Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TUNISIEN Politiska fångar släppta

Bägge har suttit fängslade sedan 2008 då de dömdes till fyra års fängelse för att de deltagit i protester i Gafsa i sydvästra Tunisien.

- Det är ett betydelsefullt och positivt steg att de politiska fångarna frigivits. De tunisiska myndigheterna måste nu visa att de verkligen på allvar vill ändra på den kultur av människorättskränkningar som härskat i Tunisien i drygt två decennier och tygla säkerhetsapparaten som trakasserat och förtryckt det tunisiska folket under så lång tid, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnestys avdelning för Nordafrika och Mellanöstern.

Fahem Boukadous och Ben Abdallah dömdes bägge i orättvisa rättegångar. Deras rätt till ett fullgott försvar bröts upprepade gånger genom att försvarsadvokaterna inte fick föra deras talan och heller inte fick korsförhöra åklagarsidans vittnen. Journalisten Fahem Boukadous, som även suttit fängslad mellan 1999 - 2000, skickade en hälsning till Amnesty när han släpptes: "Jag vill tacka alla medlemmar i Amnesty som kämpat för att få mig fri. Jag gick med i Amnesty inte bara på grund av min övertygelse utan också för det stöd jag fick från organisationen under min rättegång".

Amnesty uppmanar de tunisiska myndigheterna att också upphöra med de övergrepp som drabbat tidigare frigivna politiska fångar. De har hårdbevakats av polis, nekats sjukvård, haft begränsad rörelsefrihet och i många fall gripits på nytt endast på grund av att de använt sin grundläggande rätt till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet. Tidigare fångar som utsatts för dessa övergrepp måste få upprättelse och ekonomisk ersättning.

Amnesty uppmanar även de tunisiska myndigheterna att upphäva den kontroversiella och hårt kritiserade anti-terroristlagen som har en vid och svepande definition av terrorism och som använts för att slå till mot alla personer som påstods utgöra ett säkerhetshot. Lagen har skarpt kritiserats av FN.
--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916