Gå direkt till innehåll
Ahmadreza Djalali, 2016 och 2018 ©Amnesty International
Ahmadreza Djalali, 2016 och 2018 ©Amnesty International

Pressmeddelande -

​Tre år sedan forskaren Ahmadreza Djalali greps i Iran

Fredagen den 26 april är det tre år sedan den iranska forskaren, och numera svenska medborgaren, Ahmadreza Djalali greps i Iran - anklagad på falska grunder för spioneri. Med anledning av treårsdagen uppmanar Amnesty International återigen de iranska myndigheterna att omedelbart ge Ahmadreza Djalali vård utanför fängelset, upphäva dödsdomen samt frige honom.

- Ahmadreza Djalali är i mycket dåligt skick, både fysiskt och psykiskt. Han har tappat oroväckande mycket i vikt och behöver specialistvård som inte kan ges i fängelset. Läget är oerhört kritiskt och vi utgår från och hoppas att den svenska regeringen gör allt den kan för att hjälpa Djalali. Det handlar om att i första hand se till att han får akut vård, och i andra hand förstås att han blir fri så han kan komma hem till sin fru och sina barn, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty International i Sverige.

Hittills har över 200 000 människor i bland annat Sverige, Belgien och Italien skrivit under kravet på hans frigivning, alla länder där han verkat som forskare.

Även Karolinska Institutet och Kungliga Vetenskapsakademien har engagerat sig i Ahmadreza Djalalis fall.

- Många på KI, inklusive jag själv, är djupt engagerade i kampen för att få Ahmadreza Djalali frigiven. Hans koppling till KI gör att vi känner oss extra berörda och upprörda över det han utsätts för. Det är nu viktigt att vi som är aktiva i fallet agerar tillsammans för att sätta press på Iran och att detta förhoppningsvis leder till att han får lämna fängelset inom kort. Det är uppenbart att han inte mår bra och att han snarast behöver få adekvat vård. Jag hoppas också att en framgångsrik kamp för rättvisa för Djalali i sin tur innebär att rättssäkerheten förstärks generellt i Iran, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Elisabeth Rachlew, ordförande för Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, som består av representanter från flera akademier berättar att akademierna har genomfört flera upprop för Ahmadreza Djalali sedan han fängslades för tre år sedan.

- Uppropen har handlat om att Ahmadreza Djalalis dödsdom upphävs, att han ska få tillgång till medicinsk vård och att han ska bli frigiven och kunna förenas med sin familj. Han är oskyldigt fängslad och oskyldigt dömd i en summarisk rättegång - efter att ha blivit inhumant behandlad och torterad. Många akademier runt om i världen har också förenats i dessa upprop liksom också 131 Nobelpristagare som representerar den fria vetenskapen och det fria ordet.

KI och KVA har också tidigare tillsammans med Amnesty Sverige skrivit till Irans ambassad med krav på Djalalis frigivande.

BAKGRUND
Ahmadreza Djalali är lärare och forskare i katastrofmedicin.Han har undervisat vid universitet i Belgien, Italien och i Sverige, där han också är bosatt sedan 2009. Vid flera tillfällen har Ahmadreza Djalali återvänt till Iran för att undervisa. Så även i april 2016 då han blivit inbjuden till universiteten i Teheran och Shiraz för att delta i workshops om katastrofmedicin. Men den 26 april 2016, tre dagar innan han skulle återvända till Sverige där hustrun och två minderåriga barn finns, greps han av tjänstemän från underrättelsetjänsten i Teheran. Familjen fick ingen information om gripandet förrän efter tio dagar då Ahmadreza fick ringa ett kort samtal till dem.

Efter gripandet hölls Ahmadreza Djalil i isoleringscell i tre månader och utsattes för intensiva förhör. Man försökte tvinga honom under stor press att underteckna uttalanden med “bekännelser” om att han var spion för en “fientlig regering”. När han vägrade sa man till honom att han skulle åtalas för “fiendskap med Gud (moharebeh)”, ett brott som medför dödsstraff. Under denna tid och ytterligare några månader hade han ingen tillgång till advokat.

I ett brev i augusti 2017 skrev Ahmadreza Djalali att iranska myndigheter tre år tidigare bett honom samarbeta med dem för att spionera på EU-stater. Djalali skrev: “mitt svar var nej ... och jag sa till dem att jag är forskare och inte spion.”

Två månader senare, den 21 oktober 2017, dömdes Ahmadreza Djalali till döden för "korruption på jorden" (ifsad fil-arz) och också 200 000 euro i böter. Enligt domen ska Ahmadreza Djalali ha arbetat för den israeliska regeringen som sedan skulle ha hjälpt honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Rättegången mot honom var mycket bristfällig och enligt hans advokat har inga som helst bevis har presenterats som skulle tyda på att han är något annat än en forskare som fredligt utövat sitt yrke.

Amnesty Sveriges förnyade aktion för Djalali:
https://www.amnesty.se/agerahub/iran-ahmadreza-djalali-orattvist-fangslad-och-dodsdomd-slapp-honom-nu/

Uttalande från några av FN:s specialrapportörer om att Djalali måste friges:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22556&LangID=E

Krav från FN om att Djalali måste friges, se särskilt punkt 63:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A_HRC_WGAD_2017_92.pdf

Krav från EU-parlamentet om att Djalali ska friges, se punkt 4. Texten är en resolution från EU-parlamentet gällande EU-medborgare som sitter fängslade i Iran och som har dubbelt medborgarskap, där Ahmadreza Djalali är en av dessa. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0231+0+DOC+PDF+V0//EN

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll