Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​USA: Gravida kvinnors hälsa hotas på grund av straffande lagar

Ett antal lagar i USA som säger sig verka för spädbarns och gravidas hälsa får i själva verket en motsatt effekt eftersom gravida kvinnor, på grund av lagarna, drar sig för att söka nödvändig mödravård. Det här äventyrar deras välbefinnande och kränker deras rätt till hälsovård, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten Criminalizing Pregnancy: Policing Pregnant Women Who Use Drugs in the USA visar vilken effekt lagar som har att göra med graviditet och kriminalisering av vissa beteenden får. Särskilt lagar som används för att gripa och åtala kvinnor, som använder droger, med hänvisning till att de skadar sina foster. Eftersom gravida kvinnor fruktar de här lagarna hindrar det dem från att få tillgång till sjukvård, mödravård och till och med drogbehandling.

- Över hela USA har den hårdhänta bevakningen av gravida kvinnors beteende slagit sönder patientförtroendet när det gäller hälsovården, vilket fått förödande konsekvenser. På grund av lagarna tvingas kvinnorna välja mellan att riskera sin hälsa eller riskera att straffas, säger Carrie Eisert, policyrådgivare vid Amnesty International och författare till rapporten.

-Drogberoende är ett hälsotillstånd men myndigheterna i USA behandlar det som ett brott. De klarar inte av att se till att det finns tillgänglig behandling för gravida kvinnor, och straffar dem sedan för deras pågående tillstånd. De här hårda och diskriminerande lagarna gör graviditeter farligare och samtidigt som de bryter mot mänskliga rättigheter.

Läs hela rapporten här:

Det engelska pressmeddelandet finns bifogat som word-dokument.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916