Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Södra Afrika — under covid-19 är hemmet en farlig plats för kvinnor och flickor

Under de nedstängningar av samhället som gjorts på grund av covid-19-pandemin i länder i södra Afrika har många kvinnor och flickor blivit “fast” i sina hem med en förövare som utsätter dem för övergrepp, utan att ha någonstans att fly eller rapportera om vad de utsätts för. Det konstaterar Amnesty International i dag i en ny rapport: Treated like furniture: Gender-based violence and COVID-19 response in Southern Africa”.

Skadliga stereotyper som bäddas in i sociala och kulturella normer och som menar att “kvinnor alltid måste göra som män säger”, eller att en man som slår sin fru gör det “för att han älskar henne” har fått våldet att öka mot kvinnor och flickor i Madagaskar, Moçambique, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe. Som en aktivist i Moçambique uttryckte det: “Flickor får lära sig att män bara slår sina fruar när de älskar dem.”

I rapporten framkommer det också att kvinnor och flickor som vågar anmäla våld och övergrepp riskerar att förskjutas socialt om de inte anpassar sig till de givna könsrollerna — och när de bryter tystnaden blir deras anmälningar inte tagna på allvar av myndigheterna.

— Covid-19-pandemin har drivit på en ökning av könsbaserat våld mot kvinnor och flickor i södra Afrika. Pandemin har också förstärkt redan existerande strukturella problem som fattigdom, ojämlikhet, brottslighet, hög arbetslöshet och systematiska brister i rättsväsendet. säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika.

— Olika åtgärder i samband med “lockdowns” har inneburit att kvinnor inte kunnat söka skydd från det våld de utsatts för i hemmet, bland annat genom den begränsade rörelsefriheten som varit. I södra Afrika, precis som i många delar av världen, har åtgärder för att stoppa pandemin därför gjort kvinnor som utsätts för våld extremt utsatta. Till exempel har stödboenden och organisationer som arbetar för att stötta våldsutsatta kvinnor inte setts som “nödvändig service” och polisens resurser har prioriterats till att bevaka att olika restriktioner följs istället för att skydda våldsutsatta kvinnor, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige.

Av de fem länder där könsbaserat våld dokumenterades i den här rapporten står särskilt Moçambique, Sydafrika och Zimbabwe ut som länder där stöd och hjälp till kvinnor och flickor som utsätts för våld och övergrepp inte har tagits med i beräkningen för de olika åtgärder som tagits till för att kontrollera smittspridningen av covid-19.

Bara veckor efter det att länderna “stängdes ner” ökade våldet mot kvinnor kraftigt i regionen. Under den första veckan av “lockdown” rapporterade den sydafrikanska polisen (SAPS) att de tagit emot 2 300 nödsamtal kopplat till könsbaserat våld. I mitten av juni 2020 hade 21 kvinnor och barn dödats av sin partner.

I Moçambique har civilsamhällesorganisationer tagit emot ovanligt många fall av “våld i hemmet” sedan undantagstillståndet infördes i mars 2020.

I Zimbabwe dokumenterade en organisation som erbjuder skydd för våldsutsatta kvinnor 764 fall av könsbaserat våld under de 11 första dagarna av nedstängningen. Den 13 juni var antalet 2 768.

I Madagaskar var den växande fattigdomen till följd av nedstängningen en viktig faktor när det gäller ökningen av det könsbaserade våldet. När kvinnor och flickor blev fattigare blev de också mer ekonomiskt beroende av sin partner och riskerade i högre utsträckning att bli utsatta för våld.

Zambia var det enda landet som noterade en svag nedgång när det gäller könsbaserat våld under nedstängningen jämfört med samma period under 2019, enligt officiell statistik från polisen. Landet hade en tioprocentig minskning under första kvartalet av 2020, vilken dock kan spegla det faktum att kvinnor inte kunde söka hjälp snarare än en reell minskning i könsbaserat våld.

Rapporten identifierar också flera hinder för att rättvisa ska skipas för överlevare, något som gäller för hela södra Afrika. Bland annat handlar det om en brist på tillit till rättssystemet och det sekundära trauma som överlevare ofta upplever när de är i kontakt med myndigheter — som polisen och hälsovården — när de försöker rapportera om övergrepp. De här hindren har blivit än tydligare under covid-19-pandemin.

— Det är chockerande att för många flickor och kvinnor i södra Afrika så är hemmet den allra farligaste platsen att vara på under covid-19-pandemin. Det är helt oförsvarligt. Ledarna inom Southern African Development Community (SADC) måste säkerställa att kvinnors skydd mot könsbaserat våld i och utanför hemmet är en integrerad del av det nationella svaret på åtgärder som görs mot pandemin. Stater måste säkerställa att kvinnor och flickor fortsatt har tillgång till polisskydd och rättvisa, samt till skyddat boende och andra stödåtgärder, säger Deprose Muchena.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916