Gå direkt till innehåll
​Tanzania: Hot mot yttrandefrihet i landet - förtrycket breder ut sig

Pressmeddelande -

​Tanzania: Hot mot yttrandefrihet i landet - förtrycket breder ut sig

Sedan 2015 har Tanzanias angrepp på media, människorättsförsvarare och oppositionspartier intensifierats. Det konstaterar Amnesty International och Human Rights Watch i två separata rapporter som organisationerna släppte tillsammans vid en presskonferens i Nairobi.

Bägge rapporterna visar att presidenten John Magufulis regering har antagit eller använt sig av en rad repressiva lagar som hämmar oberoende journalistik och allvarligt begränsar möjligheten för den politiska oppositionen och icke-statliga organisationer att verka.

— När president Magufuli nästa månad har suttit fyra år på sin post måste han noga fundera över hur hans regering brutalt har rivit ramarna för landets människorättsarbete. Hans regering måste dra tillbaka alla förtryckande lagar som används mot oliktänkande och omedelbart få ett stopp på människorättskränkningar och övergrepp, säger Roland Ebole, Tanzaniautredare vid Amnesty.

Amnestys rapport “The price we pay: Targeted for dissent by the Tanzanian State” och Human Rights Watch rapport “As long as I am quiet, I am safe: Threats to Independent Media and Civil Society in Tanzania” har utförts separat, men rapporterna har kommit fram till liknande resultat.

HRW har intervjuat 80 journalister, bloggare, advokater, representanter från ideella organisationer (NGO:s/icke statliga organisationer) och medlemmar från olika politiska partier. Amnesty International har intervjuat 68 regeringsföreträdare, representanter från både NGO:s och mellanstatliga organisationer, advokater, akademiker, religiösa ledare och diplomater. Amnesty har också granskat domar, nationell lagstiftning, regeringsmeddelanden samt order som getts från regeringen.

Organisationerna fann att presidenten och seniora regeringsföreträdare ofta uttalade sig negativt om mänskliga rättigheter. Uttalandena åtföljdes ibland av attacker på individer och organisationer. Kommentarerna, tillsammans med godtyckliga gripanden och hot om att avregistrera ideella organisationer har hämmat den oberoende rapporteringen från journalister och den offentliga debatten om människorättskränkningar inför de kommande valen.

Bägge organisationerna kom fram till att myndigheterna i Tanzania har underminerat yttrandefriheten och föreningsfriheten genom att upprätthålla nya och och existerande lagar och regler som styr media, ideella organisationer och politiska partier.

Sedan 2015 har regeringen ökat sina ansträngningar när det gäller censur genom att förbjuda minst fem tidningar på grund av att innehållet ansetts kritiskt. Zanzibar Broadcasting Commission stängde också ner en radiokanal i oktober 2015 på grund av hur den rapporterat om valet. Myndigheterna använder också den så kallade 2015 Cybercrimes Act för att åtala journalister och aktivister på grund av deras inlägg på sociala medier.

Den så kallade Electronic and Postal Communications (Online Content) Regulations, som antogs under 2018, kräver att den som har en blogg eller en webbsida betalar höga licensavgifter på upp till 2,1 miljoner Tanzania Shillings, vilket motsvarar över 900 amerikanska dollar. Den här lagen gör också att innehållet på internet begränsas och ger också tillåtelse till övervakning av internetcaféer utan juridisk kontroll.

Tanzanias regering kontrollerar också oberoende research och hur allmänheten får tillgång till oberoende statistik. Genom att använda sig av den så kallade 2015 Statistics Act kan regeringen neka landets medborgare att ta del av alternativa källor av oberoende information. Ändringar i den här lagen har visserligen introducerats under 2019, som avkriminaliserade publiceringen av icke-officiell statistik, men myndigheterna kan fortfarande kontrollera vem som samlar och sprider statistik och bestämma vad som är sant eller falskt.

— Vi ser en farlig trend av ökat förtryck i Tanzania. Myndigheterna nekar sina medborgare rätten att ta del av information genom att administrera bara sådant som betraktas som “sanning” från staten, säger Roland Ebole.

Amnesty International och Human Rights Watch uppmanar också regeringen i Tanzania att omedelbart och villkorslöst lägga ner alla åtal mot journalister och politiker som lagts fram enbart för att de utövat sin rättighet till yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

HRWs pressmeddelande finns att läsa här:  https://www.hrw.org/report/2019/10/28/long-i-am-quiet-i-am-safe/threats-independent-media-and-civil-society-tanzania

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll