Gå direkt till innehåll
​Världen: Dödsstraffet under 2015

Pressmeddelande -

​Världen: Dödsstraffet under 2015

* Dramatisk ökning i antal avrättningar globalt – Amnesty International har registrerat det högsta antalet avrättningar på över 25 år.

* Tre länder - Iran, Pakistan och Saudiarabien - stod för nästan 90 % av alla registrerade avrättningar.

* För första gången någonsin har majoriteten av världens länder helt avskaffat dödsstraffet efter att ytterligare fyra länder har avskaffat det under 2015.

Under 2015 skedde en dramatisk ökning av antalet avrättningar i världen – det innebar att fler människor avrättades förra året än vid något annat tillfälle under det senaste kvartsseklet. Ökningen beror till stor del på Iran, Pakistan och Saudiarabien, det konstaterar Amnesty International i sin utredning av den globala användningen av dödsstraff.

Minst 1 634 personer avrättades under 2015. Det är en ökning med över 50 % jämfört med året innan och det är det högsta antalet som Amnesty International har registrerat sedan 1989. Kina är exkluderat från den siffran - ett land där tusentals sannolikt har avrättats - eftersom dödsstraffsstatistiken i Kina är en statshemlighet.

- Ökningen av antalet avrättningar förra året är djupt oroande. Inte på 25 år har så många människor dödats av stater runt om i världen. År 2015 fortsatte regeringar att beröva människor deras liv på den falska premissen att dödsstraffet skulle göra oss säkrare. Iran, Pakistan och Saudiarabien har skickat människor till döden i en exempellös omfattning , ofta efter grovt orättvisa rättegångar. Tack och lov tillhör länder som avrättar en liten och alltmer isolerad minoritet. Majoriteten av stater har vänt ryggen mot dödsstraffet, och under 2015 tog ytterligare fyra länder helt bort detta barbariska straff från sin lagstiftning, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Ökningen beror på Iran, Pakistan och Saudiarabien

I huvudsak har den globala ökningen av antalet avrättningar orsakats av tre länder, som tillsammans var ansvariga för 89 % av alla avrättningar under 2015 (exklusive Kina).

Pakistan hävde sitt moratorium för civila avrättningar i december 2014, efter skolattacken i Peshawar. Över 320 personer hängdes 2015, den högsta siffra som Amnesty International någonsin har registrerat för Pakistan.

Iran avrättade minst 977 människor 2015, jämfört med 743 året innan. De allra flesta för narkotikarelaterade brott. Iran är också ett av världens sista länder att avrätta ungdomsbrottslingar, ett uppenbart brott mot internationell rätt. Under 2015 dödades minst fyra personer som var under 18 år vid tidpunkten för brottet som de dömdes för.

I Saudiarabien ökade avrättningarna med 76 % jämfört med 2014. Minst 158 personer dödades under 2015, främst genom halshuggning, men myndigheterna använde även arkebusering och i vissa fall visades de avrättade kroppar upp offentligt.

Det skedde även betydande ökningar i antalet avrättningar i en del andra länder, som Egypten och Somalia.

Antalet länder som verkställde avrättningar ökade, från 22 år 2014 till 25 under 2015. Minst sex länder som inte hade avrättat någon under 2014 gjorde det under 2015. I Tchad genomfördes avrättningar för första gången på över ett decennium.

De fem länder som avrättade flest under 2015 var Kina, Iran, Pakistan, Saudiarabien och USA - i den ordningen.

Flera stater som bland annat Kina, Iran och Saudiarabien, fortsatte att döma människor till döden för brott som narkotikahandel, korruption, "äktenskapsbrott" och "hädelse". Dessa brott uppfyller inte villkoren för ”de allvarligaste brotten” enligt definitionen i internationell rätt.

Extremt år

Trots bakslag under 2015, fortsätter världen sin väg mot ett avskaffande av dödsstraffet. Vissa delar av utvecklingen förra året inger hopp och visar att länder som klamrar sig fast vid dödsstraffet tillhör en isolerad minoritet.

Fyra länder avskaffade dödsstraffet helt från sin lagstiftning under 2015 - Fiji, Madagaskar, Kongo (republiken) och Surinam. Mongoliet antog en ny strafflag som avskaffar dödsstraffet och som kommer att träda i kraft under 2016.

För första gången någonsin har en majoritet av världens länder - 102 - nu helt avskaffat dödsstraffet. Totalt har 140 stater över hela världen avskaffat dödsstraffet i lag eller praxis.

- 2015 var ett extremt år. Vi såg en mycket oroande utveckling, men också trender som ger anledning till hopp. Vad de kortsiktiga bakslagen än är, syns den långsiktiga trenden fortfarande tydligt: världen är på väg bort från dödsstraff, säger Salil Shetty.

REGIONALA SAMMANFATTNINGAR

Amerika

För sjunde året i rad var USA det enda landet som utförde avrättningar i Amerika-regionen. USA genomförde 28 avrättningar vilket var det lägsta antalet sedan 1991. Antalet dödsdomar som avkunnades (52) var det lägsta antalet som noterats sedan 1977. Den amerikanska delstaten Pennsylvania införde ett moratorium för avrättningar. Totalt har 18 amerikanska delstater helt avskaffat dödsstraffet.

Trinidad och Tobago var det enda andra land i regionen förutom USA att avkunna dödsstraff.

Asien och Stillahavsområdet

Det skedde en kraftig ökning av antalet avrättningar i Asien och Stillahavsområdet 2015, främst på grund av Pakistan som stod för nästan 90 % av alla avrättningar (exklusive Kina) som registrerats av Amnesty International i regionen. Bangladesh, Indien och Indonesien återupptog avrättningar under 2015. I Indonesien har 14 personer dödas för narkotikarelaterade brott under året.

Kina fortsatte att vara det land som avrättat flest, Amnesty International tror att tusentals människor har dödats och tusentals dödsdomar har avkunnats under 2015. Det finns tecken på att antalet avrättningar i Kina har minskat under de senaste åren, men sekretessen runt dödsstraff gör det omöjligt att säkert bekräfta detta.

Europa och Centralasien

Vitryssland var det enda landet i regionen som använde dödsstraff. Medan landet inte avrättade någon under 2015, avkunnades minst två nya dödsdomar.

Mellanöstern och Nordafrika

Användning av dödsstraff steg markant 2015 i en region som redan utgör en enorm källa till oro. Alla länder i regionen - utom Oman och Israel - avkunnade dödsdomar, medan åtta stater avrättade människor. Minst 1 196 avrättningar genomfördes, en ökning med 26 % jämfört med de siffror som noterats för 2014, och beror framför allt på ökningar av antalet avrättningar i Iran och Saudiarabien. Iran stod ensamt för 82 % av alla avrättningar i regionen.

Afrika söder om Sahara

Utvecklingen var både positiv och negativ i Afrika söder om Sahara. Madagaskar och Kongo (republiken) avskaffade båda dödsstraffet, och antalet dödsdomar som avkunnades minskade kraftigt från 909 år 2014 till 443 under 2015, främst på grund av en minskning i Nigeria.

Antalet avrättningar sjönk något jämfört med året innan – från 46 till 43. Tchad, återupptog avrättningar efter tolv år när tio misstänkta Boko Haram-medlemmar arkebuserades i augusti.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen. Det finns inga som helst bevis på att dödsstraffet skulle vara mer effektivt för att avskräcka från brott än andra former av straff.

Dödsstraffet är inte ett straff – det är ett brott.

Länk till engelska pressreleasen och rapporten (även den på engelska)

Läs mer om dödsstraffet

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll