Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige: Åtalet mot Lundin är ett viktigt steg i lång kamp för ansvarsutkrävande

Amnesty International välkomnar att svensk åklagare i dag har väckt åtal mot två företrädare för dåvarande olje- och gasföretaget Lundin Oil AB, numera Lundin Energy AB. Åtalet gäller “medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003” och de två representanterna misstänks för att ha medverkat “till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.”

— I ett, med både svenska och internationella mått, unikt rättsfall har svensk åklagare nu visat att universell jurisdiktion för de allvarligaste brotten betyder att även representanter för svenska företag kan ställas till svars, trots att händelserna skett långt ifrån Sverige och för över 20 år sedan. De som drabbades ska nu få sin sak hörd i svensk domstol och vi förväntar oss att de också kommer att erhålla adekvat gottgörelse vid fällande dom, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig på området företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige.

“— Det är viktigt att dessa allvarliga brott inte glöms bort. Krigsförbrytelser är ett av de allvarligaste brotten som Sverige har en internationell förpliktelse att utreda och lagföra. Ett stort antal civila drabbades av den sudanesiska regimens brott, som vi menar att de tilltalade medverkade till. Många av de civila som överlevde tvingades fly sina hem för att aldrig återvända och har än i dag ingen vetskap om vad som hände deras anhöriga och vänner som man skildes ifrån”, säger förundersökningsledaren och kammaråklagaren Henrik Attorps.

Amnesty International var bland de första att rapportera om människorättskränkningar
som skett i området där dåvarande Lundin Oil och andra internationella oljeföretag var verksamma i, i dåvarande södra Sudan. Civilsamhälleskoalitionen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS), vars rapport Unpaid debt ledde till att svensk åklagare öppnade en förundersökning 2010, har beräknat att omkring 12 000 människor miste livet och att 160 000 drevs på flykt.

Lundin har trots en rad rapporter med anklagelser mot företaget varken velat tillsätta en extern utredning för att utreda dessa, eller diskutera någon form av gottgörelse eller kompensation till de som drabbats.

— Amnesty förväntar sig att fallet blir vägledande i att klargöra företags ansvar för att respektera mänskliga rättigheter, även i högrisksituationer. Rättsfallet är också oerhört viktigt för individer och grupper runt om i världen som jobbar för ansvarsutkrävande av stora multinationella företag, speciellt inom utvinningsindustrin, som så ofta på ett påtagligt sätt påverkar lokalbefolkningen och miljön, säger Ulrika Sandberg.


BAKGRUND:
År 1997 ingick Lundin Energy (då Lundin Oil AB) ett avtal med Sudans regering, ledd av dåvarande president Omar al-Bashir, om att utvinna olja i dåvarande Sudan. Omar al-Bashir står åtalad för bland annat folkmord i Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) för omfattande övergrepp i Darfur. Det svenska företaget Lundin Oil samarbetade med det malaysiska företaget Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd, det österrikiska företaget OMV (Sudan) Exploration GmbH, och det sudanesiska statliga oljebolaget Sudapet Ltd. i ett företagskonsortium i ett område som kallades Block 5A. Det svenska rättsfallet handlar om kopplingen mellan de övergrepp på civilbefolkningen som ska ha skett för att möjliggöra oljeutvinning i regionen och dåvarande Lundin Oils agerande. Vid den tidpunkten skakades landet av ett inbördeskrig som enligt bland annat FN-rapportörer underblåstes av oljeföretagens närvaro. De fruktansvärda övergreppen, som har dokumenterats i en rad rapporter, består bland annat av tvångsrekrytering av barnsoldater och tvångsförflyttningar av hundratusentals människor.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916