Gå direkt till innehåll
​Världen: Dödsstraffet under 2016

Pressmeddelande -

​Världen: Dödsstraffet under 2016

- Minst 1032 avrättningar ägde rum under 2016, en sänkning med 37% jämfört med 2015 (1634.)

- Iran, Saudiarabien, Irak och Pakistan är tillsammans med Kina de länder som avrättar flest människor.

- USA har inte avrättat så få sedan 1991, och för första gången sedan 2006 fanns inte USA med bland de fem länder i världen som avrättar flest.

- En undersökning Amnesty gjort om Kina visar att regimens påstående om att de är öppna med sin information kring dödsstraffet inte stämmer.

- Vietnams utbredda användande av dödsstraffet offentliggjort.

De kinesiska myndigheterna fortsätter att i hemlighet avrätta tusentals människor varje år, det konstaterar Amnesty International i sin rapport om hur världens länder praktiserade dödsstraffet under 2016.

En ny utredning från Amnesty International, som publiceras samtidigt som Dödsstraffsrapporten, visar att de kinesiska myndigheterna använder sig av ett genomarbetat säkerhetssystem för att mörka den chockerande omfattningen av antalet avrättningar i landet. Detta trots att Kina upprepade gånger har sagt att de gör framsteg när det gäller transparens kring till exempel domslut.

Om Kina undantas var det minst 1032 människor som avrättades under 2016. Det här är en siffra som ligger på samma nivå som Amnesty dokumenterat de senaste åren, förutom för år 2015 då det var en dramatisk ökning av antalet avrättade - vilket till stor del förklarades med att Iran och Pakistan avrättade så många det året (Iran över 977 personer och Pakistan 326 personer). Amnesty har dokumenterat avrättningar i 23 länder under 2016, under 2015 var det 25 länder som avrättade människor.

Kina avrättade fler personer 2016 än vad alla andra länder gjorde tillsammans. USA noterade tvärtom en historiskt låg siffra när det gäller antalet utförda avrättningar under 2016.

Amnesty International har dokumenterat 3117 dödsdomar i 55 länder under 2016, en signifikant ökning från 2015 då 1998 dödsdomar förkunnades i 61 länder. En markant ökning av antalet dödsdomar dokumenterades i 12 länder, men i vissa länder, som i till exempel Thailand, berodde ökningen på det faktum att myndigheterna försett Amnesty med detaljerad information om antalet dödsdomar.

Minst 18 848 människor satt i dödsceller i slutet av 2016 och väntade på att avrättas.

- Det är bara en handfull länder som utför avrättningar i stor skala. Majoriteten av världens länder tolererar inte längre att staten tar livet av människor. Med bara fyra länder som är ansvariga för 87% av alla dokumenterade avrättningar lever dödstraffet på lånad tid, säger Salil Shetty.

Stämmer inte att Kina är transparent
- Kina vill vara en ledare på världsscenen men när det kommer till dödsstraffet är de ledande på värsta tänkbara sätt - genom att avrätta fler människor än något annat land i världen. Kina vet att de släpar efter när det gäller öppenhet och transparens kring sitt rättsystem, men fortsätter att aktivt dölja den verkliga omfattningen av antalet avrättade. Det här hög tid att Kina berättar sanningen kring hur de använder dödsstraffet, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

Amnesty Internationals utredning visar att hundratals dokumenterade fall av dödsstraff saknas från en nationell webbaserad databas över rättsfall. Den framställdes som ett ”avgörande steg mot öppenhet” när den upprättades och används ofta som bevis på att landets juridiska system inte har något att något att dölja.

Kinas databas innehåller bara en liten del av de tusentals dödsdomar som Amnesty International uppskattar utfärdas varje år i Kina. Vilket speglar det faktum att de kinesiska myndigheterna fortsätter att ha så gott som ett totalt hemlighetsmakeri när det gäller antalet människor som döms till döden och som avrättas.

Kina klassificerar den mesta information som relaterar till dödsstraff som ”statshemligheter” och oavsett detta så kan vilken information som helst idag klassas som en statshemlighet på grund av Kinas vidsträckta säkerhetslagar.

Amnesty har hittat offentliga nyhetsrapporter om minst 931 personer som har avrättats mellan 2014 och 2016, vilket i sig bara är en liten del av alla som avrättats, men bara 85 av de här fallen finns i den statliga databasen.

Databasen utelämnar också uppgifter om utländska medborgare som döms till dödsstraff för drogrelaterade brott. Trots media uppgifter om minst 11 avrättningar av utländska medborgare fanns dessa inte med. Flera fall som relaterar till ”terrorism” och drogrelaterade brott är inte heller med i databasen.

- Den kinesiska regeringen använder ofullständiga avslöjanden och okontrollerbara påståenden för att hävda att det går framåt när det gäller att minska antalet personer som avrättats, samtidigt som de behåller ett totalt hemlighetsmakeri kring detta. Det är avsiktligt vilseledande, säger Salil Shetty.

- Kina sticker ut bland världens länder när det gäller dödsstraffet, helt i otakt med internationella juridiska normer och i strid mot upprepade uppmaningar från FN om att rapportera om hur många människor de avrättar.

Risken att människor blir avrättade för brott de inte begått har de senaste åren varit en källa till stor oro hos allmänheten i Kina. I december 2016 upphävde Kinas högsta domstol den felaktiga dödsdomen mot Nie Shubin som avrättades när han var 20 år, 21 år tidigare, för ett brott han inte hade begått (Läs mer om fallet här:)

Under 2016 kom kinesiska domstolar fram till att fyra personer som dömts till döden i själva verket var oskyldiga och ogiltigförklarade deras dödsdomar.

