Gå direkt till innehåll
​Uteslut Saudiarabien från FN:s råd för mänskliga rättigheter - gemensamt upprop från Amnesty och Human Rights Watch

Pressmeddelande -

​Uteslut Saudiarabien från FN:s råd för mänskliga rättigheter - gemensamt upprop från Amnesty och Human Rights Watch

I ett gemensamt uttalande säger Amnesty International och Human Rights Watch att Saudiarabien har begått "grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter" både utomlands och i det egna landet samt att de har använt sin position i FN:s råd för mänskliga rättigheter för att i själva verket blockera att rättvisa skipas när det gäller möjliga krigsbrott. Amnesty och HRW kräver nu att FN:s generalförsamling utesluter Saudiarabien från världens främsta organ för mänskliga rättigheter.

Organisationerna kräver att Saudiarabien blir av med sina rättigheter som medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) fram tills dess att landet upphör med de olagliga attackerna i Jemen, som utförs av den militära koalition som Saudiarabien leder, och fram tills dess att dessa attacker har blivit trovärdigt och opartiskt utredda.


- Trovärdigheten för FN:s råd för mänskliga rättigheter står på spel. Sedan Saudiarabien gått med i rådet har landets extrema brott mot mänskliga rättigheter inom landet fortsatt att försämras avsevärt, och koalitionen som landet leder har olagligen dödat och skadat tusentals civila i konflikten i Jemen. Att låta Saudiarabien fortsätta att vara en aktiv medlem av rådet, där de har använt sin position för att skydda sig själva mot ansvarsutkrävande när det gäller möjliga krigsbrott, vittnar om djupt hyckleri. Det skulle få världens främsta människorättsorgan att vanhedras, said Richard Bennett, chef för Amnesty Internationals FN-kontor.

De starka bevis som finns när det gäller begånga krigsbrott utförda av den Saudiledda koalitionen i Jemen skulle ha undersökts av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

- Istället har Saudiarabien cyniskt använt sitt medlemskap för att omintetgöra en resolution om att etablera en internationell undersökning genom att istället mobilisera stöd för deras egen tandlösa resolution om en nationell jemenitisk utredning. Nio månader senare har den utredningen helt misslyckats med att på ett trovärdigt sätt utreda anklagelser om krigsbrott och andra allvarliga kränkningar, fortsätter Richard Bennett.

Som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter ska Saudiarabien upprätthålla den högsta standarden när det gäller mänskliga rättigheter. I verkligheten har landet lett en militärkoalition som har utfört olagliga och dödliga flygattacker mot marknader, sjukhus och skolor i Jemen. Koalitionen har också upprepade gånger använt sig av internationellt förbjudna vapen i civila områden. På hemmaplan har landet utfört hundratals avrättningar, dömt barn till döden efter djupt orättfärdiga rättegångar och skoningslöst förtryckt oppositionella och människorättsaktivister.

Saudiarabiens brutala tillslag mot all form av oliktänkande hemmavid har fortsatt med oförminskad styrka under landets nuvarande medlemskap i rådet, bland annat genom användandet av grovt orättfärdiga rättegångar vid en särskild anti-terrordomstol och långa fängelsestraff för fredligadissidenter och människorättsförsvarare. Över 350 personer har avrättats sedan Saudiarabien valdes in i rådet, med det högsta antal avrättade under 2015 sedan år 1995.

-Saudiarabien måste frige alla samvetsfångar omedelbart och villkorslöst, och landet måste upphöra med sin skamliga övertro på dödsstraffet, säger Richard Bennett.
De senaste veckorna har Saudiarabien undivikt ansvarsutkrävande genom att pressa FN att ta bort den militära koalitionen i Jemen från en lista på stater och väpnade grupper som kränker barns rättigheter under väpnade konflikter. Saudiarabien hotade med att dra sig ur FN och dra tillbaka sitt finansiella stöd, däribland till humanitära projekt, och att ta med sig sina nära allierade i detta.

Huvudallierade med Saudiarabien, bland dem USA och Storbritannien, har misslyckats med stoppa överföringar av vapen som används i Jemen, trots ökande bevis på krigsbrott.

-Vad som är verkligt chockerande är den öronbedövande tystnaden från det internationella samfundet, gång på gång har man avstått från att pressa Saudiarabien och istället satt affärsrelationer, vapen och handelsavtal före mänskliga rättigheter - trots att kungadömet har begått och begår grova och systematiska kränkningar under total straffrihet, säger Richard Bennett.

Amnesty International och Human Rights Watch kräver att FN:s medlemsstater röstar om att utesluta Saudiarabien från rådet. Organisationerna kräver också en oberoende, opartisk internationell underökning kring brott mot internationell rätt i Jemen.

Bakgrund:

FN:s generalförsamlings resolution 60/251, som är den som skapade FN:s råd för mänskliga rättigheter, ger utrymme för att "generalförsamlingen, genom två-tredjedels majoritet från de röstande och närvarande medlemmarna, kan utesluta rätten till medlemskap i säkerhetsrådet om en medlem i rådet begått grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter". 2011 var Libyen det första och hittills enda land som uteslutits.

FN:s råd för mänskliga rättigheter möts mellan den 12 juni och den 1 juli. Nästa session äger rum den 13 till 30 september.

Länkar:

-Amnestys gemensamma uttalande med HRW.

-Amnestys uttalande om hur Saudiarabien blockerade resolutionen om Jemen i UNHRC.

-Amnestys uttalande, tillsammans med andra NGO:er, bl a HRW, om Saudiarabiens påtryckningar av FN.

-En kortare rapport om Saudiarabien under Kung Salmans första år vid makten

-Exempel på hur Amnesty tidigare uttalat sig om Saudiarabiens agerande i UNHRC.

BILDTEXT: Al-Shaymeh Education Complex för flickor efter att det träffats av missiler från den saudiledda koalitionen, Hodeidah, 9 November 2015. © Amnesty International

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll