Gå direkt till innehåll
Beväpnade soldater från South Sudan People’s Defence Forces (SSPDF). Bilden är tagen under Amnestys research i  Sydsudan som ägder rum i början av 2020.
Beväpnade soldater från South Sudan People’s Defence Forces (SSPDF). Bilden är tagen under Amnestys research i Sydsudan som ägder rum i början av 2020.

Pressmeddelande -

Sydsudan - FN måste förnya sitt vapenembargo

Amnesty International har besökt 12 militärläger i Sydsudan, och tillsammans med satellitbilder avslöjar organisationen hur flera styrkor bryter mot vapenembargot. Amnesty har också dokumenterat användandet av barnsoldater samt hur vapen både göms och sprids olagligt.

FN:s säkerhetsråd måste förnya och stärka efterlevnaden av vapenembargot i Sydsudan. Det konstaterar Amnesty International som avslöjar nya bevis för att flera säkerhetsstyrkor bryter mot vapenembargot, och att de också gömmer vapen. Detta under en redan instabilt säkerhetsläge. I maj 2020 ska säkerhetsrådet rösta om en resolution som skulle kunna förnya embargot, som går ut den 31 maj år 2020.

Amnestys utredare har besökt 12 militära anläggningar och tillfälliga baracker för militärer runt om i Sydsudan där regeringsstyrkor och tidigare oppositionella styrkor nu ska ha påbörjat en process av gemensam nedrustning och träning för att tillsammans skapa en ny gemensam militärstyrka, och där vapen ska lämnas över och läggas i övervakade förråd. Men Amnestys utredare kunde visa att nedrustningsprocessen inte pågick vid någon av anläggningarna. Organisationen kunde också konstatera att både lätta vapen och ammunition tvärtom nyligen importerats, vilket är ett brott mot FN:s vapenembargo.

Amnesty kunde också konstatera att vapen gömts undan olagligt samt att det förekom vidarespridning av armerade militära fordon till icke-godkänd användning enligt vapenöverföringslicenserna.

Vid ett tillfälle när Amnestys utredare begärde att fyra containers som påstods innehålla ett vapenförråd skulle öppnas, visade det sig att de istället innehöll fullt av säckar med spannmål. Bara en container innehåll en liten mängd vapen, precis vid dörren.

Anläggningarna som Amnesty besökt drivs av medlemmar ur tidigare oppositionella styrkor, som South Sudan People’s Defence Forces (SSPDF), Sudan People’s Liberation Army-In Opposition (SPLA-IO) och South Sudan Opposition Alliance (SSOA), och även den så kallade “organiserade styrkan” hos polisen, brandkåren samt av viltvårdare.

—Den Afrikanska unionen har utnämnt år 2020 till det år då “vapnen ska tystna” på kontinenten. Som de själva beskriver det inkluderar det att agera för att hindra att stater bryter mot FN:s vapenembargo. Att förnya embargot mot Sydsudan är grundläggande för detta. Vapen har använts för att begå fruktansvärda människorättsövergrepp och krigsbrott i Sydsudan, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika.

—FN:s vapenembargo är inte ett universalmedel, men situationen i landet skulle med all sannolikhet ha varit än värre om det inte funnits. Vapenvilan fortsätter att brytas sporadiskt, frågor om ansvarsutkrävande, grundläggande säkerhet och maktfördelning försenas ständigt och Sydsudan - med otaliga lätta vapen i omlopp - står också inför en hälsokris i samband med covid-19. Nu är inte tiden för att låta ännu mer vapen flöda in i den här redan instabila mixen.

Barnsoldater
Under sin research hittade Amnesty barnsoldater i minst två av lägren, både inom regerings- och oppositionsstyrkor, inklusive i den så kallade VIP-försvarsstyrkan, som vaktar de högsta militära ledarna.

UNICEF uppskattar att det så sent som i juli 2019 fanns 19 000 barnsoldater som användes av väpnade styrkor och grupper i landet. Den 7 februari i år hade bara 53 barnsoldater blivit frigivna.

I februari 2020 undertecknade regeringen en aktionsplan tillsammans med FN i syfte att stoppa och förhindra grova övergrepp mot barn. SPLA-IO och SSOA gav sitt stöd till planen som också ska gälla oppositionsstyrkor som går samman med regeringsstyrkor. Två veckor efter undertecknandet, den 26 februari, blev 15 barn som “tillhört” väpnade styrkor och grupper frigivna. Men mycket mer behöver göras för att stoppa övergreppen mot barn och för att de ansvariga för övergreppen ska kunna ställas till svars.

—Tills dess att Sydsudan upphör med att gömma vapen illegalt och använda de vapen som finns på ett ansvarsfullt sätt måste vapenembargot finnas kvar. Säkerhetssituationen i Sydsudan är alldeles för ömtålig samtidigt som brott mot grundläggande internationella normer och regler fortsätter - som förbudet mot att rekrytera och använda barnsoldater. Sydsudan måste ta de här problemen på allvar och FNs säkerhetsråd måste förnya sitt vapenembargo för att minska det stora inflödet av vapen i landet, säger Deprose Muchena.

Hela pressmeddelandet på engelska finns att läsa här:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Mer informat finns i bifogat word-dokument.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll