Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VÄRLDEN: Missa inte chansen FN!

Den 9 maj är det dags för det första valet till FN:s nyinrättade råd för mänskliga rättigheter. I förra veckan hade 50 kandidater nominerats till de 47 platserna. Nu lanserar Amnesty en hemsida med information om läget för de mänskliga rättigheterna i kandidatländerna. I förhandlingarna om att ersätta den gamla MR-kommissionen med ett nytt råd för mänskliga rättigheter, var en av huvudfrågorna hur FN skulle kunna stärka arbetet för det mänskliga rättigheterna. Amnesty välkomnade löftet att hänsyn skulle tas till kandidatländernas respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. När det nu är dags att välja det första rådet är det också dags att visa vad detta löfte är värt. Är FN:s medlemmar beredda att inrätta ett råd som på allvar kan återupprätta FN:s något skamfilade rykte i arbetet för de mänskliga rättigheterna? Förhoppningen var att det nya rådet skulle göra slut på kohandel och regionala hänsyn som blockerade arbetet i den gamla kommissionen under senare år. Genom att gå in på den nya hemsidan kan man på ett enkelt sätt få information om läget för de mänskliga rättigheterna i respektive land. Har landet ratificerat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter? Har man reserverat sig mot vissa artiklar. Har rapporter lämnats till de olika kommittéerna om hur konventionerna efterlevs och hur har kandidatländerna samarbetat med de olika rapportörerna som har till uppgift att övervaka efterlevnad och rapportera om brott mot konventionerna ? Amnestys sammanställning har redan avslöjat att av de 50 länder som har anmält sin kandidatur, har 45 ratificerat FN:s två huvudkonventioner om mänskliga rättigheter. Av de fem återstående kandidaterna är det två länder som inte ens har undertecknat någon av konventionerna. Anslutning till FN:s konventioner sker oftast i två steg. Första steget är ett undertecknande och det andra är en ratificering som innebär att konventionen blir juridiskt bindande. Bakgrund Valet till MR-rådet sker genom hemlig omröstning. Tidigare var det ECOSOC som valde medlemmarna i FN:s MR-kommission och platserna fördelades regionvis, ofta efter en hel del påtryckningar och köpslående. Nu ska i stället FN:s generalförsamling rösta om varje enskild kandidat, och det krävs absolut majoritet, 96 röster för att bli invald. Enligt artikel 8 i resolutionen om rådets inrättande ska "valet till medlemmar i rådet ta hänsyn till på vilket sätt kandidaterna kan bidra till främjandet och skyddet för de mänskliga rättigheterna, och kandidaterna uppmanas att göra en frivillig utfästelse". På FN:s hemsida saknas fortfarande uppgifter om kandidaterna och flera har låtit bli att göra någon utfästelse. Amnesty uppmanar nu samtliga kandidater att göra denna utfästelse för att på det sättet bidra till ett korrekt val i enlighet med resolution A/60/251. Se Amnestys hemsida om kandidatländerna: What you should know: Amnesty International's Guide to UN Human Rights Council candidates, http://web.amnesty.org/pages/un-hrcouncil-eng. Hemsidan finns tillgänglig från klockan 14.00 den 19 april. Se FN:s hemsida om valet till MR-rådet http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/ Elisabeth Löfgren pressekreterare ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916