Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ungern - kvinnor utsätts för ökad diskriminering och en minskad anställningstrygghet under covid-19

Covid-19-pandemin förvärrar ytterligare det mångåriga problemet av könsdiskriminering som finns på arbetsplatser och i arbetslivet i Ungern. Kvinnor upplever nu en minskad anställningstrygghet och blir utsatta för en ökad diskriminering. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

- Under det senaste årtiondet har den ungerska regeringen tagit vissa steg för att förbättra situationen för yrkesarbetande kvinnor med barn. Exempelvis har barnomsorgen byggts ut rätten till deltidsarbete finns inskrivet i lagstiftningen. Men det räcker inte, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter Amnesty Sverige.

Rapporten No working around it: Gender-based discrimination in Hungarian workplaces

visar tydligt hur könsdiskrimineringen på arbetsplatserna i Ungern, som var omfattande även innan covid-19, nu har ökat enormt efter nedstängningen i landet och flera kvinnor tvingats sluta sina jobb,

—Kvinnor i Ungern, särskilt gravida och kvinnor med små barn, utsätts för en chockerande form av direkt och indirekt diskriminering på arbetsplatsen. Det här har bara ökat under covid-19-krisen. Genom att strunta i sin skyldighet att avskaffa könsdiskrimineringen på arbetsplatser gör myndigheterna det möjligt för arbetsgivare att strunta i kvinnors rättigheter - i en tid när dessa rättigheter behövs mer än någonsin, säger Krisztina Tamás-Sáróy, Ungernutredare vid Amnesty International.

Att covid-19 påverkar män och kvinnor på olika sätt i Ungern syns väldigt tydligt på just arbetsplatserna - som historiskt alltid har favoriserat män. En av de mest tydliga exemplen är att omvårdnaden av barn till största delen har setts som kvinnans ansvar. Det har gjort att många kvinnor nu tvingats ge upp sina jobb för att istället ta hand om och utbilda sina barn när skolor och förskolor har stängt under covid-19.

Även om data kring både omfattningen och graden av effekter efter covid-19 fortfarande håller på att tas fram, så är det tydligt att pandemin förvärrar den redan existerande könsdiskrimineringen som finns i landet. Fler och fler ungerska kvinnor betalar nu priset för regeringens historiska misslyckande när det gäller att säkerställa att internationella och regionala skyldigheter kring mänskliga rättigheter införlivas i ungersk arbetsmarknadslagstiftning. Lagar som reglerar anställningsförhållanden och likabehandling har fortfarande stora kryphål som arbetsgivare kan utnyttja.

Det här har särskilt påverkat gravida kvinnor som ser sina anställningskontrakt avslutas så fort deras arbetsgivare får kännedom om att de är gravida. Trots att skydd mot sådana avskedanden garanteras i den ungerska arbetsmarknadslagarna (Hungarian Labour Code) hänvisar arbetsgivare ofta, utan några konkreta bevis, till “olämpligt beteende” eller till andra ogiltiga skäl för att kunna avsluta den gravida kvinnans kontrakt.

De anställdas situation förvärras ofta av det faktum att de inte är medvetna om arbetsgivarens skyldighet att ge dem deras ursprungliga eller motsvarande tjänst tillbaka när de återvänder från föräldraledighet. Arbetsgivare väljer ofta att ignorera dessa skyldigheter, och därför händer det sällan. Många arbetsgivare vägrar också att tillgodose anställdas önskemål om att arbeta deltid efter att ha återvänt till arbetet från mammaledighet eller föräldraledighet, trots arbetsgivarens skyldighet att göra det.

Kvinnor fruktar också ofta att de ska bli utsatta för hämndaktioner om de rapporterar om diskriminering, både internt till sin arbetsgivare och externt via den ungerska myndigheten för likabehandling eller om de tar ett fall till domstol. Och det saknas till exempel ofta interna mekanismer för klagomål eller anmälningar, eller så är de ineffektiva.

—Även om pandemin påverkar alla aspekter av våra liv så ska den inte användas som en ursäkt för att ytterligare underminera kvinnors rättigheter på arbetsplatsen. Framförallt ska inte graviditet eller moderskap behandlas som ett stigma i dagens arbetsliv, säger Dávid Vig, generalsekreterare för Amnesty Ungern. Arbetsgivare måste istället göra mer för att anpassa arbetsplatsen till kvinnor som har barn, och erbjuda mer flexibla arbetsförhållanden. En sådan strategi kommer att gynna både arbetsgivare och på lång sikt de anställda.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på
https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16