En chockerande ökning av antalet avrättade i Vietnam avslöjad
I Malaysia och Vietnam har nya avslöjanden visat att antalet avrättningar i de länderna är mycket högre än befarat.

Information från Vietnam som publicerades i vietnamesisk media för första gången i februari 2017 visar att landet i hemlighet under de tre senaste åren har varit bland de tre länder i världen som avrättar flest människor. Mellan den 6 augusti 2013 och 30 juni 2016 har 429 personer avrättats. Bara Kina och Iran avrättade fler människor de här åren. Rapporten från Vietnams ministerium för offentlig säkerhet (Viet Nam´s Ministry of Public Security) innehåller inte siffror för enbart 2016.

- Omfattningen av antalet avrättade under 2016 är verkligen chockerande. De här ”löpande-band” -avrättningarna överskuggar helt de senaste årens reformer när det gäller dödsstraffet. Du ställer dig onekligen frågan hur många fler människor som har fått ett dödsstraff utan att världen vet om det, säger Salil Shetty.

Liknande hemlighetsmakeri råder i Malaysia, där ett tryck från parlamentet i landet under 2016 ledde till avslöjanden om att över tusen personer dömts till döden och väntade på att avrättas, och att nio personer avrättats under 2016. Långt fler än vad som tidigare uppskattats.

Under tiden har idén om att brott rättfärdigar dödsstraff fortsatt att slå rot i regionen, med Filippinerna som diskuterar att återinföra dödsstraffet (avskaffat 2006) och Maldiverna som hotar med att återuppta avrättningar efter att ha haft ett uppehåll i över 60 år.

USA inte med bland de fem som avrättar flest
För första gången sedan 2006 finns inte USA med bland de fem länder som avrättar flest människor.

Antalet avrättningar (20) under 2016 var det lägsta antalet som registrerats sedan 1991 - halva det antal som registrerades 1996, och fem gånger så lågt som 1999. Antalet avrättningar har minskat sedan 2009, utom år 2012 då det låg på samma nivå som året innan.

Antalet förkunnade dödsdomar (32) var det lägsta antalet sedan 1973 och är en tydlig signal på att domare, åklagare och jurymedlemmar avvisar dödsstraffet som ett sätt att nå rättvisa. Samtidigt sitter 2832 människor i dödsceller och väntar på att avrättas. År 2015 avkunnades 52 dödsdomar i USA.

Även om debatten tydligt ändrats i USA när det gäller dödsstraffet så beror antalet minskade avrättningar också på att delstater haft problem med rättsprocesser kring hur dödliga injektioner ska gå till och med att hitta kemikalier till de dödliga injektioner som används vid avrättningar.

Om det här blir löst kan det innebära att antalet avrättade börjar öka igen under 2017, med start i Arkansas i april.

- Användandet av dödsstraffet i USA är det lägsta sedan början av 1990-talet. Men vi måste kämpa för att det fortsätter så. Avrättningar kan återkomma med full kraft under 2017. Det chockerande antalet avrättningar som planeras under en 10-dagars period i Arkansas under april är ett tydligt exempel på hur det här kan ändras, säger Salil Shetty. (Läs mer om de förestående avrättningarna i Arkansas här:)

Bara fem stater avrättade människor under 2016; Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Missouri (1) och Texas (7). Texas och Missouri stod för 80% av landets avrättningar under 2016.

19 stater har helt avskaffat dödsstraffet och 31 har det kvar. 12 stater, som fortfarande inte har avskaffat dödsstraffet - bland dem Arkansas - har inte utfört några avrättningar de senaste 10 åren.

- De fem isolerade stater som utförde avrättningar förra året hänger inte med sin tid. De agerar inte bara tvärtemot en nationell trend, utan också emot en regional trend. I åtta år har nu USA innehaft den skamliga positionen av att vara det enda land i regionen som avrättar människor, säger Salil Shetty.

 Huvudtrender under 2016
*Det minskade antalet avrättningar i världen beror i huvudsak på att avrättningarna minskat i Iran (en minskning med 42% från minst 977 avrättade 2015 till minst 567 avrättade förra året) och i Pakistan (en minskning med 73%, från 326 till minst 87).

*I Afrika söder om Sahara har färre avrättningar dokumenterats men antalet dödsdomar har samtidigt fördubblats, till stor del beroende på en kraftig ökning av utfärdade dödsdomar i Nigeria.

*I Mellanöstern och Nordafrika har antalet avrättningar minskat med 28% men Iran och Saudiarabien tillhör fortfarande de länder som avrättar flest människor.

*Två länder avskaffade dödsstraffet helt för alla brott, Benin och Nauru. Guinea har avskaffat det för de vanligaste brotten, men behållit det vid så kallade exceptionella fall.

*141 länder har avskaffat dödsstraffet helt eller i praktiken (104 har avskaffat det helt). 57 länder har kvar det i sin straffskala.

Amnesty International motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen. Det finns inga bevis på att dödsstraffet skulle vara mer effektivt för att avskräcka från brott än andra former av straff.

Dödsstraffet är inte ett straff – det är ett brott.

Läs mer: 
Fakta kring dödsstraffet 2016
Regionala sammanfattningar av hur dödsstraffet användes under 2016
Dödsstraffsrapporten för 2016 på olika språk (också bifogad som PDF på eng).
Rapporten om Kina; China´s deadly secrets.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll