Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Syrien: 6 år av straffrihet

Det är nu sex år sedan de fredliga protesterna startade i Syrien. Sedan dess har inbördeskrig och människorättskränkningar drivit halva landets befolkning på flykt från sina hem. Hundratusentals människor har dödats och tiotusentals har “försvunnit”, fängslats, torterats och avrättats. I samband med årsdagen den 15 mars inleder därför Amnesty International en global kampanj för att få världens ledare att agera så att de miljontals som är offer för konflikten kan få upprättelse.


Kampanjen - Justice for Syria - syftar till att få världens regeringar att agera för rättvisa och mot straffriheten, genom att bland annat förse den oberoende mekanism som FN:s generalförsamling beslutade om i december 2016, med det stöd och de resurser som krävs. Denna mekanism, eller “specialgrupp”, ska hjälpa till att samla bevis för brott begångna mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i Syrien, i syfte att underlätta och påskynda rättegångar i nationella, regionala och internationella domstolar.

Svenska domstolar har redan behörighet att pröva grova folkrättsbrott (det vill säga brott som kan inrymmas i folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser) som har begåtts någon annanstans, och flera personer har åtalats och dömts i Sverige för folkrättsbrott som de begått i Syrien. Genom kampanjen ska Amnesty verka för att fler stater på liknande sätt tillämpar universell jurisdiktion i de egna länderna för att utreda och åtala misstänkta förövare av krigsbrott och brott mot mänskligheten.

- De fruktansvärda brott mot internationell rätt begågna i Syrien som pågått under sex år kan inte pågå ostraffade. Regeringar har redan de legala verktygen till sitt förfogande för att stoppa straffriheten som har tillåtit att hundratusentals syrier har dödas och miljontals tvingats på flykt från sina hem. Det är hög tid att dessa verktyg nu används, säger Samah Hadid, chef för kampanjarbetet vid Amnestys regionkontor i Beirut.

Länk till aktionen här:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/Demand-justice-for-syria-conflict-victims-and-families/

Läs mer här:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/justice-for-syria/


FAKTA
*Enligt FN:s särskilda sändebud för Syrien uppgår antalet döda i konflikten till över 400 000. Det betyder att minst en av 100 syrier har dödats som ett resultat av konflikten.

*Över 20 procent av Syriens befolkning lever som flyktingar utanför sitt land och hälften av befolkningen i landet är i behov av humanitärt stöd.

*Amnesty och andra människorättsorganisationer och FN-organ har dokumenterat brott mot mänskligheten och krigsbrott som begåtts av alla parter i konflikten. Bland dessa brott finns utomrättsliga avrättningar, tortyr, avsiktliga attacker mot civila, och mot bostäder, medicinska inrättningar och civil infrastruktur. Det handlar också urskillningslösa och oproportionerliga attacker, om påtvingade försvinnanden, utrotning och gisslantagande.


SEMINARIUM OM SYRIEN I RIKSDAGEN
Den 22 mars deltar Amnesty Sverige på ett seminarium i Sveriges riksdag mellan kl 10-12 tillsammans med riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien.

FN:s särskilde sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, är inbjuden och kommer bland annat att tala om de pågående fredssamtalen, dess huvudsakliga utmaningar och möjliga vägar framåt. Övriga medverkande är bland andra Katarina Bergehed, syriensamordnare Amnesty Internationals svenska sektion, Lise Bergh, ordförande svenska Rädda Barnen, Annika Söder, kabinettssekreterare Utrikesdepartementet samt riksdagsledamöter från olika partier.

För att delta på seminariet krävs föranmälan. Anmälan görs senast 24 timmar innan till:
Amineh.kakabaveh@riksdagen.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll