Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UKRAINA: Afghanska medborgare misshandlade av gränsvakter

Amnesty fördömer misshandeln av åtta afghanska medborgare som ska deporteras från Ukraina. De åtta afghanerna har slagits av gränsvakter, nekats tillräcklig mat, vatten och hälsovård.  

Männen har suttit i förvar på Boryspil-flygplatsen i Kiev i tre dagar. Källor har uppgett till Amnesty att några av dem har skadats så allvarligt av misshandeln att de inte kan ligga ner.

- Ukrainska myndigheter måste stoppa dessa deportationer. De måste också tygla sina gränsvakter, samt förse männen med den sjukvård, mat och vatten som de har rätt till enligt internationell rätt. De förfärliga uppgifterna om misshandeln av fångarna måste utredas omgående, säger Andrea Huber, biträdande chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning.

Några av männen har ansökt om asyl i Ukraina, men fått avslag. De har inte kunnat överklaga beslutet, vilket strider mot Ukrainas skyldigheter enligt asylrätten.  

Afghanerna har uppgett att de inte haft tillgång till tolk, varken när de ansökte om asyl eller under deportationsprocessen. De hävdar också att de tvingats att skriva under dokument på ett språk de inte förstod, samt att några av dem inte var närvarande under förhören om deras ansökan. 

- Dessa personer bör inte deporteras förrän de har givits rätten att överklaga beslutet på sin ansökan, i linje med Ukrainas nationella och internationella åtaganden, säger Andrea Huber. 

Amnesty uppmanar också Ukrainas myndigheter att garantera de fängslade männens rätt till advokat och kontakt med FN:s flyktingorgan, UNHCR. 

Sex andra män som greps tillsammans med gruppen har under de två senaste dagarna deporterats till Afghanistan, inklusive en ensamkommande minderårig. Enligt uppgifter ska några av männen ha reagerat på vakternas misshandel genom att skada sig själva, men de deporterades trots detta.

--
Malin Eriksson
vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.