Gå direkt till innehåll
​Tunisien: Våldtäktsmännen kommer undan, offren får skulden

Pressmeddelande -

​Tunisien: Våldtäktsmännen kommer undan, offren får skulden

Kryphål i de tunisiska lagarna gör att gärningsmän skyldiga till våldtäkt, sexuella övergrepp och fysiskt våld kommer undan samtidigt om deras offer ofta straffas och skuldbeläggs då de fattar mod och anmäler brotten. Det säger Amnesty i en ny rapport.

Rapporten Assaulted and accused: Sexual and gender-based violence in Tunisia, som publiceras i samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor, visar hur Tunisien - som är det land i arabvärlden som har kommit längst då det gäller jämställdhet mellan könen - fortfarande fem år efter revolutionen underlåter att skydda kvinnor som utsätts för våld. Även HBTQ-personer och personer som befinner sig i prostitution blir utsatta på grund av bristfälliga lagar och djupt rotad diskriminering mot de här grupperna.

- Rapporten avslöjar Tunisiens skrämmande underminering av begreppen brott och straff. En kombination av föråldrade lagar, ineffektiv polisutövning och könsstereotyper gör det svårt för kvinnor att få upprättelse för brott som begås mot dem och ibland åtalas de till och med som brottslingar, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Berättelser om hemska övergrepp

Kvinnor och flickor i Tunisien lever i ett samhälle som prioriterar att bevara familjens "heder" framför att se till att förövarna ställs till svars. Kvinnor som anmäler sexuella övergrepp och våld inom familjen fås att känna att de drar skam över familjen om de anmäler brotten. Polisen ser ibland sig själva som medlare mellan offret och förövaren, även vid de allvarligaste formerna av övergrepp.

Den här typen av attityder i samhället i kombination med statens underlåtenhet att ta itu med problemen gör särskilt stor skada i ett samhälle där nästan hälften av kvinnorna har utsatts för våld, enligt en nationell undersökning som genomfördes 2010.

Många tunisiska kvinnor utsätts för misshandel och våldtäkt av sina makar. Amnesty talade med kvinnor som beskrev hur de blivit slagna, sparkade, hotade med kniv, fått utstå stryptag och till och med blivit brända.

- Min man brukade slå mig varje dag... Då jag lämnade in en anmälan mot honom 2009 efter att han hade brutit min näsa och skurit mig i ansiktet, skyllde polisen på mig, säger en kvinna som fortfarande utsätts för misshandel.

Andra kvinnor beskriver hur de har våldtagits av sina män:

- Den första gången vi hade sex kändes det som våldtäkt. Han tvingade sig på mig och lämnade sår som blev infekterade... Under några dagar efter den första natten låg vi inte med varandra. Sen sa han: "Du är min hustru och jag har rätt att göra vad jag vill".

Offren är nästan lika rädda för polisen som för förövarna

HBTQ-personer i Tunisien som har överlevt sexuellt och fysiskt våld löper en förhöjd risk att nekas hjälp av polisen eller att själva ställas inför rätta på grund av den utbredda homo- och transfobin i Tunisien, samt kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer i landet.

Sharky, en 25-årig lesbisk kvinna, har utsatts för minst åtta homofobiska övergrepp under en nioårsperiod och bland annat blivit slagen och knivskuren. Då hon anmälde en attack varnade polisen henne för att hon kunde riskera tre år i fängelse på grund av att hon är lesbisk.

Även personer som befinner sig i prostitution är särskilt utsatta för bland annat sexuella övergrepp och utpressning, framförallt av polisen. Många undviker också att anmäla brott på grund av rädsla för åtal.

En kvinna som befinner sig i prostitution beskriver att hon utsattes för sexuella trakasserier efter att ha blivit gripen av polisen:

- Polisen som grep mig kallade mig för hora och sa att jag inte hade någon rätt att försvara mig. Då de visiterade mig tafsade de mig på brösten, säger hon.

Att vända våldsvågen

Den tunisiska konstitutionen som antogs 2014 innebar ett stort genombrott gällande skyddet för de mänskliga rättigheterna och för de framsteg som kvinnorättsrörelsen tagit under åren. Konstitutionen garanterar också HBTQ-personers rättigheter, liksom rätten till privatliv, yttrandefrihet, tanke- och åsiktsfrihet. Men arbetet med att utarbeta en ny lag för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor, som också föreslår att samkönade relationer ska avkriminaliseras, har nyligen avstannat.

För att få ett slut på den diskriminering och det våld som fortsätter att förstöra liv uppmanar Amnesty Tunisien till att genomföra en rad reformer och bland annat:

- garantera att överlevare av sexuellt och könsbaserat våld får utökad tillgång till hälsovård och rättvisa, utan att riskera sociala eller juridiska fördomar.

- anta en övergripande lag för att bemöta våldet mot kvinnor och flickor, som överensstämmer med Tunisiens internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter.

- se över skadliga lagar, och framförallt: erkänna våldtäkt inom äktenskapet, hindra våldtäktsmän och kidnappare från att undgå åtal genom att gifta medan sina tonårsoffer, samt avkriminalisera sexuella relationer mellan ogifta där det förekommer samtycke och samkönade sexuella relationer.

Rapporten är en del av Amnestys globala kampanj My Body My Rights som syftar till att stoppa myndigheters kontroll över och kriminalisering av sexualitet och reproduktion. 

Skriv under petitionen med Amnestys krav här.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll