande reformer krävs
Amnesty International kräver att alla samvetsfångar friges omedelbart och ovillkorligt, samt att SCC reformeras i grunden för att säkerställa att domstolen kan genomföra rättvisa rättegångar och skydda tilltalade från sådant som godtyckligt fängslande och tortyr. Det måste också göras oberoende utredningar av alla anklagelser om tortyr och annan illa behandling, och de som utsatts för tortyr eller andra övergrepp har rätt att få skälig kompensation för det de utsatts för.

- Om Saudiarabiens kung och kronprins menar allvar med sin vilja till reformer, så bör de börja med att omedelbart och ovillkorligen släppa alla samvetsfångar och upphäva deras straff, samt införa ett moratorium för alla avrättningar med mål att helt avskaffa dödsstraffet, säger Heba Morayef.

Rapporten finns bifogad som pdf. Hela det engelska pressmeddelandet finns på amnesty.org

Här finns mer fakta om situationen när det gäller bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien: https://www.amnesty.se/aktuellt/10-saker-du-behover-veta-om-saudiarabien/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll