Gå direkt till innehåll
Saudiarabien: Etiopiska migrantarbetare beskriver ”ett helvete” i förvaren

Pressmeddelande -

Saudiarabien: Etiopiska migrantarbetare beskriver ”ett helvete” i förvaren

I rapporten “This is worse than COVID-19”: Ethiopians abandoned and abused in Saudi prisons” avslöjar Amnesty International nya och skrämmande detaljer om behandlingen av etiopiska migranter som hålls i förvar i Saudiarabien. Ledande Huthiföreträdare i Jemen har sedan mars 2020 utvisat tusentals etiopiska migrantarbetare och deras familjer till Saudiarabien, där de nu hålls kvar under livshotande förhållanden.

Från 2019 tills dess att covid-19 bröt ut i mars 2020 har runt 10 000 etiopiska män, kvinnor och barn varje månad gjort den farliga resan från sitt hemland till Jemen, via Djibouti eller Somalia, med sikte på att nå Saudiarabien - i förhoppningen om ett jobb och ett drägligare liv. När covid-19 eskalerade i början av mars blev etiopiska migranter som arbetade i norra Jemen, för att tjäna ihop pengar för att kunna betala smugglare för att komma till Saudiarabien, utvisade av Huthiföreträdare som anklagade dem för att sprida viruset.

Amnesty har intervjuat etiopiska migranter i förvar som berättar om vad saudiarabiska myndigheter har utsatt dem för. De har kedjats ihop i par, tvingats använda golven i celler som toaletter och tvingats sitta isolerade dygnet runt i outhärdligt trånga och överfulla celler. I rapporten dokumenteras tre dödsfall under förvar som baseras på samstämmiga vittnesskildringar. Den utbredda förekomsten av sjukdomar samt bristen på mat, vatten och sjukvård tyder på att det verkliga antalet dödsfall kan vara mycket högre.

—Tusentals etiopiska migranter, som lämnat sina hem i sökandet efter ett bättre liv, har istället mötts av ofattbar grymhet. De sätts i förvar i smutsiga celler, omgivna av död och sjukdomar. Situationen så hemsk att minst två personer försökt ta sina liv, säger Marie Forestier, researcher och rådgivare inom området flykting och migration vid Amnesty International.

—Gravida kvinnor, spädbarn och små barn hålls i förvar under samma fruktansvärda förhållanden. Tre personer berättade om barn som dött i förvaren. Vi uppmanar de saudiska myndigheterna att omedelbart frige alla godtyckligt fängslade migranter och samtidigt se till att avsevärt förbättra förhållandena i förvaren innan fler liv går förlorade, säger Marie Forestier.

Amnesty uppmanar även den etiopiska regeringen att omedelbart underlätta för frivilligt återvändande och återintegrering av etiopiska medborgare. Under tiden måste de sätta press på den saudiska regeringen att förbättra förhållandena för de som hålls kvar i förvar.

—Det internationella samfundet har också en roll att spela. Om det kvarstår ett hinder i och med karantänsregler på grund av coronapandemin måste andra regeringar och givare stötta Etiopien så att landet kan utöka antalet platser där återvändande migranter kan vistas under karantäntiden. Inget, inte heller en pandemi, rättfärdigar den här fortsätta kränkningen av mänskliga rättigheter — att godtyckligt hålla tusentals människor i förvar, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för Amnesty Sveriges arbete med migranter och flyktingar.

Med hjälp av en meddelandeapp har Amnesty intervjuat 12 etiopiska migranter under perioden 24 juni 2020 till 31 juli 2020. Deras vittnesmål bekräftas av videomaterial, foton och satellitbilder som analyserats av Amnestys Crisis Evidence Lab. Alla namn har ändrats i rapporten. Amnesty har även intervjuat fem aktörer som arbetar med bland annat migranter i Jemen och Etiopien.

Tvingades in i en mardröm

Fram till mars 2020 arbetade tusentals etiopiska migranter i norra Jemen för att kunna betala för sin resa till Saudiarabien. När coronapandemin eskalerade beordrade ledande Huthiföreträdare (den väpnade Huthigruppen kontrollerar norra Jemen) migranter att ta sig till gränsen, där de enligt uppgift hamnade i korseld mellan saudiska styrkor och Huthi-styrkor. Amnesty har inte kunnat bekräfta de här uppgifterna, men de flesta migranter berättade om att de korsat gränsen under skottlossning.

I Saudiarabien greps migranterna av saudiska säkerhetsstyrkor och blev fråntagna sina tillhörigheter. I vissa fall blev de även slagna. Majoriteten av migranterna fördes sedan till förvar i Al-Dayer. Därifrån fördes de flesta till det centrala fängelset i Jizan, för att sedan flyttas till fängelser i Jeddah och Mecka. Andra har blivit kvar i fängelset i Jizan i över fem månader. Enligt IOM (International Organization for Migration) finns cirka 2 000 etiopier kvar på den jemenitiska sidan av gränsen utan tillgång till vare sig mat, vatten eller hälsovård. Samtliga migranter som intervjuats av Amnesty vittnar om den förskräckliga behandlingen de utsatts för efter att de gripits av saudiska myndigheter. Förhållandena i förvaret i Al-Dayer och i centralfängelset i Jizan är särskilt svåra. Där vittnar människor om att de tvingas dela celler med i genomsnitt 350 personer. Amnestys Crisis Evidence Lab har kunnat verifiera videomaterial som stödjer dessa påståenden.

Trots reserestriktioner på grund av covid-19 har minst 34 000 etiopiska migranter återvänt från olika delar av världen till sina hem mellan april 2020 och september 2020, bland dessa 3 998 stycken från Saudiarabien. Det här visar att återvändanden inte helt har stoppats och att det fortfarande är möjligt att etiopiska migranter kan sändas tillbaka till Etiopien, om båda regeringarna är villiga att göra det.

Rapporten finns bifogad som pdf.Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll