Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SVERIGE: Var går gränsen?

Den 8 mars, på den internationella kvinnodagen, genomförde Amnestygrupper på mer än 30 orter runt om i Sverige en enkät om människors attityder till våldtäkt. Undersökningen bygger på drygt 2 600 enkätsvar. Det är ingen vetenskaplig studie, men undersökningens resultat ger en tydlig fingervisning om några av de attityder kring våldtäkt som finns i vårt samhälle. Frågorna ställdes utifrån fyra områden: a) problemets omfattning i Sverige b) frågor rörande offrets ansvar vid våldtäkt c) eventuella förmildrande omständigheter för gärningsmannen b) förtroendet för rättsväsendet. En mycket övertygande majoritet, 96 % anser att våldtäkt är ett stort eller ganska stort problem i Sverige. De flesta avvisar tanken på att kvinnor som våldtas själva har ett ansvar för övergreppen. Ännu fler avvisar tanken på att män som våldtar inte bär det fulla ansvaret för sina handlingar Det finns dock stora skillnader i hur man har besvarat frågorna kring kvinnans respektive mannens ansvar, beroende på kön och åldersgrupp. Anmärkningsvärt är att den yngsta åldersgruppen, personer mellan 15-25 år, i stor utsträckning anger att kvinnan i någon grad har ett ansvar vid våldtäkt beroende på hennes beteende före eller under våldtäkten. På frågan om det är en förmildrande omständighet för gärningsmannen om han har ett fast förhållande med kvinnan svarar 17% av de unga männen ja, och 10% av de unga kvinnorna. Personer över 66 år är mest benägna att tycka att kvinnan har ett eget ansvar vid våldtäkt och att det kan finnas förmildrande omständigheter för gärningsmannen. I den svarsgruppen anser 21,6% att det kan vara en förmildrande omständighet om parterna har ett fast förhållande. Läs rapporten i bifogad fil. Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.