Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SERBIEN Tvångsvräkningar måste stoppas

Myndigheterna beter sig som att det vore vårt fel att vi bor i lägren, som att vi hade ett val. Vad har vi för alternativ? Är du rom har du inte många alternativ. Vittnesmål från  en romsk kvinna till Amnesty i augusti 2010

Serbiska myndigheter måste upphöra med tvångsvräkningarna av romer i huvudstaden Belgrad och förse dem med lämpliga bostäder, det säger Amnesty inför romernas internationella dag den 8 april. 

En ny rapport, Home is more than roof over your head: Roma denied adequate housing in Serbia, visar på att vräkningstakten ökat sedan april 2009. Vräkningarna leder i sin tur till att en del romer tvingas bo i containrar i segregerade läger. Vissa romer skickas tillbaka till ett liv i fattigdom i södra Serbien, ofta med undermåliga bostäder.

- Serbiska myndigheter måste upphöra med vräkningarna och uppfylla sina internationella åtaganden. I dessa åtaganden ingår att garantera romer rätten till boende med sanitetsmöjligheter, närhet till samhällsservice och arbete, samt garantera en försäkran mot framtida vräkningar. Men istället för att upphöra med att vräka romer från deras hem fortsätter det i ännu större omfattning, säger Sian Jones, Amnestys expert på Serbien.

Sedan april 2009 har serbiska myndigheter tvångsvräkt romer från sju av Belgrads informella romska läger. I slutet av mars 2010 tvångsvräktes 20-25 familjer från området Èukarcia i Belgrad och följande månad vräktes 38 familjer från samma område och skickades till södra Serbien. De romer som bor kvar i Èukarcia riskerar även de att vräkas. Mellan oktober och december 2010 vräktes 62 romer från andra områden i staden. 

Många av vräkningarna sker som en del ett stort infrastrukturprojekt i Belgrad. Projektet kommer att påverka minst 50 av de 100 romska bosättningarna i staden. 

Den tredjedel av Belgrads romer som nekas lämpligt boende har inget val annat än att leva i provisoriska läger utan rinnande vatten, sanitetsmöjligheter eller andra basala nödvändigheter. De har ingen möjlighet att registrera sig som medborgare i Belgrad vilket gör att de ofta nekas anställning, hälso- och sjukvård, socialt skydd, och utbildning.

- Serbiska myndigheter måste ge romerna möjlighet att ge förslag på hur situationen i deras läger kan förbättras och ge lämpliga alternativ till dessa provisoriska läger. Romerna måste också få möjlighet att bo i icke-segregerade områden, säger Sian Jones.

Yvette Lindholm
Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll