Gå direkt till innehåll
Världen: Människorättsförsvarare har aldrig varit så utsatta som idag

Pressmeddelande -

Världen: Människorättsförsvarare har aldrig varit så utsatta som idag

Under de kommande åren intensifierar Amnesty International sitt arbete för människorättsförsvarare. Skälet till det är att attacker mot människorättsförsvarare ökar i alla regioner i världen. De utsätts för förtalskampanjer, hot och till och med mord. Samtidigt minskar utrymmet för det civila samhället.

  • Under 2016 dödades 281 människorättsförsvarare i minst 22 länder. Det är en påtaglig ökning från året innan då 156 människorättsförsvarare dödades.
  • I 63 länder utsattes de för smutskastningskampanjer.
  • I 68 länder arresterades eller fängslades de enbart på grund av sitt fredliga arbete.
  • I 94 länder hotades eller attackerades de.

Gräsrotsaktivister, advokater, journalister, kvinnorättsförsvarare och andra människorättsförsvarare över hela världen står inför en aldrig tidigare skådad omfattning när det gäller förföljelser, hot och våld. Det varnar Amnesty International för i sin rapport  Human rights defenders under threat - a shrinking space for civil society. Amnesty kräver ett slut på alla attacker mot de modiga människor som står upp för rättvisa.

- Det vi ser i dag är utbredda attacker från regeringar, väpnade grupper, företag och andra med makt mot personer som försvarar mänskliga rättigheter, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

- Från president Putin till president Xi och president el-Sisi - ledare på alla kontinenter angriper i allt större utsträckning grundvalarna för ett fritt, rättvist och jämlikt samhälle. Möjligheterna för människorättsförsvarare att agera begränsas genom inskränkningar när det gäller rätten att protestera och genom övervakning, hot och trakasserier samt fysiska och verbala attacker.

- Auktoritära ledare som har för avsikt att krossa mänskliga rättigheter vill inbilla oss att de värnar allmänhetens intressen, men det gör de inte. Människorättsförsvarare är personer som försvarar våra rättigheter och som står upp för oss - och de blir hotade och förföljda på grund av sitt legitima, fredliga arbete. År 2017 har situationen för människorättsförsvarare nått en krisnivå på grund av de åtgärder som stater utfört runt om i världen, säger Salil Shetty.

Växande arsenal av verktyg och metoder

Amnesty varnar i rapporten för att kombinationen av massövervakning, missbruk av lagar och nedslag mot fredliga protester har skapat en oöverträffad risknivå för människorättsaktivister.

Bland de framväxande trenderna finns användningen av ny teknik och riktad övervakning, inklusive online, för att hota och tysta aktivister.

Människorättsaktivister från Bahrain som lever i exil spåras av sin regering med hjälp av spionprogram, regeringar över hela världen kräver av företag att de ska avslöja krypteringsnycklar för att kunna dekryptera personlig digital kommunikation - helt utan tanke på konsekvenserna. I Storbritannien har polisen övervakat journalister för att kunna avslöja och identifiera deras källor.

I länder som Mexiko och Ryssland genererar organiserade nättroll felaktiga informationskampanjer, så kallade “fake news”, för att misskreditera och stigmatisera människorättsförsvarare som exempelvis journalister.

Förutom de nya trenderna med övervakning som ett sätt att tysta människorättsförsvarare finns de sätt som alltid använts; hot, mord, påtvingade försvinnanden, inskränkningar av rätten till yttrandefrihet och fredliga protester samt missbruk av strafflagar och civilrättslig och administrativ lagstiftning för att förfölja människorättsförsvarare.

- När de inte hotar eller trakasserar människorättsförsvarare är regeringar av alla olika ideologier öppet fientliga mot dem och använder en demoniserande retorik som porträtterar aktivister som terrorister ellersom “utländska agenter”, säger Salil Shetty.

- Frågan är nu: ska vi låta de som sitter vid makten fortsätta att utradera människorättsförsvarare - vilka ofta är de som står i främsta ledet när det gäller att verka för ett fritt och rättvist samhälle? Eller ska vi stå upp och försvara dem?

Amnesty uppmanar stater att erkänna det legitima arbetet som människorättsförsvarare utför. Att fritt kunna arbeta och stå upp för alla människors inneboende värdighet och lika rättigheter är en rättighet i sig. Stater måste garantera människorättsförsvararnas frihet och säkerhet.

Amnesty kräver att länderna genomför vad de åtagit sig när FN antog deklarationen om människorättsförsvarare 1998. I deklarationen åläggs staterna att erkänna nyckelrollen och bidraget från dem som försvarar mänskliga rättigheter och att införa effektiva åtgärder för att skydda dem .

I sitt arbete de närmsta åren kommer Amnesty att visa hur människor är i omedelbar fara grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Vi kommer att bedriva lobbyarbete mot regeringar och sätta press på makthavare för att de ska stärka skyddsmekanismerna och se till att människorättsförsvarare kan verka utan risk för sin säkerhet. Amnesty fortsätter också att undersöka attacker mot aktivister och jobba hand i hand med lokala samhällen och mobilisera fler människor som agerar.

- Historien full av vanliga människor som vägrat att acceptera status quo och stått upp för vad som är rätt. Från Frederick Douglass ochEmily Pankhurst till Rosa Parks, B.R. Ambedkar och Nelson Mandela. Den andan av mod lever fortfarande idag. Oavsett om det är Malala Yousafzai eller Chelsea Manning så finns det människor här och nu som tar enorma risker för att försvara våra rättigheter.

Utan dem vore vår värld mindre rättvis och mindre jämlik. Därför uppmanar vi alla - inte bara världsledare - att stå upp för människorättsförsvarare och skydda de modiga, säger Salil Shetty. 

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll