Gå direkt till innehåll
Bild tagen under 2019 i samband med Amnesty Greklands kampanj för att införa en samtyckeslag i landet. @AmnestyGrekland
Bild tagen under 2019 i samband med Amnesty Greklands kampanj för att införa en samtyckeslag i landet. @AmnestyGrekland

Pressmeddelande -

Slovenien - en historisk seger när landet nu inför en samtyckeslag

I dag, fredag 4 juni, röstade det slovenska parlamentet igenom förändringar i landets brottsbalk som gör att sex utan samtycke kommer klassas som våldtäkt. Amnesty International välkomnar beslutet och ser det som ett lyckat resultat av det förändringsarbete som organisationen och dess aktivister började jobba med för flera år sedan.

Slovenien blir därmed det trettonde landet i Europa som överger kravet om att handlingen måste ha utförts med våld, hot eller att gärningspersonen utnyttjat att brottsoffret befunnit sig i en särskilt utsatt situation för att det ska utgöra våldtäkt.

— Det här är en historisk seger för kvinnor i Slovenien och beslutet utgör ett viktigt steg mot att förändra problematiska attityder och beteenden i landet. Det här är också ett resultat av flera års kampanjande från inte minst våldtäktsöverlevare som nu har bidragit till att säkerställa att inga andra ska behöva gå igenom det som de själva har tvingats utstå. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra när det gäller att utmana djupt rotade föreställningar och myter om våldtäkt och skadliga könsstereotyper, men i dag är en dag att fira, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty Sverige.

Slovenien blir nu det trettonde landet i Europa som tar steget att erkänna det enkla faktum att sex utan samtycke utgör våldtäkt. Men det finns en positiv trend i regionen med fler och fler länder som ändrar definitionen av vad som utgör en våldtäkt i sin lagstiftning.

Den nya definitionen är baserad på det explicita “ett ja betyder ett ja”, det vill säga en samtyckesmodell som innebär att tvång, användandet av hot eller våld, eller att brottsoffret inte kan försvara sig inte längre krävs för att ett brott ska betraktas som våldtäkt.

Bakgrund
Slovenien ratificerade Istanbulkonventionen 2015. Det är en internationell konvention inom Europarådet som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Enligt konventionen måste våldtäkt och alla andra handlingar av en sexuell natur som sker utan samtycke klassificeras som brott. Fram tills nu har brottsbalken i Slovenien krävt bevis för tvång eller hot om tvång och våld för att klassificera ett övergrepp som våldtäkt.

Lagändringen är ett resultat av en lång kamp som individer och civilsamhällesorganisationer, däribland Amnesty International, fört i flera år.

Slovenien blev det trettonde landet i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) att ändra sin lagstiftning kring våldtäkt till att bli en samtyckesbaserad sådan. Övriga länder som redan gjort detta är Belgien, Kroatien, Cypern, Danmark, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Luxemburg, Malta, Sverige och Storbritannien.

Konsultationer kring liknande lagförslag pågår i Spanien och Nederländerna.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll