Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Turkiet: Över 100 000 anställda i den offentliga sektorn sparkade i en "utrensning" efter kuppen

En ny rapport från Amnesty International, "No end in sight. Purged public sector workers denied a future in Turkey", visar att de över 100 000 personer inom den offentliga sektorn som avskedats efter kuppförsöket har avskedats godtyckligt, och att dessa avskedanden har haft en katastrofal inverkan på deras liv och på deras möjlighet till försörjning.

Efter kuppförsöket har tillslagen från den turkiska regimen fortsatt att drabba ett stort antal människor - de har inte bara har förlorat jobbet utan också fått sitt yrkesliv och sina familjeliv förstörda. Tiotusentals läkare, poliser, lärare, akademiker och soldater som klassats som "terrorister" och som bannlysts från den offentliga sektorn kämpar nu för sin försörjning.

- Genom att ha blivit stämplade som "terrorister" och fråntagna möjligheten till försörjning har en stor andel människor i Turkiet inte längre möjlighet att fortsätta sina yrkeskarriärer och de har dessutom fått alternativa möjligheter att försörja sig på stoppade, säger Andrew Gardner, Turkietresearcher vid Amnesty International.

Rapporten bygger på över 60 intervjuer som gjorts i Ankara, Diyarbakir och Istanbul, varav hälften är intervjuer med personer som blivit avskedade. Alla intervjuade vittnade om avsaknaden av stöd från sociala instanser och att de tvingas leva på sparade pengar, på att förlita sig på stöd från vänner och släkt, på att försöka hanka sig fram med hjälp små bidrag från sina fackförbund eller genom att jobba "svart" med till exempel städning.

Många som fått sparken är förbjudna att arbeta privat i yrken som regleras via staten, som till exempel yrken inom rättsväsende och utbildning. På samma sätt är sparkande militärer och poliser förbjudna att hitta liknande arbeten inom den privata sektorn. De få professioner som har tillåtelse att fortsätta jobba inom den privata sektorn, som personer inom hälso- och sjukvården, kämpar med att hitta jobb och särskilt då jobb inom samma lönenivå som de hade tidigare.

Den som blivit av med jobbet har också fått sitt pass återkallat, vilket har omöjliggjort chansen att få ett arbete utomlands.

Även om en del avskedanden kan vara rättfärdigade, som till exempel för soldater som deltagit i kuppförsöket, så håller inte myndigheternas påstående om att alla avskedanden är nödvändiga för att bekämpa terrorism. Det här är uppenbart eftersom myndigheterna vare sig kan visa upp några tydliga kriterier för alla avskedanden, eller ge några individuella skäl till varför en person blivit av med sitt jobb.

Istället pekar mycket på det ligger utbredd diskriminering bakom. Som en före detta regeringsanställd sa till Amnesty: "Om någon vill ha bort dig från en institution kan de bara uppge att du är "Gülenist".

Ingen av de som intervjuats av Amnesty har fått några förklaringar till varför de avskedats, bortom de generalla förklaringarna om "länkar till terroristgrupper". Och trots den uppenbara godtyckligheten när det gäller vilka som avskedas finns det inget effektivt sätt att överklaga. I januari föreslogs det att en kommission skulle bedöma fallen, men den saknar både oberoende och kapacitet för att kunna fungera effektivt. Den har heller inte kommit igång.

Ett litet antal personer har offentligt protesterat mot att de blivit av med jobbet och har då mötts av trakasserier från polisen eller till och med blivit fängslade. Nuriye Gülmen, som är akademiker, och Semih Özakca, som är lärare, har hungerstrejkat i över 75 dagar i protest mot att ha blivit avskedade.

- Att stänga av 100 000 människor från att jobba kan liknas vid en slags professionell "utplåning" i en massiv skala och är tydligt en del i en större politisk utrensningsaktion mot verkliga eller upplevda politiska motståndare, säger Andrew Gardner.

-Myndigheterna måste omedelbart upphöra med de här godtyckliga avskedandena, och återanställa alla dem som inte är skyldiga till att ha gjort något fel. De som blivit avskedade måste få möjlighet till ett snabbt och effektivt överklagande - för att de ska kunna rentvå sina namn, bli kompenserade och kunna återvända till sina karriäer.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Det engelska pressmeddelandet finns bifogat i ett worddokument.

Ämnen


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll