Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

USA och Mexiko återsänder tusentals ensamkommande barn utan att säkerställa att de inte utsätts för fara

Regeringarna i USA och Mexiko tvingar tusentals ensamkommande barn tillbaka till de länder de just flytt ifrån, utan att säkerställa att de inte utsätts för skada och fara vid sin återkomst. Det konstaterar Amnesty International i sin nya rapport “Pushed into Harm’s Way”.

När Mexikos president López Obrador och USA:s vicepresident Kamala Harris träffades i Mexico City i veckan lovade de att utöka samarbetet kring migrations- och asylsystemet i regionen. I verkligheten innebär det att man utökar användandet av tvång för att återsända tusentals ensamkommande barn till sina ursprungsländer, där de i vissa fall riskerar att utsättas för fara.

— I princip återsänder Biden-administrationen nästan alla ensamkommande mexikanska barn bara timmar efter att de sökt tillflykt i USA, ofta utan att ta hänsyn till de risker barnen kan utsättas för vid ett återvändande. På samma sätt återsänder mexikanska myndigheter de allra flesta ensamkommande barn från Centralamerika tillbaka till sina hemländer — där de precis flytt från hot och våld och trots att de flesta har sin familj i USA som de försöker förena sig med. Det här är en farlig och orimlig politik. USA och Mexiko måste sluta neka ensamkommande barn deras rätt att söka asyl och rätten till familjeåterförening oavsett var de kommer från, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amerikaregionen på Amnesty International.

USA tvingar nästan alla ensamkommande mexikanska barn att återvända
Biden-administrationen fortsätter att tvinga nästan alla ensamkommande mexikanska barn att omedelbart återvända. Detta genom missbruk av en lag om bekämpning av människohandel som gör det möjligt för USA att snabbt återsända barn som kommer från Mexiko eller Kanada. Och detta trots att President Joe Biden tidigare gett löfte om att sätta stopp för återsändande av ensamkommande barn.

Enligt amerikansk lag ska myndigheten för tull- och gränsskydd (Customs and Border Protection, CBP) screena ensamkommande mexikanska barn innan de återsänds för att säkerställa att de inte är offer för människohandel eller riskerar att skadas eller utsättas för fara när de återvänder till ursprungslandet. Men enligt jurister och representanter för barnhem och barnskyddsmyndigheten i Mexiko som Amnesty pratat med, fortsätter USA att skyndsamt återsända nästan alla ensamkommande mexikanska barn, även i de fall det inte är tryggt att återvända till Mexiko.

Sedan president Joe Biden tillträdde i januari 2021 har cirka 50 000 ensamkommande barn från Mexiko och Centralamerika korsat gränsen mellan Mexiko och USA för att söka skydd. Många av dem har skilts åt från sina familjer — familjer som sitter fast i norra Mexiko efter att ha nekats att söka asyl vid gränsen till USA. Enligt amerikanska myndigheter försöker cirka 80 procent av dessa ensamkommande barnen förena sig med familjemedlemmar som redan finns i USA.

Mexiko återsänder ensamkommande barn till Centralamerika med tvång

Sedan 2019 har allt fler ensamkommande barn från Centralamerika försökt ta sig genom Mexiko till USA, ofta för att fly våld och för att återförenas med sina familjer i USA. För att förhindra detta har den mexikanska migrationsmyndigheten stängt landets södra gräns och tvingat den stora majoriteten av barnen att återvända. Landet har därmed återsänt 90 respektive 70 procent av de centralamerikanska barn som gripits under 2019 respektive 2020. Mexikanska barnskyddsmyndigheten vid gränsen mellan USA och Mexiko berättade för Amnesty att Mexiko på en del platser fortsätter att återsända så många som 85 procent av centralamerikanska barn.

Sedan januari 2021 kräver mexikansk lag att barn kvarhålls i slutna barnhem i stället för i förvar. Även om detta kan ses som ett positivt steg i utvecklingen så har dessa slutna barnhem blivit överfulla i norra Mexiko samtidigt som handläggningstiderna ökat från runt 15 dagar till uppemot fyra månader. Barn ska inte hållas inlåsta och om så är fallet måste det ske under så kort tid som möjligt och under förhållanden som tar hänsyn till barnens bästa.


Rapporten finns bifogad som pdf. 

Bifogad finns även en sammanställning av fakta och statistik kring USA och Mexikos återsändande av ensamkommande barn.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916