Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLOVAKIEN: Romska barn diskrimineras i skolan

Många romska barn placeras fortfarande i specialskolor och i klasser för barn med förståndshandikapp och inlärningssvårigheter enbart på grund av sitt ursprung. Amnestys rapport som släpps på torsdagen visar att dessa barn får en sämre utbildning utan några möjligheter att integreras i vanliga skolor eller att studera vidare på en högre nivå. I rapporten uppmanas de slovakiska myndigheterna att klart och tydligt fastslå sin beslutsamhet att utrota segregationen när det gäller utbildning för de romska barnen. - Oavsett deras individuella förmåga, får många romska barn en undermålig utbildning i segregerade klasser. Regeringens underlåtenhet att tillhandahålla tillfredsställande utbildning för alla romska barn spolierar deras framtida anställningsmöjligheter och ökar marginaliseringen och fattigdomen, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys avdelning för Europa och Centralasien Amnesty uttrycker även oro över den utspridda förekomsten av skolor och klasser för endast romska barn. I vissa delar av östra Slovakien är 100 procent av skolorna helt segregerade. Enligt slovakisk lag har föräldrar rätt att välja skola till sina barn och det har lett till att de flesta icke-romska barn har placerats i segregerade skolor. Föräldrarnas val och bristen på transportmöjligeheter för romska barn har radikalt minskat interaktionen mellan romska och andra barn i Slovakien. Rätten till utbildning hör ihop med andra viktiga mänskliga rättigheter. Ungefär en tredjedel av den romska folkgruppen i Slovakien bor utanför städer och samhällen, med liten eller ingen tillgång till vatten eller elektricitet. -Ett barn som lever i ett skjul utan elektricitet eller rinnande vatten, vet inte hur man spolar en toalett eller använder ett badrum. Barnet har inte lärt sig att hålla en penna eller rita en teckning och talar heller inte slovakiska, men detta ska inte ta ifrån dem rätten att få en ordentlig utbildning, säger Nicola Duckworth. Amnesty välkomnar de initiativ som har tagits av den slovakiska regeringen i form av förberedande klasser, lärarassistenter, ekonomiska bidrag till skolor som integrerar romska barn i klasserna och särskild utbildning för lärare som undervisar romska barn. Dessa åtgärder är dock inte obligatoriska och i många fall har de inte genomförts på lokal nivå. Det är viktigt att EU stödjer den slovakiska regeringens ansträngningar att få stopp på den systematiska diskrimineringen när det gäller romska barns utbildning. EU bör ge både ekonomiskt och tekniskt stöd, men även följa upp hur pengarna används och se till att den romska befolkningen inkluderas i planeringen och utförandet. Läs mer: Still separate, still unequal: Violations of the right to education for Romani children in Slovakia, http://web.amnesty.org/library/index/engeur720012007 Slovakia: Roma and the right to education, Factsheet, http://web.amnesty.org/library/index/engeur720052007 Europe: Discrimination against Roma, http://web.amnesty.org/library/index/engeur010122007 Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll