Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SVERIGE - Amnesty Business Survey: Medarbetarmakt sätter press på företagen

Ingen vill kränka mänskliga rättigheter. Men hur ser arbetet ut för att förhindra att det sker i svenskt näringsliv? Sex av tio svenska storföretag granskar inte om de riskerar att kränka mänskliga rättigheter, trots det låga antalet tror sig nio av tio veta att de är utsatta för obefintlig eller liten risk att kränka mänskliga rättigheter. Det framgår av en omfattande studie som Amnesty Business Group har låtit genomföra. Samtidigt sker en kraftig ökning av medarbetarnas krav på företagen på arbetet med mänskliga rättigheter. Genom Amnesty Business Survey undersöks årligen Sveriges största företag. Beredskapen och attityderna kartläggs brasch för bransch. "Amnesty Business Survey visar att hoppet om stora framsteg inom mänskliga rättigheter i svenskt näringsliv nu ligger hos medarbetarna. Medarbetarna av idag ställer krav på sina arbetsgivare. Och arbetsgivarna lyssnar. Det är det vi kallar medarbetar makt, säger Filippa Bergin på Amnesty Business Group. I undersökningen utmärker sig råvaru- repektive IT- och telekombranschen i negativ bemärkelse då hela 80 procent av dem inte genomför riskanalyser. Båda dessa branscher verkar i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är systematiska, och de har sämst beredskap för att hantera den risken. En positiv utveckling är att åtta av tio företag utbildar sina anställda i mänskliga rättigheter. Ett annat exempel är att vissa företag i undersökningen avtalsvägen reglerar detta med leverantörer. Läs rapporten på www.amnestybusinessgroup.se För frågor kontakta Filippa Bergin, Amnesty Business Group tel: 0707-44 83 96 Maria Granefelt vik pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916