Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

USA: Bra mödravård en lyx

Varje dag dör två-tre kvinnor i USA på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning. En oacceptabelt hög siffra, säger Amnesty i en rapport om mödradödlighet i USA som publiceras den 12 mars.
Rapporten visar på chockerande skillnader i vården för gravida kvinnor och Amnesty uppskattar att ungefär hälften av alla dödsfall hade gått att förhindra om alla kvinnor hade haft tillgång till mödrahälsovård av god kvalitet.

Mödradödligheten är procentuellt större i USA än i 40 andra länder. Vilket innebär att USA har högre siffror än så gott som samtliga andra industrialiserade länder. Risken att dö i barnsäng är exempelvis fem gånger högre i USA än i Grekland. Dessutom är skillnaderna stora mellan olika grupper av kvinnor inom landet: risken att dö i barnsäng är nästan fyra gånger så stor för afroamerikanska kvinnor, jämfört med vita kvinnor. Trots löften om att förstärka resurserna med målet att minska antalet dödsfall som skulle gå att förhindra med två tredjedelar till år 2010, har trenden dessutom gått åt motsatt håll de två senaste decennierna. 

- Vårt lands extraordinärt avancerade sjukvård gör den slarviga attityden till mödravård än mer skandalös och skamlig. God mödravård ska inte vara en lyx förunnad endast dem som har råd med de bästa sjukhusen och läkarna. Kvinnor kan inte få i dö i världens rikaste land, av komplikationer som går att förhindra, säger Larry Cox, chef för Amnesty i USA. 
- Mödrar dör inte på grund av att USA inte kan erbjuda god vård utan för att den politiska viljan saknas att göra den goda vården tillgänglig för alla kvinnor, menar Cox.

Rapporten; Deadly Delivery: The Maternal Health Care Crisis in the USA, avslöjar bland annat att;
Antalet allvarliga komplikationer i samband med graviditet har ökat med 25 procent sedan 1998, idag rör det sig om nästan 34 000 kvinnor.
Cirka 13 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder, en av fem, saknar sjukförsäkring. Av dem är 51 procent färgade, trots att de bara utgör 32 procent av den kvinnliga befolkningen. 

Komplicerade, byråkratiska regler gör att en del personer med låga inkomster, och som därför är berättigade till det regeringsfinansierade programmet Medicaid, får vänta länge innan de får tillgång till mödravård. Var fjärde kvinna får ingen mödravård under de tre första månader av graviditeten. När det gäller afro-amerikaner eller indiankvinnor är siffran en tredjedel.

Mödravård är en mänsklig rättighet och därmed något som alla gravida kvinnor i USA borde ha tillgång till, oavsett ras eller inkomst. Trots det saknar USA ett rejält engagemang och åtgärder från den amerikanska regeringen för att komma tillrätta med de allvarliga problemen.
Den sjukvårdsreform som nu diskuteras i den amerikanska kongressen tar inte upp problemen med mödravården.

Amnesty uppmanar President Barack Obama att tillsammans med hälsominister, Kathleen Sebelius, söka medel från kongressen för att kunna inrätta en särskild myndighet med uppgift att vidta åtgärder för att minska antalet fall av mödradödlighet och att kraftigt minska komplikationerna i samband med graviditet och förlossning. Komplikationer som idag drabbar 1,7 miljoner amerikanska kvinnor. 

En sammanfattning av rapporten bifogas.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.