Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UNGERN: Kvinnor våldtagna i hemmet förnekas rättvisa

”..Skillnaden mellan våldtäkt på film och våldtäkt i hemmet är att vi inte kan skrika för att då kanske barnet vaknar i rummet brevid. Eller så står barnet precis brevid oss, hans eller hennes ansikte förvridet av skräck. En annan skillnad är att personen som gör detta mot oss är någon som vi brukade älska, en person vi litat på mer än någon annan. Ännu en skillnad är att andra säger att vi hittat på allting...” Ett kvinna som blivit våldtagen i hemmet. ”...Åtminstone 85 procent av dem är horor. De ville ha sex, men sen kunde de inte komma fram till en överenskommelse. De är prostituerade, öppet eller hemligt...” En polisman och rådgivare i våldtäktsfrågor. Två tredjedelar av sexualbrotten i Ungern begås av bekanta till offret. Trots det åtalas väldigt få förövare för sina brott, rapporterar Amnesty. Enligt Amnestys senaste rapport Hungary: Cries unheard: The failure to protect women from rape and sexual violence in the home; är fördomar, passivitet från regeringen och brister i rättsväsendet ibland oöverstigliga hinder för att kvinnor ska kunna få någon rättvisa eller upprättelse. ” Inom familjen är våldtäkt ett av de många olika sorters våld som kvinnor utsätts för - och de blir ibland våldtagna vid upprepade tillfällen. Våldtäkt i nära relationer är ett brott. Stigmatisering och förlöjligande från samhällets sida och en brist på förtroende från rättsväsendet och personal inom hälsovården ska inte få hindra offer från att få rättvisa.” sade Nicola Duckworth, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning. 1997 erkändes våldtäkt inom äktenskap som ett brott i Ungerns brottsbalk. Dock finns det en mycket allvarlig brist, då bevisbördan för våldtäkt ligger på kvinnan, hon måste bevisa att hon har gjort fysiskt motstånd, oavsett vilket hot hon blivit utsatt för. Detta krav gör att tusentals kvinnor drar sig för att anmäla sin man eller partner. Ett stort antal våldtäktsfall tas aldrig upp i rätten och leder inte till åtal. Antingen rapporteras inte brottet eller så kan inte polisen identifiera förövaren och rubricerar då fallet som en ”falsk rapport.” Ibland drar offret eller vittnena tillbaka sina uttalande eller avstår från att väcka åtal på grund av den press de utsätts för. Kvinnor tvekar att anmäla våldtäkt för att de är rädda för att förövaren, som oftast är äkta mannen eller en före detta partner, ska attackera henne igen. Anmälningsprocessen är förödmjukande och kan avskräcka offret från att vidta rättsliga åtgärder. Polisens utredningar är ofta mycket bristfälliga då de varken intervjuar offren eller den misstänkte förövaren. Det är också vanligt att poliserna inte samlar juridiska bevis. Polisutredningar är också ofta präglade av fördomar. När en kvinna väl anmält sin förövare måste hon i rättegången beskriva det sexuella övergreppet om och om igen och bevisa sin oskuld. Kvinnan tvingas utmana allmänhetens attityder om att det är ok för en man att tvinga sin fru till att ha sex och att det är kvinnor som provocerar fram våldtäkter. Dessa attityder fick en kvinnlig ungersk domare att berätta för Amnesty att även hon skulle vara motvillig att anmäla en våldtäkt. Våldtäkt i hemmet är sällan föremål för offentlig debatt i Ungern. Offer hörs sällan berätta om de fysiska och psykiska skador som de utsatts för. Antalet studier om detta ämne är ytterst få. En opinionsundersökning 2006 avslöjade att 32 procent av befolkningen inte visste att våld inom äktenskapet är ett brott. ”Regeringen måste vara ett föredöme och bryta tystnaden och förnekelsen av dessa människorättsbrott som har en förödande påverkan på kvinnors liv, sade Nicola Duckworth. Amnesty uppmanar den ungerska regeringen att: Genomföra rättsliga reformer som kan garantera att rättvisa skipas Tillhandahålla service och utbildning för yrkesverksamma som arbetar med sexualbrottsoffer Bidra med stöd till sexualbrottsoffer Bedriva forskning och sammanställa data för att informera makthavare Aktivt bekämpa sociala fördomar genom utbildning av allmänheten. Läs rapporten: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR270022007?open&of=ENG-HUN Sunita Rao, Amnesty Press och media (praktikant)

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.