Gå direkt till innehåll
​Tchad: Människorättsförsvarare attackeras

Pressmeddelande -

​Tchad: Människorättsförsvarare attackeras

-Under två år har 65 organisationer hindrats från att demonstrera fredligt

-Under 2016 kom 13 förordningar som förbjuder demonstrationer

-Över tio kritiska webbsajter har blockerats

Människorättsförsvarare, medborgarrörelser, fackföreningsaktiva och journalister som är kritiska mot regeringen har en alltmer utsatt och farlig situation i Tchad. Regeringen har både har ökat antalet repressiva lagar och använder sig av underrättelseverksamhet för att tysta kritiker och hindra dem i deras arbete. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

Rapporten "Between repression and recession. The rising cost of dissent in Chad" bygger på över 80 intervjuer med personer som utsatts för människorättskränkningar eller som bevittnat detta. Bland dem som Amnesty intervjuat finns människorättsförsvarare, personer från civilsamhället, journalister, fackföreningsaktiva, advokater, akademiker och oppositionsledare.

I rapporten dokumenteras hur myndigheterna genom åren har bemött ett ökat allmänt missnöje genom allt större restriktioner när det gäller yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten.

- Istället för att erkänna det viktiga och helt legitima arbete som aktivister gör när de modigt tar ställning mot övergrepp och gör fredliga aktioner för att förbättra de mänskliga rättigheterna så har myndigheter i Tchad infört lagar och regler som tar bort rätten att protestera, som utsätter aktivister för övervakning och som också utsätter dem för trakasserier, hot och fysiska attacker, säger Alioune Tine, Amnestys regionchef för Väst- och Centralafrika.

Sedan början på 2016, före presidentvalet i april, har myndigheterna intensifierat sina åtgärder när det gäller att kränka mänskliga rättigheter. Fredliga demonstrationer har till exempel systematiskt förbjudits. Bara under 2016 dokumenterade Amnesty minst 13 förordningar som förbjöd fredliga demonstrationer. Mer än 65 organisationer berättade för Amnesty att de inte fått tillåtelse att organisera demonstrationer mellan 2014 och 2016.

Ministern för säkerhet och invandring i Tchad har förklarat oregistrerade folkrörelser och plattformar som olagliga och det här har sedan rättfärdigat att ledare för civilsamhället kunnat gripas.

Många av de represssiva åtgärderna står den nationella säkerhetstjänsten (ANS) för, som ofta har trotsat Thcads lagstiftning. Mandatet för ANS utökades i januari 2017 och agenter kan nu rikta in sig mot, och gripa, människorättsförsvarare genom att hänvisa till "nationell säkerhet".

Människorättsförsvarare som Amnesty intervjuat berättar också att de har fått ta emot anonyma hot via telefonsamtal och att de övervakats. Av de 45 aktivister som Amnesty intervjuade var det bara två som inte hade tagit emot sådana samtal.

Före valet 2016 förbjöd regeringen sociala medier som WhatsApp och Facebook under större delen av året. Minst tio webbsajter som var kritiska till den sittande regeringen förblev blockerade i landet fram tills mars 2017.

-Tchad står vid ett vägskäl. Myndigheterna måste välja om de ska fortsätta att hämma oppositionen och tysta kritiker eller leva upp till de löften som utlovade av presidenten Idriss Déby när han antog makten. Vi uppmanar dem att ändra de restriktiva lagar som styr offentliga sammankomster, föreningsfriheten och rätten att strejka, att reformera säkerhetstjänsten ANS och att omedelbart och villkorslöst släppa alla samvetsfångar, säger Alioune Tine. 

Länk till rapporten finns bifogad som en pdf-fil.

Hela pressmeddelandet på engelska finns bifogat i ett worddokument.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll