Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VÄRLDEN: Tvetydig bild av dödsstraffet i världen

Vid en presskonferens i Rom på fredagen presenterade Amnestys generalsekreterare, Irene Khan, Amnestys årliga statistik om dödsstraffet. Minst 1 591 personer avrättades under 2006 i 25 länder och minst 3 861 dömdes till döden i 55 länder. Liksom tidigare år är den verkliga siffran betydligt högre, eftersom de flesta länder med dödsstraff vägrar att lämna ut statistik. Bilden av dödsstraffet i världen är tvetydig; å ena sidan blir antalet länder som har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken, genom att de inte verkställer avrättningar, allt färre. Den andra sidan är mer dyster. Av de avrättningar som Amnesty kan bekräfta under 2006 verkställdes 91 procent i sex länder. I Kina har Amnesty kännedom om minst 1 010 avrättningar, en minskning från tidigare år, men enligt icke officiella uppgifter kan det röra det sig om 8 000 avrättningar, en siffra som dock är omöjlig att kontrollera eftersom de kinesiska myndigheterna anser att dessa uppgifter är en statshemlighet. I Iran avrättades minst 177 personer vilket är en ökning från tidigare år. I Pakistan avrättades 82 och i Irak och Sudan 65 personer vardera. I USA avrättades 53 personer i tolv delstater. Siffrorna för Irak är mycket oroande, under 2005 avrättades tre personer och under 2006 minst 65 personer. I Iran har flera minderåriga dömts till döden och fyra avrättades förra året, vilket strider mot de internationella konventioner som Iran har förbundit sig att följa. I maj månad stenades en kvinna och en man till döds, dömda för att ha haft sex utanför äktenskapet. Även Pakistan avrättade en person som var under 18 år då han dömdes till döden. - En värld utan dödsstraff är möjlig den dagen ett antal nyckelregeringar vågar visa politiskt ledarskap, sade Irene Kahn. Siffrorna för 2006 är oförsvarliga. Det finns dock uttalanden från officiellt håll i både Kina och Iran, de två länder som avrättar flest personer, att det finns en önskan om att avskaffa dödsstraffet. Amnestys senaste information visar att: 88 länder har avskaffat dödsstraffet för samtliga brott 11 länder har avskaffat dödsstraffet för samtliga brott utom exceptionella brott i krigstid 29 länder har avskaffat dödsstraffet i praktiken - dödsstraffet finns kvar i lagstiftningen men inga avrättningar har verkställts de senaste tio åren sammanlagt har 128 länder avskaffat dödsstraffet i lag eller i praxis 69 länder har fortfarande kvar dödsstraffet I rapporten tas även ett antal fall upp för att beskriva hur brutalt dödsstraffet är. I Kuwait avrättades en man från Sri Lanka, Sanjaya Rowan Kumara. Han hängdes men på bårhuset upptäckte sjukvårdspersonal att han fortfarande rörde sig och att hjärtat fortfarande slog. Fem timmar senare avled han. I delstaten Florida stoppade guvernören Jeb Bush alla avrättningar i december 2006 efter att det hade tagit 34 minuter att avrätta Angel Diaz med en dödlig injektion. En kommission har nu tillsatts som ska utreda "om dödliga injektioner är humana och förenliga med den amerikanska konstitutionen". Risken att en oskyldig avrättas finns överallt där dödsstraff används. I Jamaica, Tanzania och USA släpptes fångar efter många år i dödscell då det framkom bevis om att de var oskyldiga. För närvarande sitter cirka 20 000 fångar i dödsceler runt om i världen och väntar på att staten ska ta deras liv. - Dödsstraffet är grymt, inhumant och ovärdigt. Det är godtyckligt, det har inte visat sig ha någon avskräckande effekt på brottsstatistiken och det upprätthåller ett våldsklimat där rättvisan aldrig kan uppnås, sade Irene Khan. - Dödsstraffet måste avskaffas och ett världsomfattande moratorium skulle vara ett viktigt steg i den riktningen. För mer information om dödsstraffet se: www.amnesty.se Eventuella frågor besvaras av Andrea Bodekull 08-729 02 26 Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.