Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VÄRLDEN: Betydelsefullt steg för att avskaffa tortyr

Den 26 juni utropades 1997 av FN:s generalförsamling till en dag för att stödja offren för tortyr. Amnesty noterar att ett viktigt steg för att avskaffa tortyr togs den 22 juni. Då trädde tilläggsprotokollet till FN-konventionen mot tortyr i kraft. Amnesty och andra organisationer inom CINAT gratulerar de 20 länder som var först med att ratificera protokollet. Tilläggsprotokollet träder i kraft i en tid då många stater inte bara använder sig av tortyr utan gör sig medskyldiga eller aktivt söker kringgå eller försvaga fundamentala rättsliga garantier för personer som har frihetsberövats. Det är en tid då rätten att slippa tortyr och misshandel är ifrågasatt. Koalitionen av Internationella NGO:s mot Tortyr (CINAT) http://www.apt.ch/cinat.htm , där Amnesty ingår, gratulerar de 20 länder som var först med att ratificera protokollet: Albanien, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Danmark, Georgien, Honduras, Kroatien, Liberia, Maldiverna, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Spanien, Sverige, Paraguay, Polen, Storbritannien och Uruguay. Det som gör protokollet banbrytande är att de länder som ratificerar det förbinder sig att tillåta ett system av regelbundna och oinskränkta besök till alla platser där människor hålls i fängsligt förvar. Dessa besök kommer att utföras av fristående ”nationella preventiva mekanismer” som staterna åtagit sig att inrätta och utforma. Ett internationellt expert organ, Subkommittén för Förhindrandet av Tortyr, kommer också att utföra besök. Besöken behöver inte heller en inbjudan vilket annars är brukligt vid FN-ledda besök. De länder som ratificerar protokollet är också tvungna att ta emot besök från de olika organen och jobba med att implementera deras rekommendationer. Subkommittén för förhindrandet av tortyr har också mandat att agera som rådgivare och bistå både den nationella preventiva mekanismen och konventionsstaterna. För att motverka tortyr och annan kränkande behandling är oinskränkta och regelbundna besök en väldigt effektiv metod. Besöken ger också frihetsberövade en ovärderlig kontakt med omvärlden. CINAT uppmanar alla stater som inte ännu ratificerat FN:s konvention mot tortyr att göra det och prioritera undertecknandet och ratificeringen av protokollet. CINAT uppmanar alla stater som ansluter sig till protokollet att försäkra sig om att de individer som väljs till medlemmar i Subkommittén för Förhindrandet av Tortyr har den expertis och självständighet som behövs för att förverkliga mandatet och ge ett positivt bidrag till skyddet av personer i fängsligt förvar. CINAT uppmanar alla FN:s medlemsstater att garantera att tillräckliga resurser tilldelas så att subkommittén kan fungera effektivt. CINAT uppmanar alla konventionsstater att etablera effektiva, självständiga nationella preventiva mekanismer. Läs mer: Amnestys kampanjsida mot tortyr http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-210606-features-eng Svenska Amnestys sida om tortyr http://net11.amnesty.se/www/wk/tortyr27805 Robert Udén, praktikant Amnesty Press och Media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916