Gå direkt till innehåll
Demonstration i Bratislava, våren 2020, © Amnesty International, Slovakien
Demonstration i Bratislava, våren 2020, © Amnesty International, Slovakien

Pressmeddelande -

​Slovakien - Bakåtsträvande lagförslag kring abort måste stoppas

Under pandemin kom det fyra olika förslag, från olika partier, om att begränsa möjligheten till abort för kvinnor i Slovakien. Ett förslag gick vidare och nu väntar omröstning i parlamentet. Amnesty har startat en global aktion som kräver att förslaget tas tillbaka.

Abort är tillåtet i Slovakien till och med vecka 12 i graviditeten. Under senare år har dock olika lagar och regler införts som gör det svårare att få tillgång till abort i praktiken. Bland annat har det införts en obligatorisk väntetid som fördröjer aborten samt obligatorisk rådgivning.

I slutet av 2019 debatterade parlamentet ännu ett bakåtsträvande lagförslag som bland annat skulle tvinga kvinnor som söker abort att titta på ultraljudsbilder av embryot/fostret. Protester och påtryckningar, både i Slovakien och internationellt, satte stopp för det.

Men så i somras var det dags igen. Mitt coronapandemin lades fyra olika förslag om att begränsa kvinnors reproduktiva rättigheter fram av olika partier. Ett av dem togs vidare. Nu väntar debatt och omröstning i parlamentet vilken dag som helst. Amnesty International kräver att parlamentet omedelbart tillbakavisar förslaget.

— Lagförslaget innehåller en rad olika åtgärder som tydligt syftar till att avskräcka flickor, kvinnor och andra som kan bli gravida från att göra abort. Exempelvis föreslås den obligatoriska “väntetiden” förlängas från 48 timmar till 96. Att på detta sätt fördröja en abort är inte bara onödigt rent medicinskt — det kan äventyra kvinnans möjlighet att få abort inom den tillåtna tidsgränsen,säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige.

Trots att abort är allmänt tillåtet så täcker hälso-och sjukvårdsförsäkringen bara aborter som görs av hälsoskäl och/eller om kvinnan är över 40 år. Nuvarande krav om intyg gällande hälsoskäl föreslås skärpas. Tidigare har det räckt med ett intyg, men enligt förslaget måste kvinnan skaffa intyg från två läkare vid olika kliniker.

— Ett sådant krav slår hårdast mot kvinnor som lever i fattigdom och kvinnor på landsbygden och riskerar också att fördröja aborten, säger Katarina Bergehed.

Informationen som läkare i dag samlar in för statistiska ändamål föreslås också att bli mer omfattande. Personlig information om hemförhållanden och skälet till varför kvinnan vill göra abort ska samlas in.

— Det kränker individens rätt till privatliv och ökar stigmat, vilket kan avskräcka dem som behöver göra abort, inte minst de som blivit gravida efter våldtäkt och annat sexuellt våld, säger Katarina Bergehed.

Tillsammans med 110 andra organisationer har Amnesty uttryckt sin djupa oro över det hot mot reproduktiva rättigheter som lagförslaget utgör. Att införa nya hinder för tillgång till laglig abortvård skadar kvinnors hälsa och välbefinnande och kränker deras rätt till integritet och att själva fatta beslut. Det skulle också tvinga läkare att handla på ett sätt som strider mot deras skyldigheter gentemot sina patienter.

Även Europarådets människorättskommissionär, Dunja Mijatović, har kritiserat förslaget. I ett brev till bland andra parlamentets talman uppmanar hon det slovakiska parlamentet att tillbakavisa lagförslaget.

Och i Slovakien förbereder kvinnorättsförsvarare och aktivister återigen protester — Amnestys sektion i Slovakien finns bland dem. Nya demonstrationer hålls den 16 september under samma paroll som tidigare: Nebudeme Ticho - We Won’t Be Silent!

Länk till den svenska aktionen: https://www.amnesty.se/agerahub/stoppa-slovakiens-forsok-att-begransa-abortratten/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll