Gå direkt till innehåll
​Världen: Dödsstraffet under 2017

Pressmeddelande -

​Världen: Dödsstraffet under 2017


*Positiv utveckling bland länderna i Afrika söder som Sahara: Guinea blev land nummer 20 att avskaffa dödsstraffet. Det finns också en kraftig minskning av antalet utfärdade dödsdomar och det pågår förbättringar gällande lagstiftningen kring dödsstraffet i flera länder.

*Det totala antalet avrättningar och dödsdomar i världen minskade efter att ha nått toppnotering under tidigare år.

*Iran och Malaysia har ändrat lagstiftningen för att minska antalet dödsdomar kopplade till drogrelaterade brott.

*Oroande att flera länder fortsätter att bryta mot internationell rätt.

Länderna söder om Sahara i Afrika tog stora kliv framåt när det gäller att avskaffa dödsstraffet, och i hela regionen minskade antalet dödsdomar kraftigt. Det konstaterar Amnesty International i sin rapport om hur världens länder praktiserade dödsstraffet under 2017.

Guinea blev den 20:e staten bland länderna söder om Sahara som avskaffade dödsstraffet för alla brott, medan Kenya avskaffade dödsstraffet som obligatoriskt för mord. Burkina Faso och Tchad tog också viktiga steg mot att upphäva dödsstraffet och istället ersätta det med nya eller föreslagna lagar.

- Framstegen stärker regionens position som ledstjärna när det gäller att avskaffa dödsstraffet. Ledarskapet i de här länderna ger nytt hopp om att avskaffandet av det grymma, omänskliga och förnedrande dödsstraffet faktiskt finns inom räckhåll. När nu 20 länder i den här regionen har avskaffat dödsstraffet helt för alla brott är det hög tid för resten av världen att följa efter och förpassa det här avskyvärda straffet till historieböckerna, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty.

Antalet länder söder om Sahara som utförde avrättningar minskade från fem länder år 2016 till två länder under 2017 - Somalia och Sydsudan. Men även om Botswana och Sudan åter har avrättat människor under 2018 (vilket de också gjorde under 2016) menar Amnesty att det inte får överskugga de positiva steg som tagits av andra länder i regionen.

Gambia skrev under en internationell konventionsom förbinder landet att inte utföra några avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet. Gambias president utfärdade ett officiellt moratorium (ett tillfälligt stopp) när det gäller avrättningar i februari 2018.

Betydande framgångar
Amnestys research visar på en fortsatt nedgång när det gäller användandet av dödsstraffet globalt under 2017, och utvecklingen i länderna söder om Sahara under 2017 är ett exempel på den här positiva trenden.

Minst 993 avrättningar ägde rum i 23 länder under 2017, vilket är en minskning med 4 % från 2016 (1 032 avrättningar) och med 39 % jämfört med 2015 (1 634 avrättningar, det högsta antalet avrättade sedan 1989).

Minst 2 591 dödsdomar utfärdades i 53 länder, en tydlig minskning (17 %) från det rekordhöga antalet 3 117 under 2016.

I de här siffrorna ingår inte de tusentals dödsdomar och avrättningar som Amnesty tror att Kina genomför. I Kina är de här siffrorna en statshemlighet.

Förutom Guinea avskaffade även Mongoliet dödsstraffet helt, vilket gör att antalet länder som avskaffat dödsstraffet i straffskalan för alla brott nu är 106. Efter det att Guatemala avskaffat dödsstraffet för så kallat “vanliga brott” är antalet länder som avskaffat dödsstraffet helt eller i praktiken totalt 142 stycken.

23 länder utförde avrättningar under 2017. Det är samma antal som under 2016 trots att det var flera stater som återupptog avrättningar efter att ha haft ett uppehåll.

Viktiga steg för att minska användandet av dödsstraffet togs också i länder som är starka förespråkare av det. I Iran minskade de rapporterade avrättningarna med 11 % och de narkotikarelaterade avrättningarna minskadetill att utgöra 40 % av alla avrättningar jämfört med 58 % under 2016.I Iran tog också steg för att höja tröskeln när det gäller vilken mängd narkotika som ger ett obligatoriskt dödsstraff. I Malaysia ändrades anti-narkotikalagarna så att det införs en viss försiktighet när det gäller domar som rör droghandel. De här förändringarna kommer förmodligen göra att färre människor döms till döden i båda dessa länder i framtiden.

- Det faktum att länder fortsätter att ta till dödsstraffet för narkotikarelaterade brott är ett problem, men de steg som Iran och Malaysia tagit när det gäller sin anti-narkotikalagstiftning visar att det görs framsteg även bland den minoritet av länder som fortsätter med avrättningar, säger Salil Shetty.

Indonesien, som avrättade fyra personer för drogrelaterade brott under 2016 i ett dåligt försök att få bukt med kriminaliteten kopplat till droger i landet, avrättade ingen under 2017. Landet rapporterade också en viss minskning i antalet utfärdade dödsdomar.

Oroande trender
Flera oroande trender fortsatte under 2017 när det gäller dödsstraffet.

15 länder utfärdade dödsstraff eller avrättade människor för drogrelaterade brott, vilket bryter mot internationell rätt.Mellanöstern- och Nordafrikaregionen utförde flest avrättningar (264) för drogrelaterade brott, medan Stillahavsregionen hade flest länder som tog till dödsstraffet för den här typen av brott (10 av 16 länder).

Amnesty dokumenterade avrättningar för drogrelaterade brott i fyra länder - Kina (där siffrorna gällande dödsstraff är en statshemlighet), Iran, Saudiarabien och Singapore. Hemlighetsmakeriet runt dödsstraffets användande i Malaysia och Vietnam gjorde det omöjligt att avgöra om avrättningar för drogrelaterade brott ägde rum där. Singapore hängde åtta personer under 2017 - alla för drogrelaterade brott - vilket var en fördubbling jämfört med 2016. Det fanns en liknande trend i Saudiarabien där halshuggningar för drogrelaterade brott ökade från 16 % av det totala antalet avrättade under 2016 till 40 % under 2017.

-Trots de stora steg som tagits för att avskaffa dödsstraffet, finns det fortfarande ett antal ledare som gärna använder sig av dödsstraffet som en “quick-fix” istället för att hantera de underliggande problemen. De drakoniska anti-drog lagarna i Mellanöstern och Stillahavsområdet har helt misslyckats med detta. Starka ledare ser till att rättvisa skipas, de avrättar inte människor, säger Salil Shetty.

Regeringar bröt också mot flera andra förbud enligt internationell rätt. Minst fem personer avrättades i Iran, dömda för brott de ska ha begått när de var under 18 år. Minst 80 personer, som också var under 18 år när de begick brotten de är dömda för, sitter i dödsceller i Iran. Personer med mentala eller intellektuella funktionsnedsättningar blev avrättade eller satt i dödsceller i Japan, Maldiverna, Pakistan, Singapore och USA.

Amnesty har dokumenterat flera fall av personer som dömts till döden efter att ha “erkänt” brott efter att ha utsatts för tortyr eller annan misshandel i Bahrain, Kina, Iran, Irak och Saudiarabien. I Iran och Irak sändes en del av dessa “bekännelser” på tv.

Även om antalet länder som avrättade människor var detsamma 2017 som under 2016 var det några länder som 2017 återupptog avrättningar efter att tidigare haft ett uppehåll på några eller flera år. Det gällde Bahrain, Jordanien, Kuwait och Förenade Arabemiraten. Och i Egypten ökade antalet dödsdomar med 70 % jämfört med 2016.

Minst 21 919 personer satt i slutet av 2017 i dödsceller och väntade på att avrättas.

Framtiden
Det togs positiva steg under 2017 och resultatet av det kommer vi att se under de kommande månaderna och åren. Men när det samtidigt finns länder där utvecklingen går bakåt eller där regimer hotar med att driva utvecklingen åt fel håll visar det att kampen mot dödsstraffet är viktigare idag än någonsin.

- De senaste 40 åren har vi sett en enorm förändring när det gäller den globala synen på dödsstraffet, men nu behövs det ett krafttag att få ett slut på det statliga dödandet. Dödsstraffet är ett symptom på en våldskultur, inte en lösning på det. Vi vet att vi genom att mobilisera människor över hela världen kan stå upp mot dödsstraffet för att få ett slut på det över hela världen, säger Salil Shetty.

Dödsstraffet är inte ett straff, det är ett brott i sig.

Läs mer här:
Fakta kring dödsstraffet 2017 med bland annat korta regionala sammanfattningar:

https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/dodsstraff-tortyr/dodsstraffet-i-varlden-2017

Rapporten finns bifogad som pdf på engelska och finns även på fler språk på www.amnesty.org

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll