Gå direkt till innehåll
Sveriges regering måste kräva att Ahmadreza Djalali friges!

Pressmeddelande -

Sveriges regering måste kräva att Ahmadreza Djalali friges!

Med anledning av svenska-iranska Ahmadreza Djalalis försämrade hälsa och hotet om en nära förestående avrättning intensifierar Amnesty Sverige, tillsammans med Amnesty i Belgien, nu sin kampanj för att få honom fri. Amnesty Sverige uppmanar UD agera för att få honom frigiven - och inte bara kräva att dödsstraffet upphävs.

I mitten av september kom beskedet att brottaren Navid Afkari avrättats i Iran. Det gick till som det tyvärr ofta gör. Avrättningen skedde i hemlighet, efter en djupt orättvis “rättegång” och där så kallade “erkännanden” tvingats fram under tortyr. Efter Kina är Iran det land i världen som avrättar flest människor, och Amnesty International har den senaste tiden sett en oroande tendens när det gäller antalet verkställda dödsdomar.

— Nyligen hotades Ahmadreza med att hans avrättning snart kan komma att verkställas. Läget är kritiskt. Vi vill se ytterligare krafttag från UD. Vi hör till exempel inte att regeringen kräver Ahmadrezas frigivning, bara att dödsdomen mot honom ska upphävas. Utrikesminister Ann Linde sa i en interpellationsdebatt i riksdagen den 25 september just detta. Det räcker inte. Amnesty uppmanar Sveriges regering att ställa krav på Iran att frige Ahmadreza, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Amnesty anser att möjligheten för Ahmadreza Djalali att få en rättvis ny rättegång i Iran är obefintlig och det går dessutom att hänvisa till humanitära skäl i kravet på hans frigivning - på grund av hans försämrade hälsa och risken att han smittas av covid-19.

Ahmadreza Djalali dömdes till döden av Irans Revolutionsdomstol i oktober 2017. Sedan dess har Amnesty arbetat aktivt för hans frigivning. Hans hälsa har nu allvarligt försämrats i fängelset, och att smittas av covid-19 skulle vara direkt livshotande för honom. Amnesty Sverige uppmanar Iran att upphäva dödsdomen mot honom och att frige honom omedelbart. Organisationen vill också se ett än större engagemang från UD:s sida.

— Vi är också mycket oroliga över uppgifterna om hans kraftigt försämrade hälsotillstånd. Eftersom rättssäkerheten varit gravt undermålig är det enda rimliga att han friges helt och får återförenas med sin familj, och att han får adekvat vård, säger Anna Lindenfors.

Amnestys ståndpunkt är att Ahmadreza Djalali är en forskare som fredligt utövat sitt yrke. Inga som helst bevis har presenterats som tyder på att han begått några brott, och rättsprocessen mot honom har inte på långa vägar levt upp till kraven på hur en rättegång ska gå till enligt internationell standard. Amnesty kräver att hans dödsdom upphävs och att han friges.

Länk till Amnesty Sveriges aktion för Ahmadreza Djalali:
https://www.amnesty.se/agerahub/krav-att-iran-friger-ahmadreza-djalali/

BAKGRUND
Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali har uppgett att han under 2014 uppmanades att spionera på EU-länder för den iranska statens räkning, och att anklagelserna mot honom är en bestraffning för att han avvisade detta.

Han greps i Iran den 26 april 2016, när han var i landet för att delta i utbildningar om katastrofmedicin, och anklagades för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten. Trots intensiva förhör dröjde det sju månader efter gripandet innan han tilläts träffa en advokat.

I oktober 2017 dömdes Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för "korruption på jorden". Försvaret fick inte ta del av några handlingar eller bevisning under rättegången. Domen fastställdes av Irans högsta domstol den 9 december 2018. Han tvingades även "bekänna" brott inför videokamera, en inspelning som i december 2018 visades i iransk tv.

Den 29 juli 2019 fördes han med ögonbindel till en hemlig plats där han under tio dagar pressades för att erkänna nya brott.

Tiden i fängelset har allvarligt försämrat Ahmadreza Djalis hälsa. Hans hälsotillstånd är fortsatt allvarligt, han har gått ner väldigt mycket i vikt och är i bland annat i behov av en operation.

Hittills har över 200 000 personer i bland annat Sverige, Italien och Belgien samt över 100 Nobelpristagare skrivit under kravet på hans frigivning. Ahmadreza Djalali har tidigare arbetat i Italien och Belgien.

I slutet av september 2019 lade ett antal grupper i EU-parlamentet fram en ny resolution där de bland annat kräver att Ahmadreza Djalali ska friges omedelbart.

I maj 2018 antog EU-parlamentet en liknande resolution, också den med krav på att han försätts på fri fot.

Även FN har uttryck krav på att Ahmadreza bör friges, och pekat på att hans rättegång inte levt upp till internationell standard.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll