Gå direkt till innehåll
​Världen: Dödsstraffet under 2018

Pressmeddelande -

​Världen: Dödsstraffet under 2018

  • Avrättningarna minskade med 31 %, den lägsta siffran på ett decennium.
  • Samtidigt ökade antalet avrättningar i vissa länder, som Vitryssland, Japan, Singapore, Sydsudan och USA.
  • Thailand genomförde en avrättning efter ett flera år långt uppehåll, och Sri Lanka har sagt sig vilja göra samma sak.
  • Kina är fortsatt det land i världen som avrättar flest människor, följt av Iran, Saudiarabien, Vietnam och Irak.

Antalet avrättningar i världen föll med nästan en tredjedel under förra året, den lägsta siffran på minst tio år. Det konstaterar Amnesty International när organisationen publicerar sin årliga sammanställning av hur dödsstraffet har använts runt om i världen år 2018. Rapporten innehåller statistik över antalet kända avrättningar globalt - förutom i Kina där antalet avrättningar är en statshemlighet men där siffran tros ligga på flera tusen.

I Iran, där användningen av dödsstraffet är mycket vanligt, minskade antalet avrättningar med 50 % på grund av förändringar i landets narkotikalagstiftning. Bland annat har tröskeln höjts för när innehav av narkotika ska ge dödsstraff. I samband med lagändringarna har också redan utdömda dödsdomar kunnat omvandlas till fängelsestraff. (Mer info finns här:  http://www.worldcoalition.org/Iran-Execution-Trends-Six-Months-After-the-New-Anti-Narcotics-Law.html)

Även i Irak, Pakistan och Somalia genomfördes betydligt färre avrättningar vilket resulterade i att den totala globala siffran blev minst 690 avrättade under 2018, jämfört med minst 993 avrättade under 2017.

- Det dramatiska antalet minskade avrättningar visar att även de länder där det tycks vara som mest osannolikt med en förändring trots allt börjar ändra sitt synsätt och inse att dödsstraffet inte är ett svar. Trots att vissa länder har tagit kliv tillbaka till en hårdare lagstiftning har det totala antalet avrättningar som ägt rum minskat betydligt. Det är ett hoppfullt tecken på att det bara är en tidsfråga innan det här grymma straffet har förpassats till historien, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals internationella generalsekreterare.

Vissa länder har återinfört dödsstraffet
Men det var inte bara goda nyheter under 2018. Amnesty har sett ett ökat antal avrättningar i Vitryssland, Japan, Singapore, Sydsudan och USA. Thailand genomförde sin första avrättning sedan 2009 och Sri Lankas president Maithripala Sirisena har deklarerat att han kommer återuppta avrättningar efter att det varit ett uppehåll i landet av avrättningar i över 40 år. I februari publicerades en annons med en efterlysning av bödlar.

- De positiva nyheterna under 2018 grumlas av att ett litet antal stater bryter trenden. Japan, Singapore och Sydsudan har haft det högsta antalet avrättade på flera år, och Thailand återupptog praktiserandet av dödsstraffet efter nära tio år. Men de här länderna tillhör en krympande minoritet. Jag vill utmana alla länder som fortfarande använder sig av dödsstraffet att agera modigt och upphöra med detta motbjudande straff omedelbart, säger Kumi Naidoo.

De länder som avrättar flest
Kina förblir det land i världen som avrättar flest människor - men antalet avrättade och utfärdade dödsdomar är okänt eftersom det är att betrakta som en statshemlighet i landet. Amnestys bedömning är att antalet avrättade och dömda till döden uppgår till flera tusen människor varje år.

I Vietnam blev siffror kring dödsstraffets användning osannolikt nog offentliga förra året, och myndigheterna rapporterade om 85 utförda avrättningar. Den siffran bekräftar landets placering i toppen bland de fem länder som avrättar flest människor; Kina (tusentals), Iran (minst 253), Saudiarabien (149), Vietnam (minst 85) och Irak (minst 52).

Trots att antalet avrättningar minskat så markant i Iran står landet fortfarande för en tredjedel av de utförda avrättningarna i världen.

Amnesty är också oroliga för den kraftiga ökning av antalet utfärdade dödsdomar i ett antal länder under året.

I Irak fyrdubblades antalet från minst 65 under 2017 till minst 271 under 2018. I Egypten steg antalet utfärdade dödsdomar med med över 75 % - från minst 402 under 2017 till minst 717 under 2018. Ökningen i Egypten kan förklaras med myndigheternas skrämmande sätt att dela ut dödsdomar som massdomar efter gravt orättfärdiga rättegångar - domar som ofta baserats på “erkännanden” under tortyr och bristfälliga polisutredningar.

En global trend mot att avskaffa dödsstraffet helt
Överlag visar siffrorna för 2018 att användningen av dödsstraff minskar, och att steg tas över hela världen för att få ett stopp på dess användning.Till exempel antog Burkina Faso i juni en ny stafflagstiftning som avskaffade dödsstraffet. I februari och juli tillkännagav både Gambia och Malaysia att de skulle införa ett stopp för avrättningar. I USA meddelade staten Washington i oktober att dödsstraffet stred mot delstatens konstitution. Och under FN:s generalförsamling i december var det 121 länder som röstade för ett globalt moratorium (uppehåll) för avrättningar. Bara 35 stater röstade mot detta.

- Sakta men säkert håller det på att skapas ett globalt konsensus kring att avskaffa dödsstraffet. Amnesty har kampanjat mot dödsstraffet i över 40 år, men att över 19 000 människor väntar på att avrättas visar att kampen är långt ifrån över, säger Kumi Naidoo.

I slutet av 2018 var det 106 länder som helt hade avskaffat dödsstraffet för alla brott och om en även räknar in länder där dödsstraffet i praktiken inte längre används blir siffran 142 länder. 56 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning för så kallat “vanliga brott”.

Under 2018 var det 20 länder som utförde avrättningar, året innan var det 23 länder - och för tjugo år sedan, 1999, var siffran 31 länder.

Rapporten finns bifogad som pdf på engelska och finns även på fler språk på www.amnesty.org

Fakta kring dödsstraffet 2018 med bland annat korta regionala sammanfattningar finns här:  https://www.amnesty.se/vara-rattighetsfragor/dodsstraff-tortyr/dodsstraff/dodsstraffet-i-varlden-2018/

Länk till pågende aktion från Amnesty om att Kalifornien måste avskaffa dödsstraffet:
 https://www.amnesty.se/agerahub/usakalifornien-dags-att-helt-avskaffa-dodsstraffet/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll