Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VÄRLDEN: En politik byggd på fruktan skapar en farligt splittrad värld

Mäktiga regeringar och väpnade grupper underblåser medvetet människors fruktan för att kunna urholka de mänskliga rättigheterna, och skapar därmed en alltmer polariserad och farlig värld, sade Amnesty när organisationens årsrapport 2007 publicerades på onsdagen. - Genom denna kortsiktiga politik byggd på fruktan och splittring undergräver regeringar rättssäkerheten, göder rasism och främlingsfientlighet, splittrar samhällen och ökar orättvisorna vilket ger en grogrund för ytterligare våld och konflikter. I många länder har diskrimineringen ökat och vidgat klyftan mellan "dom som har" och "dom som inte har", mellan "vi" och "dom", sade Irene Khan, Amnestys internationella generalsekreterare, vid en presskonferens i London på onsdagsförmiddagen. Denna politik har lett till en spiral av människorättskränkningar där ingen rättighet längre är helig och ingen människa går säker. "Kriget mot terrorismen" och kriget i Irak med sin katalog av människorättskränkningar har skapat en skarp uppdelning som kastar en skugga över internationella relationer och gör det allt svårare att lösa konflikter och skydda civilbefolkningen. Ett världssamfund som är ärrat av misstro och splittring har alltför ofta varit oförmöget eller ovilligt att ta tag i de allvarliga människorättskriser som pågick under 2006, oavsett om det rörde sig om bortglömda konflikter i Tjetjenien, Colombia och Sri Lanka eller mer uppmärksammade kriser i Mellanöstern. Det dröjde flera veckor innan FN tog sig samman och krävde ett eld-upphör i konflikten mellan Libanon och Israel där minst 1 200 personer miste livet. Världssamfundet visade heller ingen vilja att hantera människorättskatastrofen som hindrade palestiniernas rörelsefrihet i de ockuperade områdena, de vettlösa attackerna från den israeliska armén eller de inbördes striderna mellan olika palestinska grupper. - Darfur är ett blödande sår på världens samvete. FN:s säkerhetsråd är lamslaget av de mäktigaste medlemmarnas misstro och dubbelspel och den sudanesiska regeringen sätter sig över FN. Under tiden som detta spel pågår har 200 000 människor dödats, tiofalt fler har tvingats på flykt och milisens attacker når nu över gränsen in i Tchad och Centralafrikanska republiken, sade Irene Khan. Väpnade grupper runt om i världen; från gränstrakterna i Pakistan till Afrikas horn, spänner sina muskler och begår massiva övergrepp, där de kränker såväl mänskliga rättigheter som den internationella humanitära rätten. - Om inte regeringar tar itu med de frågor som göder dessa grupper, om de inte visar ett effektivt ledarskap som kan ställa dessa förövare till svars och om inte regeringar är beredda att själva ta ett ansvar är prognosen för de mänskliga rättigheterna mycket dyster, säger Amnesty. Världssamfundet och den afghanska regeringen har kastat bort möjligheten att bygga upp en effektiv stat grundad på respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. I stället har det afghanska folket lämnats i kronisk otrygghet och korruption, och med talibaner på frammarsch. I Irak har säkerhetsstyrkorna framkallat sekteristiskt våld snarare än att stävja det, det rättsliga systemet har visat sig vara bedrövligt otillräckligt och de värsta övergreppen från Saddam Husseins tid vid makten - tortyr, bristfälliga rättegångar, dödsstraff och våldtäkter utan påföljd - har dessvärre inte upphört. I Afrika har hundratusentals människor tvingats från sina hem utan någon rättslig prövning, kompensation eller alternativt boende - ofta med förevändning att detta ska leda till framsteg och ekonomisk utveckling. Politiker har använt människors fruktan om en okontrollerad migration för att kunna införa hårdare åtgärder mot asylsökande och flyktingar i Västeuropa, och runt om i världen lämnas migrantarbetare utan skydd och blir utnyttjade. Klyftan mellan muslimer och icke-muslimer ökade, den fick ytterligare bränsle av västländernas diskriminerande anti-terroråtgärder. Islamofobi och antisemitism, intolerans och attacker mot religiösa minoriteter ökade runt om i världen. Hatbrott mot utlänningar förekom utbrett i Ryssland och segregering och romernas utanförskap spred sig runt om i Europa, vilket tydligt visar på bristande ledarskap i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Yttrandefriheten undertrycktes på en mängd olika sätt; åtal mot författare och människorättsförsvarare i Turkiet; mord på politiska aktivister i Filippinerna; den ständiga förföljelsen, övervakningen och ofta även fängslandet av människorättsförsvarare i Kina; mordet på journalisten Anna Politkovskaja och nya lagar som begränsar frivilligorganisationernas arbete i Ryssland. Internet blev den nya fronten för kämpande oppositionella, när aktivister greps och företag samarbetade med regeringar för att minska tillgången till information på nätet i länder som Kina, Iran, Syrien, Vietnam och Vitryssland. Oberoende oppositionella röster tystades i många länder däribland Iran och Zimbabwe. Fem år efter attackerna mot USA den 11 september 2001, har nya bevis framkommit om hur USA använder hela världen som slagfält i sitt "krig mot terrorismen"; kidnappningar, gripanden, godtyckliga fängslanden, tortyr och olagliga överföringar, så kallade extraordinary renditions, av misstänkta från ett hemligt fängelse till ett annat. - USA:s "krig mot terrorismen" är nog det tydligaste exemplet på globaliseringen av brott mot mänskliga rättigheter. Dåligt uttänkta strategier mot terrorism har knappast minskat hotet om våld eller givit rättvisa åt offren för terroristattacker, de har i stället allvarligt skadat de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten världen över, anser Irene Khan. Men det finns hopp och det har skett positiva saker under 2006. Ett viktigt steg var när de europeiska institutionerna krävde öppenhet och ansvar när det gäller renditions. Tack vare påtryckningar från det civila samhället kunde FN komma överens om att utveckla ett fördrag om kontroll av konventionella vapen. I ett stort antal länder har nya ledare och nya lagstiftare som kommit till makten nu möjligheten att rätta till de misstag som tidigare ledare har plågat människorättsscenen med de senaste åren. På samma sätt som den globala uppvärmningen kräver ett globalt agerande baserat på internationellt samarbete, kan härdsmältan för de mänskliga rättigheterna endast åtgärdas genom global solidaritet och respekten för internationell rätt. Läs rapporten www.amnesty.se Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916