Gå direkt till innehåll
Världen - polisbatonger används felaktigt

Pressmeddelande -

Världen - polisbatonger används felaktigt

Tillsammans med Omega Research Foundation uppmanar Amnesty International i en ny utredning regeringar att stödja en FN-ledd process för att reglera handeln med polisutrustning och lyfta hur vanliga vapen som polisbatonger rutinmässigt används felaktigt — på sätt som kan utgöra tortyr eller annan illabehandling.

I en ny utredning, Blunt Force: Investigating the misuse of police batons and related weapons, har organisationen kartlagt 188 incidenter där poliser har använt batonger på fel sätt. Batonger kan i dag handlas med ingen eller liten reglering. Utredningen använder sig av så kallad “open-source”-bevis i form av bilder och filmer från 35 länder, och där exempel från våldsamma tillslag mot protester i Belarus, Colombia, Frankrike, Indien och Myanmar ingår. Filmer visar hur poliser använder batonger och liknande vapen som lathis (käppar, ofta av bambu) och sjamboks (en typ av piska) för att tillfoga skada, slå människor som redan är under kontroll, utdela oförsvarliga farliga slag mot huvudet eller för att mer eller mindre kväva eller strypa människor i ett nackgrepp.

Utredningen visar hur poliser rutinmässigt agerar i strid mot internationell rätt och internationella standarder genom att attackera demonstranter som inte utgör något hot mot deras liv.

— Enligt FN:s principer om hur polis får använda våld och vapen (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, BPUFF) får polis bara använda våld när det är lagligt berättigat, och polisen får inte använda mer våld än vad som behövs för att uppnå sitt syfte. Den skada som polisen orsakat genom våldsanvändningen måste uppväga den skada de försökt förhindra. Till exempel får en polis bara skjuta om det finns hot mot eget eller annans liv. När det gäller batonger får de aldrig användas i bestraffande syfte. De här reglerna gäller också i samband med offentliga sammankomster, förklarar Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty Sverige i frågor som har med polisens våldsanvändning att göra.

I samband med att en FN-process för att skapa ett internationellt regelverk går framåt uppmanar Amnesty och Omega till att det ska bli striktare kontroller av handeln med “mindre dödliga” polisvapen, såväl som ett förbud mot vissa typer av utrustning vars syfte är att användas för tortyr eller vid dödsstraff.

— Batonger kan orsaka allvarlig skada och även dödsfall när de används på ett felaktigt sätt. Trots det fortsätter handeln med polisutrustning som batonger att dra fördelar av en chockerande frånvaro av regler. Regeringar borde vara skyldiga att utföra rigorösa riskanalyser innan de tillåter att den här sortens utrustning exporteras, säger Verity Coyle, rådgivare vid Amnesty International i frågor som rör säkerhet, militär och polis.

Stater måste också säkerställa att poliser är utbildade och tränade i polisarbete i linje med mänskliga rättigheter, till exempel när det handlar om allmänna sammankomster där många av de övergrepp som Amnesty dokumenterat ägde rum.

— Det finns internationella standarder som reglerar hur polis kan använda sig av våld, men vår utredning visar att det struntas i det runt om i världen — med djupt farliga konsekvenser, säger Verity Coyle.

BAKGRUND: FN-processen
FN:s generalsekreterare har tillsatt en grupp av experter för att utveckla förslag i syfte att skapa ett internationellt regelverk för att reglera handeln med utrustning som kan användas för tortyr eller för att verkställa dödsstraff. Här ingår även mindre dödliga vapen som batonger och tårgas. Gruppen ska rapportera tillbaka till FN:s generalförsamling under 2022.


Här länk till utredningen som består av en interaktiv sajt:
https://www.amnesty.org/en/lat...

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916