Gå direkt till innehåll
Tack Hans Alfredson!

Pressmeddelande -

Tack Hans Alfredson!

Skådespelaren, regissören, komikern och filmskaparen Hans Alfredson är död. Tillsammans med Tage Danielsson grundade han den svenska Amnestyfonden.

- En stor konstnär och en förkämpe för Amnestys arbete för att frige samvetsfångar har lämnat oss. Hans Alfredsons stöd och engagemang för Amnesty Sverige har varit helt ovärderligt. Våra tankar går till hans familj, släkt och vänner, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Hans Alfredson och parhästen Tage Danielsson, som tillsammans utgjorde humorduon Hasseåtage, hade ett stort samhällsengagemang och skrev bland annat revyn “Åh vilken härlig fred” år 1966, där intäkterna gick till den svenska sektionens biståndsverksamhet, Stiftelsen Svenska Amnestyfonden, som bildades samma år.

- Amnesty International bildades 1961 och i Sverige bildades formellt vår sektion 1964. På den här tiden jobbade Amnesty enbart med att få samvetsfångar frigivna och Amnestygrupper i olika länder hade olika fångar som de skrev till. Att två så erkända och folkkära artister som Hasse Alfredson och Tage Danielsson engagerade sig för Amnesty bidrog också till att många nya Amnestygrupper bildades runt om i Sverige, säger Gunilla Odin, som ansvarat för Amnestyfonden sedan länge.

Initiativet till Amnestyfonden togs av Hasse och Tages Amnestygrupp 50, där även bland andra skådespelaren Gösta Ekman och domaren Lennart Aspegren ingick. De ville möjliggöra ett direkt stöd till samvetsfångar och deras familjer.

Amnestyfonden är sedan dess en stiftelse inom svenska Amnesty som arbetar med bistånd inom ramarna för Amnesty Internationals åtagande. Det sker i nära samarbete med Amnestys regionkontor och Amnesty Internationals internationella sekretariat.

- Det är ett unikt bistånd på så sätt att det handlar om ett akut stöd till människor, det kan till exempel vara rättshjälp till människor som blivit utsatta för tortyr eller riskerar att fängslas för sina åsikters skull, säger Gunilla Odin.

50 år efter att Amnestyfonden bildades fortsätter fonden att förbättra situationen för enskilda individer vars mänskliga rättigheter kränkts.

Bakgrund Amnestyfonden
Cirka hälften av Amnestys bistånd i världen finansieras med pengar från den svenska sektionen. Pengarna kan gå direkt till individer och även till organisationer som inte är formellt registrerade hos myndigheter. Även teman som upplevs som kontroversiella och riskabla av andra aktörer, kan få stöd från Amnesty.

Stödet till individer handlar framför allt om rättshjälp, medicinsk rehabilitering, flykt till en säkrare plats eller uppehälle under en begränsad period.

Stöd till människorättsorganisationer fokuserar ofta på dokumentation och undersökningar inför en kampanj, på säkerhetsarbete för att undvika att känsliga uppgifter kommer i orätta händer eller andra åtgärder som ska bidra till att organisationen bättre kan försvara de mänskliga rättigheterna i landet där den verkar.

Läs mer om Amnestyfonden här:
https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/bistand-till-manskliga-rattigheter/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnestyfonden/

Länk till en film om Amnestyfonden:
https://www.youtube.com/watch?v=MewuOGtpRbI

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916