Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SERBIEN: Romer tvångsvräkta

Den 3 april vräktes omkring 250 romer från en bosättning i Serbiens huvudstad Belgrad. Många av dem har sedan dess tvingats sova utomhus då de inte fått ny logi. I ett uttalande den 8 april, romernas nationaldag, riktar Amnesty hård kritik mot denna tvångsvräkning.

Bulldozers eskorterade av polis rev ner åtminstone 50 provisoriska bostäder medan de boende hjälplöst såg på.

De provisoriska bostäderna revs för att bereda plats för en tillfartsväg som ska byggas i samband med 2009 års Universiad, som ska hållas i Belgrad 1-12 juli.

Ny logi i form av containrar sattes upp i en annan del av Belgrad men de boende i det området försökte sätta eld på containrarna för att hindra romerna från att flytta in.

- Tvångsvräkningar är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger Sian Jones, Amnestys utredare på Serbien. Att vräka folk på det här sättet är en kränkning av rätten till adekvat boende och tillgång till mat och vatten, enligt FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som Serbien ratificerat.

Serbien är för närvarande ordförande i "Årtiondet för inkludering av romer", ett internationellt samarbete för att förbättra romers välfärd.
Serbien har lovat att göra bostäder till en av fyra huvudprioriteringar under sitt år som ordförande.

Dragan Dilas, Belgrads borgmästare och den som är ansvarig för vräkningarna, sade till lokala medier att han skulle fösöka hitta alternativ logi till romerna, men han ska ha tillagt att detta bara gäller de romer som bor "lagligt" i Belgrad.

Amnesty befarar att många av dem som vräktes tillhör de 22 000 romer från Kosovo som registrerats i Serbien som internflyktingar. Få av dessa har de pappershandlingar som krävs för att få tillgång till grundläggande rättigheter som till exempel rätten till bostad eller uppehållstillstånd.

 

Jasin Abdulssmed
Amnesty Press och Media (praktikant)

 

 

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.