Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uganda: Benetfolket tvingades bort från sina marker för 13 år sedan, väntar fortfarande på rättvisa

Benetfolket lever under ovärdiga förhållanden på tillfälliga boplatser med begränsad tillgång till vatten, sanitet och sjukvård. Det har gått 13 år sedan de med våld tvingats bort från sina förfäders skogsmarker i Mount Elgon, Uganda. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras i dag.

I rapporten “13 Years in Limbo: Forced Evictions of the Benet in the Name of Conservation” har Amnesty intervjuat 61 personer ur benetfolket som utsatts för tvångsförflyttningar. Rapporten dokumenterar de negativa effekterna som tvångsförflyttningarna haft på de cirka 18 000 personer bland benetfolket. Deras rätt till hälsa, bostad och utbildning kränks, och de löper en ständig risk att utsättas för våld av skogvaktare. Detta trots tidigare löften från såväl regeringen som president Museveni om att förbättra situationen för benetfolket.

Vid flera tillfällen har myndigheterna i Uganda utsatt benetfolket för tvångsförflyttningar från sina boplatser i skogen, bland annat 1993 efter att regeringen i Uganda utlyst skogsmarkerna vid deras boplatser till nationalpark. Vid det senaste tillfället, 2008, tvingades omkring 200 familjer bort från områden som de blivit hänvisade till vid tidigare tvångsförflyttningar.

Enligt representanter för benetfolket har skogvaktare utsatt dem för mord och andra våldshandlingar när de försökt återvända till skogsmarkerna som de tvingats bort från.

— Benetfolket har inte bara blivit bestulna på sina förfäders skogsmarker. Det de utsätts för är både ett brott mot Ugandas konstitution och landets internationella människorättsförpliktelser. Regeringen i Uganda måste erkänna benetfolkets rättigheter och låta dem återvända till sina förfäders marker, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals chef för östra och södra Afrika.

Tvångsförflyttningar över hela Uganda
Det är inte enbart benetfolket som drabbats av tvångsförflyttningar i Uganda. I maj 2018 tvingades grupper av människor i Apaa, i norra Uganda, att flytta när myndigheterna hävdade att de hade bosatt sig i ett naturreservat. Minst 250 hem brändes ned vilket gjorde att hundratals människor, inklusive barn, blev hemlösa. Liknande olagliga och våldsamma tvångsförflyttningar har fortsatt under 2019 och 2020.

Sedan januari 2021 har fler än 35 000 människor från över 2 300 familjer tvångsförflyttats från sina hem i Kiryandongo för att ge plats åt industriella jordbruksprojekt.

2016 tillsatte president Museveni en kommission för att granska landtvister i hela Uganda. Men kommissionens slutrapport har ännu inte offentliggjorts.

— Ugandas regering måste se till att tvångsförflyttningar upphör både i lag och praxis. Regeringen måste både se till att urfolks rättigheter respekteras, vilket inkluderar deras rätt till sina förfäders mark, men även garantera allas rätt till bostad. Förflyttningar av människor får inte användas som annat än en sista utväg och kan endast genomföras rättssäkert enligt internationella människorättsnormer. Uganda har undertecknat afrikanska och globala fördrag som slår fast detta absoluta minimum och som förbjuder tvångsförflyttningar, säger Deprose Muchena.


Rapporten finns bifogad som PDF.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916