Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UNGERN: Hatbrott måste utredas

Den ungerska regeringen måste genast utreda de rasistiska och våldsamma attackerna riktade mot romer i Ungern, kräver Amnesty i en ny rapport publicerad i dag. 

Mellan januari 2008 och augusti 2009 utsattes romer i Ungern för en serie attacker med molotovcocktails och skottlossning vilket krävde sex personers liv. Bland dessa finns en fyraårig pojke och hans 27-årige far som dog när flydde ut ur ett brinnande hus. Polisen avfärdade först fallet som en olycka men efter påtryckningar från en ungersk ledamot i EU-parlamentet utredes fallet ytterligare. Det visade sig att pojken och hans far sköts till döds efter att huset satts i brand med molotovcocktails. 

- De ungerska myndigheterna har en skyldighet att stävja diskriminering och garantera att rättvisa skipas för hatbrottens offer. Detta inbegriper också skyldigheten att utreda huruvida rasism, etniskt hat eller fördomar spelade in i dessa eller liknande attacker, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys avdelning för Europa och Centralasien. 

Amnestys rapport Violent attacks against Roma in Hungary visar hur rasistiskt motiverade brott påverkar de romska individerna och hela samhället. Rapporten visar också att tillkortakommanden i det ungerska rättssystemet gör att hatbrott inte motverkas. 

Många av de offer som Amnesty intervjuat var traumatiserade. De var inte heller medvetna om den hjälp de borde kunna få. 

En romsk person i Kisléta sade till Amnesty: 
- Rädslan spreds till andra byar och län. Romer överallt var rädda. De kände att polisen inte kunde skydda dem. 

- Genom att bekämpa rasism och rasistiskt våld sänder myndigheterna ett viktigt budskap om att olikhet inte ska ses som ett hot. De måste visa att rasism inte tolereras, säger Nicola Duckworth.   

Enligt den ungerska polisen utsattes romer för 12 rasistiskt motiverade attacker under 2008 och motsvarande sex under 2009. Men organisationer ur det civila samhället har funnit bevis för ytterligare fem attacker under 2008 och totalt 25 angrepp under 2009. Amnesty erfar att underrapporteringen av hatbrott beror på att offren är rädda eller misstror att polis och åklagare kommer att väga in det rasistiska motivet i brotten. 

- Den ungerska statens misslyckande med att notera, utreda, åtala och bestraffa rasistiskt motiverade brott och garantera hjälp för offren sviker hela det romska samhället i Ungern. Enligt internationell rätt är den ungerska regeringen skyldig att motarbeta diskriminering och en grundläggande del av det arbetet är att samla information om hatbrottens omfattning, säger Nicola Duckworth. 


Emilie Holmstrand, Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.