Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

USA: Inför det stundande presidentvalet - polisen misslyckas med att skydda demonstranter från våld

Polisen i USA har misslyckats när det gäller att säkra människors grundläggande rätt till fredliga offentliga sammankomster samt när det gäller att skydda demonstranter och motdemonstranter från väpnade grupper. Det konstaterar Amnesty International i rapporten Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence.

Efter George Floyds död i maj 2020 har tusentals fredliga antirasistiska- och politiska protester ägt rum över hela USA. Amnesty kan dock konstatera att i nästan 200 fall har polisen misslyckats med sitt förebyggande arbete för att undvika störningar av fredliga offentliga sammankomster samt att förhindra att demonstranter och motdemonstranter utsätts för våld.
— I en tid med allt hätskare politiskt klimat och ökat våld måste USA: s regering och polisen skydda människors rätt till fredliga offentliga sammankomster och yttrandefrihet, säger Maja Åberg, policyrådgivare vid Amnesty Sverige och sakkunnig inom polis- och säkerhetsfrågor

Under perioden maj och september 2020 har Amnesty dokumenterat och verifierat våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och motdemonstranter som förekommit i cirka 75 % av USA:s delstater. I ungefär hälften av delstaterna finns bekräftade fall där polisen misslyckats med att se till att demonstrationer kunnat fortlöpa på fredligt vis samt skydda deltagarna från våldsamma konfrontationer från motdemonstranter. Polisen har i synnerhet underlåtit att:

  • Säkerställa att det finns tillräckligt antal poliser närvarande med tillräcklig god kunskap och utbildning i att hantera potentiellt våld mellan demonstranter och motdemonstranter
  • Se till att våldsamma konfrontationer undviks genom att skapa lugn i ett spänt läge och hålla demonstranter och motdemonstranter åtskilda.
  • Förhindra hot om våld mot fredliga offentliga sammankomster från väpnade grupper och individer.
  • Genom ingripanden förhindra våldshandlingar mellan demonstranter och motdemonstranter.
  • Förhindra att i huvudsak fredliga offentliga sammankomster upplöses genom att skilja på agerandet mot våldsamma och icke-våldsamma personer i de situationer då våld uppstår.

— När president Trump uppmanar sina anhängare att “närvara vid” och “bevaka” vallokaler, samt att väpnade “vit makt- grupper” ska ”vara beredda” under valet, borde polisen stå i beredskap att kunna förhindra politiskt motiverat våld i den här typen av explosiva och laddade situationer, säger Brian Griffey, USA utredare på Amnesty International.

I mer än ett dussintal dokumenterade fall av våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och motdemonstranter var polisen delvis eller helt frånvarande. En vanligt förekommande katalysator till våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och motdemonstranter var närvaron av väpnade medborgargarden. Trump-administrationens retorik och praxis verkar ha uppmuntrat dessa gruppers närvaro och olagliga angrepp på demonstranter och motdemonstranter runt om i landet.

Ett sådant exempel är ett vittnesmål från Tony Crawford, arrangör för en antirasistisk demonstration i Weatherford, Texas i juli 2020. Demonstranterna krävde att en staty från det konfederala styret under inbördeskriget skulle avlägsnas. Tony Crawford uppger i sitt vittnesmål att “människor kunde ha dödats” då demonstranterna hamnade i en våldsam konfrontation med beväpnade motdemonstranter och polisen trots larm inte närvarade.

USA: s regering och brottsbekämpande myndigheter måste anta nya policys och strategier för att möjliggöra att fredliga offentliga sammankomster skyddas och samtidigt arbeta preventivt för att förhindra att demonstranter utsätts för våld och hot om våld. Eftersom det uppenbart saknas ett federalt skydd måste varje enskild delstat m se till att skydda demonstranter från att utsättas för våld, detta med hjälp av tillfälliga verkställande order som begränsar förekomsten av vapen i offentliga byggnader, parker, vallokaler och vid fredliga offentliga sammankomster.Samtidigt måste man beordra sina polisstyrkor att förhindra att väpnade grupper och individer stör fredliga offentliga sammankomster och medborgerliga aktiviteter under valperioden.
— I en tid av ett allt mer ifrågasatt presidentval och en rikstäckande medborgarrättsrörelse, ska ingen behöva frukta för sitt liv när de lägger sin röst i valet eller uttrycker sin åsikt vid fredliga offentliga sammankomster, säger Erika Guevara-Rosas, Amnesty Internationals chef för Amerikaregionen.

USA:s polisstyrkor, på alla nivåer, bör omedelbart reformera sitt arbete och genomföra specialutbildningar om mänskliga rättigheter för att underlätta för dem att skydda rätten till fredliga offentliga sammankomster, i linje med deras skyldighet enligt USA: s konstitution.

Bakgrund
Den 4 augusti 2020 publicerade Amnesty rapporten The World is Watching: Mass Violations by US police of Black Lives Matter protesters’ rights.

Den 6 oktober 2020 uppmanade Amnesty amerikanska guvernörer att utfärda order om att förbjuda icke-statliga aktörer att inneha skjutvapen i,eller i närheten av, vallokaler. De sex stater som redan har ett sådant förbud är: Arizona, Kalifornien, Florida, Georgia, Louisiana och Texas.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll